פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 6/2017 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 29/6/17 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                   –              ראש המועצה

גבי שטרית                                 –              מצפה שלם

פרחית אלדן, הילה ברקי           –              ורד יריחו

אפי מושקטו                              –              קלי"ה

ניב כהן,                                     –               אלמוג

סוזי שליו                                   -               בית הערבה

יצחק גרומן                                -               אבנת

 

חסרים:

גבי פלקסר, מיכל ראב, חיים לוי, צחי רביב.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח שייקה רוט,  דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 4/2017.

 3. אישור תברי"ם.

 4. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/16.

 5. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/16.

 6. שונות.

 

 1. אינפורמציה:

  1. ביקורי חברי כנסת - התקיימו מפגשים עם מספר חברי כנסת מתוך כוונה להרחיב את המודעות לצרכי אזור צפון ים המלח בקרב מקבלי החלטות. ח"כ חיים ילין לקח על עצמו לקדם חקיקה שתעניק מעמד של אדמות מדינה לאדמות נסיגת הים. אנו מנסים מזה זמן רב לגרום למנהל האזרחי ולדרג המדיני להכריז על אדמות נסיגת הים כאדמות מדינה ללא הצלחה. מקווים שהיוזמה של ח"כ חיים ילין תניב את הפתרון המיוחל.

  2. מרחב ים המלח - נעשית עבודה בדרג של משרד ראש הממשלה להעניק למרחב ים המלח הכרה מחודשת ולהפנות למרחב ים המלח משאבים לאומיים בהיקף משמעותי.

  3. שיפור חזות היישובים - החלטת ממשלה 358 –המכרז לביצוע העבודות נפתח, יש קבלן זוכה (י.בזלת ואגרגטים). עלינו להעביר את כתבי הכמויות והתכניות למשרד החקלאות לאישור סופי.

  4. חינוך – שנת הלימודים תשע"ו עומדת להסתיים, יש כוונה להגביר את מעורבות המועצה בחינוך הגיל הרך.

יש מנהל חדש בתיכון עין גדי.

יש כוונה לשלוח את מנהלת בית הספר היסודי במגילות למשלחת שיוצאת לארה"ב (יחד עם צוות החינוך של המועצה האזורית תמר). מדובר בסמינר של כשבוע ימים שעוסק בחדשנות בחינוך. אפי העיר כי חשוב שיודגש שהנסיעה של מנהלת בית הספר נעשית במסגרת תפקידה כמנהלת מתוך תקווה ליישם תובנות שיעלו בסמינר בבית הספר שלנו.

עלות הנסיעה כ- 12,000 ₪.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השתתפותה של מנהלת בית הספר האזורי מגילות במשלחת לארה"ב.

 

 1. פרוטוקול 5/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 5/2017.

 

 1. תברי"ם:

  1. תב"ר 166 - קמפיין צמיחה דמוגרפית

            הגדלת התב"ר ב- 25,000 ₪.

            סכום התב"ר העדכני 625,000 ₪.

            החלטה: תב"ר 166 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

  1. תב"ר 243 - עבודות תשתית ופיתוח באלמוג

            300,000 ₪ העברה מתב"ר 208.

            החלטה: תב"ר 243 מאושר פה אחד.

  1. תב"ר 208 - הלוואת פיתוח מבנק הפועלים

           הקטנת התב"ר ב- 300,000 ₪.

            סכום התב"ר לאחר ההקטנה 537,688 ₪.

            החלטה: תב"ר 208 לרבות ההקטנה בו מאושר פה אחד.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/16

הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/16 הוצג בפני חברי מליאת המועצה ע"י רוח"ש שייקה רוט.

החלטה א': מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה

                   הכלכלית לפתוח מגילות ל- 31/12/16.

החלטה ב': מליאת המועצה מסמיכה את ראש המועצה, אריה כהן, לייצג את החברה

                   באספת בעלי המניות של החברה.

 

 1. הדו" ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/16.

אריה מסר אינפורמציה על המגעים שמנהלות שתי המועצות: בקעת הירדן ומגילות עם המינהל האזרחי לגיבוש מסמך הבנות לפעילות המסחרית אותה תקיים החברה במתחם התחתון של האתר.

הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/16 של החברה הכלכלית לפתוח אתר הטבילה הוצג בפני חברי מליאת המועצה.

הדו"ח אושר ע"י דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח אתר הטבילה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המבוקר ל- 31/12/16 של החברה הכלכלית לפתוח אתר הטבילה.

                                                                                                                       בברכה,


 

C:\Users\lishka\Documents\אריה פרטי\חתימה סרוקה.jpg


 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft