פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 7/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 3/8/17 במשרדי המועצה

 

משתתפים:

אריה כהן                                   –              ראש המועצה

חיים לוי                                     -               מצפה שלם

אפי מושקטו                              –              קלי"ה

סוזי שליו                                   -               בית הערבה

יצחק גרומן                                -               אבנת

 

חסרים:

הילה ברקי, פרחית אלדן, גבי פלקסר, מיכל ראב, גבי שטרית, ניב כהן, צחי רביב.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 6/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. חילופי גברי בוועדת המכרזים של המועצה.

 5. שונות.

 

אריה ביקש להוסיף לסדר היום של הישיבה את נושא חילופי הגברי בהרכב וועדת המכרזים של המועצה, זאת לאור בקשתו של מר חיים לוי להחליפו בוועדה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת נושא חילופי הגברי בוועדת המכרזים לסדר היום של הישיבה.

 

 1. אינפורמציה:

  1. מיתוג ים המלח – נעשית עבודה להעלאת המודעות הציבורית לסוגיית ירידת מפלס ים המלח וההשלכות שיש לכך על התשתיות ועל מירקם החיים סביב אגן הים. פועל צוות משותף למועצות תמר, מגילות ומשרד התיירות לגיבוש קונספט מתאים למיתוג.

  2. תכנית אב לאספקת מים לבקעת הירדן ולמגילות – ברשות המים מכינים תכנית אב  לאספקת מים לאזור בקעת הירדן ומגילות.

יש כוונה לחבר את צפון ים המלח למערכת המים הארצית.

  1. קורס תיירנים – התקיים קורס לתיירנים אותו יזמה המועצה, השתתפו בו 27 תיירנים מהאזור, יש נסיון ליצור שיתופי פעולה שיתרמו לכל התיירנים.

  2. חטיבת הבקעה – היו חילופי גברי בחטיבת הבקעה, המח"ט התחלף, מודים למח"ט היוצא על פועלו ומאחלים הצלחה למח"ט הנכנס.

  3. נגישות – עובדי המועצה לקחו חלק בהכשרה בנושא נגישות, ההכשרה נגעה גם באנשים בעלי מוגבלויות, יש חשיבות להגברת המודעות הציבורית לשילוב אוכלוסיות בעלות מוגבלות בחברה.

  4. פרוגרמה חקלאית – המועצה הגישה בקשה למשרד החקלאות לעדכן את הפרוגרמה החקלאית בישובי המועצה. יש כוונה להגדיל את מספר הנחלות בכל ישוב וגם להגדיל את יחידת השטח שמוקצית לכל בעל נחלה, ולהקצות 500 דונם לישובים הקהילתיים.

  5. כיכר באלמוג וחניון האוג – הפרויקט בוצע והושלם. העבודה בוצעה בניהול רשות הטבע והגנים  .מודים לרשות  הטבע  והגנים על  המלאכה הטובה  

  6. שביל אופניים – שביל האופניים בוצע, הוא עובר באזור החווארים מעל הג'היר. מתוכננת חנוכה של הפרויקט ב- 5/9/17.

  7. אדמות נסיגת הים – נמשכים המאמצים להכרזה על אדמות נסיגת הים כאדמות מדינה.

  8. חינוך – היתה קייטנת קיץ מוצלחת, יש תגובות טובות מההורים ובני הנוער.

מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים.

בבית הספר מתבצעות עבודות חידוש המבנה הישן ושיקום חצר בית הספר.

מכרז ההסעות הסתיים, יגאל מלכה הסעות יבצעו את הסעות התלמידים והמורים גם בשנת תשע"ח. אנו לומדים את חוק הצהרונים החדש שיש בו הרבה בעיות.

  1. תרבות – המועצה הגישה קולות קוראים למשרד התרבות והספורט, למשרד החינוך, לקק"ל ולמפעל הפיס על מנת להגדיל את המקורות העומדים לרשות המועצה עבור ביצוע פעולות תרבות.

אפי שאל מה קורה בקדם ערבה, אריה השיב שיהיו עד סוף אוגוסט במקום 12 משפחות (5 חילוניות, ו- 7 דתיות) נדרשת הרבה עבודת שיקום במתחם.

  1. חטיבה להתיישבות – יש הסכם בין משרד החקלאות והחטיבה להתיישבות, גיבוש נהלי העבודה של החטיבה אמור להסתיים בספטמבר השנה. אריה העיר שאנו מקווים שהחטיבה תחזור לתפקוד  ולו  חלקי עוד השנה.

 

 1. פרוטוקול 6/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 6/2017.

 

 1. תברי"ם:

  1. תב"ר 185 - חברה וקליטה

            הגדלת התב"ר ב- 70,000 ₪.מקרנות הרשות.

            סכום התב"ר העדכני 750,000 ₪.

            החלטה: תב"ר 185 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 244 - שיפוצי קיץ

            16,500 ₪ מענק משרד החינוך

            החלטה: תב"ר 244 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 245 - גדר בטחונית באלמוג

             120,000 ₪ בחלוקה הבאה:

24,000 ₪ השתתפות אלמוג.

48,000 ₪ השתתפות משרד הביטחון.

48,000 ₪ השתתפות משרד החקלאות.

            החלטה: תב"ר 245 מאושר פה אחד.


 

  1. תב"ר 246 - גדר בטחונית בורד יריחו

             120,000 ₪ בחלוקה הבאה:

24,000 ₪ השתתפות ורד יריחו.

48,000 ₪ השתתפות משרד הביטחון.

48,000 ₪ השתתפות משרד החקלאות.

            החלטה: תב"ר 246 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 247 -  תרבות יהודית

            44,866 ₪ מענק משרד החינוך .

            החלטה: תב"ר 247 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 248 - עיקור וסירוס חתולי רחוב.

40,000 ₪ בחלוקה הבאה:

15,000 ₪ משרד החקלאות.

25,000 ₪ ישובי המועצה לפי 100 ₪ לחתול:

 אלמוג 2,500 ₪

 קלי"ה 8,000 ₪

 מצפה שלם 4,000 ₪

 ורד יריחו 6,500 ₪

 בית הערבה 4,000 ₪

החלטה: תב"ר 248 מאושר פה אחד.

 

  1. תב"ר 249 - סיוע במוכנות לחרום.

            137,285 ₪ מענק משרד הפנים.

            החלטה: תב"ר 249 מאושר פה אחד.

 

סגירת תברי"ם:

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

85 – מבנה פיס לשרותי רווחה וקהילה.

106 – הסדרת נחלים ודרדרת כביש 90.

140 – מצלמת תצפית מאגר אוג 2.

142 – מרכז  פיס וקהילה.

152 – בטיחות בדרכים 2014.

155 – מט"ש אלמוג.

169 – מט"ש אבנת

171 – בטיחות בדרכים.

175 – הלוואת פיתוח.

184 – בטיחות בדרכים 2015.

211 – מצלמות אבנת ומצפה שלם.

216 – שקום חצר ביה"ס ותיקון ליקויי בטיחות.

225 – ריענון רכב בטחון אלמוג.

226 – רכש 3 גרורי כיבוי אש אבנת, בית הערבה וקלי"ה.

957 – תכנון אתר הטבילה.

 

החלטה: מליאת  המועצה מאשרת פה אחד  סגירת התברי"ם  ברשימה  הנ"ל  .

 

 1. חילופי גברי בוועדת המכרזים של המועצה

חיים לוי ביקש לסיים את תפקידו בוועדת המכרזים של המועצה.

חיים שימש יו"ר הוועדה מספר שנים.

מוצע למנות את יצחק גרומן כיו"ר וועדת המכרזים.

החלטה: מליאת המועצה מודה לחיים לוי על תרומתו בפעילות הועדה.

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של מר יצחק גרומן כיו"ר וועדת המכרזים של המועצה.

 

 1. שונות

 • אפי העיר שרצוי להציף צורך להוספת מצלמות בישובים לשיפור מערכי הבטחון הקיימים בישובים. אריה הפנה את אפי לדרור סיני קב"ט המועצה על מנת שדרור יבחן את הנושא.

 • אפי מבקש לציין כי המועצה שיפרה והרחיבה תשתיות בשכונה הקהילתית בקלי"ה (תאורה, מדרכות, קירות תומכים, ועוד) ועל כך תודה לראש המועצה ולדנון שהוציא זאת לפועל בהתלהבות רבה.


 

                                                                                                                       בברכה,


C:\Users\lishka\Documents\אריה פרטי\חתימה סרוקה.jpg
 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft