פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 3/2017 שהתקיימה בתאריך 20.4.2017 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן -          ראש המועצה

אפי מושקטו , גבי פלקסר - קלי"ה

סוזי שליו - בית הערבה

פרחית אלדן - ורד יריחו

חיים לוי                                                -          מצפה שלם

יצחק גרומן                                           -          אבנת

חסרים:

גבי שיטרית, הילה ברקי , צחי רביב , ניב כהן , מיכל ראב

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אודי איזק , יצחק דנון , דוד בלאו.

 

להלן סדר יום לישיבה:

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 2/2017

 3. אישור תברי"ם.

 4. סקירה של אודי מנהל מח' חינוך.

 

הערה  :אריה  עדכן  שהנושאים  דוח  ביקורת של  איריס  על  מערך  החירום  ודוח  על  פניות  הציבור  ידונו בישיבה  הבאה  כשאיריס כוכבי  תהיה  בישיבה  להצגת  הדוחות     .

1 . אינפורמציה

 

א. משרד ראש הממשלה

 

אריה עדכן לגבי המגעים שיש מול משרד ראש הממשלה בנוגע לבניית תכנית פיתוח רב תחומית במועצות מגילות ותמר וכן במתן פיצוי , למצפה שלם במקום חוף מינרל שניסגר.

מורגשת רצינות רבה מצד משרד ראש הממשלה בכל הנוגע לצרכים אותם הציפו המועצות.

 

ב. חופי רחצה

 

משרד הפנים הפיץ מכתב של הרשויות בארץ בהם פועלים חופי רחצה ובו הנחיה להגביר את פעולות האכיפה למניעת רחצה בחופים לא מוכרזים.

הפניה באה בעקבות האסון בכינרת בו טבעו למוות 3 צעירים.

 

ג. קרקעות

 

המועצה פועלת מול המינהל האזרחי ללמוד טוב יותר את נושא הקרקעות במרחב המועצה הן במישור התכנוני והן במישור הקיניני.

הנושא סבוך , אמורה היתה לקום במינהל האזרחי מחלקה חקלאית שלא קמה ונושא הקרקעות לא מקודם בקצב משביע רצון.

חיים לוי שאל מה הסטטוס של אדמות נסיגת הים.

אריה השיב שהנושא נימצא  אצל ראש הממשלה לקבלת החלטה אם להכריז על קרקעות אלא כאדמת מדינה.

 

ד. החטיבה להתיישבות

 

ההסכם להסדרם פעילות החטיבה להתיישבות טרם נחתם.

פעילות החטיבה להתיישבות עדיין לא הוסדרה.

החוזה אמור להיחתם בקרוב.

 

2. אישור פרוטוקול    1/2017

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 2/2017.

 

בלאו הציג את פירוט חיובי הארנונה ל-31/12/16 זאת בהמשך לשאילתה שעלתה במליאה הקודמת בהצגת הדו"ח הרבעוני ל-31/12/16.

מרבית החוב כ- 77% שייך ללידו יהודה , החוב בטיפול ההוצאה לפועל.

 

3 .    אישור תבר"ים.

  

א. תב"ר 169     מט"ש אבנת   

הגדלת התב"ר ב- 187,127 ₪ .

                                        149,700 ש"ח מענק משרד האנרגיה (רשות המים)

                                        37,427  ש"ח העברה מהקרן לעבודות הפיתוח.

                                       סכום התב"ר העדכני 2,378,127 ש"ח .  

החלטה: תב"ר 169 כולל השינויים בו מאושר פה אחד.

 

 

ב. תב"ר 225 _     ריענון רכב ביטחון אלמוג

הגדלת התב"ר ב- 65,551 ₪ השתתפות בעלים (אלמוג)

                                       סכום התב"ר העדכני 210,551 ש"ח  .

החלטה: תב"ר 225  כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

  

4. חינוך

 

אודי נתן סקירה של מערכת החינוך במועצה. (רצ"ב מצגת).

יעדי המערכת :

 • חיזוק המעורבות והנוכחות בתיכון האזורי

 • המשך פיתוח פדגוגי בביה"ס מגילות.

 • עבודות פיתוח בחצר בית הספר במהלך הקיץ.

 • תהליך של הרחבת בית הספר היסודי עד כיתה ח' מספטמבר 2018. בתאום עם מ.א. תמר ובאישור משרד החינוך.

 • בפגישה שהתקיימה אצל תמיר בן משה , מנהל האגף לבינוי ותקציב במשרד החינוך , הובטח שיינתן מענה לצרכי בינוי בביה"ס מגילות אם יהיה צורך בכך.

 • פתיחת כיתה לחינוך מיוחד בשנת הלימודים הבאה.

 • מעורבות והפעלת תכניות בגני הילדים ובדיקת צהרונים.

 • נוער – תכנית פעילות חדשה . חברי המליאה ביקשו לשים דגש נוסף ואם דרוש אף לתקצב את הנושא.

 

 

 

 

   אריה כהן

                                                                                                    

                                                                            

                                                                                    ראש המועצה

העתק:

חברי מליאת המועצה

איריס כוכבי ,מבקרת הפנים במועצה

עו"ד יזהר דגני, ,יועץ משפטי

שמור פרוטוקול 3/2017

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft