פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 4/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 26/04/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -  ראש המועצה

חיים לוי                                                                    -  מצפה שלם

סוזי שליו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב, ניב כהן                                                     -  אלמוג

 

חסרים:

גבי שטרית, הילה ברקי, יצחק גרומן, פרחית אלדן, גבי פלקסר, אפי מושקטו, מיכל ראב                      

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אורית הרשטיג, חביב כץ, רועי רידר, דוד בלאו

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 3/2018.
 3. אישור תברי"ם.
 4. טיפול נקודתי ע"י החטיבה להתיישבות באבנת.
 5. סגירת חשבון בבנק הבינ"ל הראשון.
 6. שונות.

 

אריה ביקש להוסיף לסדר היום של הישיבה נושא " הנחות בארנונה למשרתי מילואים".

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת הנושא הנ"ל לסדר היום.

 

 1. אינפורמציה:
 • האסון בדרום ים המלח - אריה הביע תנחומים לנפגעי השטפון בנחל צפית בדרום ים המלח. המועצה הציעה סיוע בפעולות החילוץ בעזרת יחידת החילוץ מגילות. הצעדה שהיתה מתוכננת למחר לזכרו של אלי אביזידריס תבוטל לאור מצב מזג האוויר ולבקשת המשפחה.
 • חילופי גברי מתאם הפעולות בשטחים - האלוף פולי מרדכי מסיים את תפקידו מחליף אותו כמתאם הפעולות בשטחים תת אלוף כמיל אבו רוקון. מאחלים לו הצלחה בתפקידו ומודים לפולי מרדכי על תפקודו.
 • החלטות ממשלה בנושא ים המלח - החלטת הממשלה בנושא הסיוע לישובים במרחב ים המלח עברה ואושרה. אמורים לקום צוותי עבודה בשיתוף עם נציגי משרדי הממשלה השונים לליווי הביצוע של החלטת הממשלה .
 • המנהל האזרחי - התקיים כנס לראשי רשויות במנהל האזרחי יש שיפור ביחס של הקמט"ים להתיישבות היהודית ביו"ש. מקווים שציוותי העבודה במנהל האזרחי יתוגברו כפי שהובטח בסיום השביתה בה נקטו.
 • כנס ראשי רשויות - אריה עדכן מכנס ראשי רשויות בו השתתף היה מפגש עמיתים פורה.
 • מנכ"ל מקורות - התקיימה פגישה עם מנכ"ל מקורות. יש במרחב מגילות בעיות באספקת המים. מקורות עושים מאמץ לתגבר את אספקת המים השפירים לצפון ים המלח. (קידוחים נוספים, קו מים למצפה שלם, חיבור מערכת אספקת המים של צפון ים המלח לרשת הארצית ועוד).
 • קולחין בנחל קידרון - חודשה הזרמת הקולחין בנחל קידרון. ההזרמה גורמת למטרדים תברואיים (ריח, יתושים וכד') הסיבה לחידוש ההזרמה היא צעדי אכיפה שננקטו נגד אגודת המים של בקעת הירדן שהשתמשה במים להשקיית תמרים בבקעה. בעקבות אמצעי האכיפה הפסיקה אגודת מי בקעת הירדן להשתמש במים מהקידרון.
 • מעבר לאופיס 365 - המועצה ביצעה שדרוג של מערכת המחשוב ועברה לאופיס 365 במקום עבודה עם שרת מקומי. יהיו קשיים במערכות המחשוב בימים הקרובים עד לייצוב המערכת , אבל תעמוד לרשות עובדי המועצה מערכת מחשוב  משופרת.
 • תכניות עבודה - עובדי המועצה נדרשו להכין בקרה על תכניות העבודה אותן הכינו לשנת 2018. הבקרה תוצג גם לחברי מליאת המועצה.
 • צעדת ים המלח - סוזי העירה כי תושבים נמנעים מלהשתתף בצעדות בגלל העלות הנדרשת מהם (30 ₪ למשתתף) אורית השיבה כי התשלום הנדרש מהתושבים הוא סמלי ואינו מכסה את העלויות הגבוהות של ארגון הצעדה. תתקיים פגישה להפקת לקחים.

 

 1. פרוטוקול 3/2018: 
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 3/2018.
 1. תברי"ם:
 • תב"ר 281 - בטיחות בדרכים 2018
  21,428 ₪
  15,000 ₪ מענק משרד התחבורה.
  6,428 ₪ העברה מקרנות הרשות.
  החלטה: תב"ר 281 מאושר פה אחד.
 • תב"ר 282 - אנסמבל מוסיקלי
  19,406 ₪ מענק משרד התרבות והספורט.
  החלטה: תב"ר 282 מאושר פה אחד.
 • תב"ר 283 - עבודות פיתוח ביה"ס מגילות
  76,000 ₪ מענק משרד הפנים.
  החלטה: תב"ר 283 מאושר פה אחד.
 1. טיפול נקודתי ע"י החטיבה להתישבות באבנת
  אריה הציג את המסמך שהוכן בשיתוף עם החטיבה להתיישבות לביצוע טיפול נקודתי באבנת הן מתקציב 2017 והן מתקציב 2018 מדובר על פעילות במספר מישורים.
  חברה וקהילה.
  תכנון ובינוי.
  חינוך
  פיתוח כלכלי.
  קידום פרויקטים תשתיתיים ,הקמת טיילת בין שכונת הקבע ומרכז הישוב וכן תכנון מעון יום. הביצוע של הטיפול הנקודתי יעשה ע"י החטיבה במימון מלא של החטיבה. פעולות החברה והקליטה יעשו ע"פ מפתח של 50% במימון החטיבה ו- 50% במימון הישוב.

  הסכומים המתכננים:
  מתקציב 2017- 988,900 ₪ עבור תכנון בינוי ותשתיות.
  196,000 ₪ עבור חברה וקליטה.
  מתקציב 2018- 150,000 ₪ תכנון בינוי ותשתיות.
  250,000 ₪ חברה וקליטה.
  רועי רידר מזכיר הישוב תאר את המצב החברתי, הקהלתי והפיזי באבנת והדגיש את הצורך במתן דחיפה קדימה לישוב.
  החלטה: מליאת מועצה מאשרת פה אחד את תכנית הטיפול הנקודתי  שהוכנה עם החטיבה להתיישבות מתוך תקציבי השנים 2017 ו2018.
 1. סגירת חשבון בבנק הבינ"ל הראשון- למועצה חשבון בנק שאינו פעיל בבנק הבינ"ל הראשון. בסניף ירושלים 012.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת חשבון הבנק בבנק הבינ"ל הראשון. גזבר המועצה, דוד בלאו   יפעל לסגירת החשבון.
 1. הנחות ארנונה למשרתי מילואים-משרד הפנים אישר בתקנות ההנחה בארנונה הנחות בארנונה למגורים למשרתי מילואים. שיעור ההנחה 5% עד 100 מ"ר למשרת מילואים פעיל שהוא גם המחזיק בנכס.
  משרת מילואים פעיל - חייל מילואים ששירת לפחות 20 ימי שירות מילואים פעיל מצטברים בתקופה של לא יותר משלוש שנים רצופות או חלק מהן לפני השנה בה מוגשת הבקשה להנחה. תושב הרואה עצמו זכאי להנחה יגיש בקשה בכתב להנחה בצירוף תימוכין לבקשתו. יש להגיש את הבקשה בשנה בגינה מבוקשת ההנחה.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההנחות בארנונה למשרתי מילואים בהתאם לכללים הנ"ל.
 1. שונות
  במהלך הדיון בנושא הטיפול הנקודתי באבנת שאל חיים האם הפנית המשאבים על ידי החטיבה להתיישבות לאבנת לא תפגע בפעילות החטיבה בקדם ערבה. אריה השיב שלא אמורה להיות פגיעה כזו. ניב כהן שאל האם לא תהיה פגיעה בפעילות החטיבה להתישבות בישובים האחרים במועצה בגין ריכוז המאמץ של החטיבה באבנת אריה השיב שלא.

 

                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft