פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 2/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 15/2/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                     –              ראש המועצה

פרחית אלדן                                                 –              ורד יריחו

חיים לוי                                                       –              מצפה שלם

סוזי שליו                                                     -               בית הערבה

צחי רביב                                                      –              אלמוג

 

חסרים:

ניב כהן, גבי שטרית, מיכל ראב, הילה ברקי, גבי פלקסר, אפי מושקטו.

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, חביב כץ , דוד בלאו, דנון יצחק.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 1/2018.
 3. אישור תברי"ם.
 4. הקצאת קרקע ומבנים לעמותת תימורה באבנת.
 5. הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/17.
 6. סל מוניציפלי 2018.
 7. שונות.

 

אינפורמציה:

 • החלטת ממשלה בנושא ים המלח - אריה עדכן כי ביום שני הקרוב אמורה לעלות לאישור הממשלה הצעת מחליטים בנושא סיוע לעוטף ים המלח. מתוכננת הפניית משאבים בהיקף נרחב לטיפול בתשתיות הן במועצה האזורית תמר והן במועצה האזורית מגילות.
 • אדמות נסיגת הים - ח"כ חיים ילין יזם הצעת חוק בכנסת להכרזה על אדמות נסיגת ים המלח כעל אדמות מדינה.
 • פינוי מוקשים באזור ארץ המנזרים -  בתחילת חודש מרץ מערכת הביטחון אמורה להתחיל לפנות  מוקשים באזור ארץ המנזרים (דרומית לאתר הטבילה). השבוע עלה רכב שעסק בהכנות לפינוי על מוקש.
 • פורום חינוך - אריה עדכן כי בכוונתו לחדש את פעילות הפורום במתכונת חדשה, עם מעורבות גדולה יותר שלו בפורום. צחי רביב שאל מה קורה בין האוכלוסיה הדתית והאוכלוסייה החילונית בבית הספר, יש מתח. אריה השיב שהנושא ידון בפורום החינוך על מנת לגשר בין צרכי האוכלוסיות השונות. פרחית אלדן שאלה מה קורה עם פעילות בית הספר בחופשות החגים. אריה השיב כי המשאבים אותם מפנה משרד החינוך לתכנית לא מספיקים בעיקר בתחום ההסעות, ויש גם התנגדות של ההסתדרות לתכנית בשל העובדה שהסייעות שאמורות להפעיל את התכנית אינן מתוגמלות כהלכה.
 • מיתוג ים המלח - יש שיתוף פעולה עם מ.א. תמר. החודש התקיים כנס תיירנים בו הוצב דוכן משותף לשתי המועצות, בכנס השתתפו תיירנים רבים מהמועצה.
 • פגישה עם שר התחבורה - אריה עדכן על פגישה שהתקיימה עם השר ישראל כץ, שר התחבור. במסגרת תכנית החומש לאיו"ש, יש כוונה לשפר את כביש 90 וכביש 1 במרחב המועצה. הפרויקטים שמופיעים בתכנית העבודה של משרד התחבורה הם הגדלת מעביר המים בנחל קדרון, הסדרת צומת אבנת והסדרת צומת עינות צוקים וצומת הלידו, ביצוע רמזור בצומת אלמוג, כביש 90 הישן לורד יריחו ועוד.
 • שרותי בריאות - קופת חולים כללית הציבה רופא משפחה קבוע למתן שרותי רפואה שוטפים לישובים מצפה שלם, אלמוג, בית הערבה וורד יריחו. אנו במעקב לקיים שרותי בריאות נאותים לישובים.
 • בג"צ יניב בן זקן - בדיון שהתקיים הוגדרה עתירתו של יניב בן זקן נגד המועצה ונגד המינהל האזרחי כ"עזת מצח". העתירה נדחתה והוא חויב בהוצאות. בית המשפט פסק בין היתר שהמבנה אותו הקים יניב בצומת אבנת יפורק על ידו..

פרוטוקול 1/2018:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 1/2018.

 

תברי"ם:

 • תב"ר 180 - הסדרת העלאה והורדה של תלמידים בבית הערבה
  הגדלת התב"ר ב- 60,000 ₪ השתתפות בית הערבה
  הקטנת התב"ר ב- 60,000 ₪ החזרה לקרנות הרשות
  סכום התב"ר ללא שינוי 200,000 ₪
  החלטה: תב"ר 180 כולל השינויים בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 185 -  פעולות חברה וקליטה
  הגדלת התב"ר ב- 100,000 ₪ העברה מקרנות הרשות
  סכום התב"ר לאחר ההגדלה 850,000 ₪
  החלטה: תב"ר 185 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 227 - נהזי"ם 2016
  הגדלת התב"ר ב- 19,200 ₪ מענק משרד הבריאות   .
  סכום התב"ר לאחר ההגדלה 51,103 ₪
  החלטה: תב"ר 227 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
 • תב"ר 247 - תרבות יהודית
  הגדלת התב"ר ב- 7,007 ₪ מענק משרד החינוך  .  
  סכום התב"ר לאחר ההגדלה 51,873 ₪
  החלטה: תב"ר 247  כולל ההגדלה  בו   ,מאושר פה אחד.
 • תב"ר 278 - תכנית אב לספורט
  29,494 ₪ מענק משרד התרבות והספורט
  החלטה: תב"ר 278 מאושר פה אחד.

תברי"ם לסגירה

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ובכוונתנו לסגור אותם:

220 – הנגשת אתר אינטרנט.

228 – רכש ציוד מים 2016.

231 – חידוש מבנים ביה"ס מגילות.

232 – שיקום דרכי ביטחון בית הערבה.

233 – השלמת תאורת ביטחון אלמוג.

241 – מניעת נשירת תלמידים.

242 – פיתוח 2017.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם.

 

הקצאת קרקע ומבנים לעמותת תימורה

עו"ד יזהר דגני סקר את התפתחות נוהל הקצאת קרקע ומבנים ביו"ש. הנוהל הוחל ביו"ש אחרי שהמועצה אפשרה לעמותת תימורה להפעיל את ביה"ס יפתח באבנת. המועצה פעלה בהתאם לנוהל ובמסגרת זו נקבעו תבחינים, בוצעו פרסומים בעיתונות, הוגשה בקשה מסודרת להקצאה שנבחנה ע"י וועדת ההקצאות במועצה וזו גיבשה המלצה להקצות את מגרש 601  בתב"ע  611  באבנת לשם הקמת קירית חינוך במקום.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המלצת וועדת ההקצאות מיום 15/2/18 להקצות את מגרש 601 בתב"ע 611 לעמותת תימורה לשם הקמת קירית חינוך במקום. יוכן חוזה בין המועצה ועמותת תימורה להסדרת תנאי ההקצאה. החוזה יובא לאישור המליאה.

 

הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/17

הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/17 הוצג בפני חברי מליאת המועצה.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני ל- 31/12/17.

 

סל מוניציפלי 2018

הסל המוניציפלי שהוכן ע"י רוח"ש אלון מררי הוצג בפני חברי מליאת המועצה.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסל המוניציפלי לשנת 2018.

 

שונות

דרישת בנק הפועלים

בנק הפועלים דרש החלטת מליאת למתן אישור צפיה למנהלת החשבונות גרטה חזן בחשבונות הבנק של המועצה באמצעות שם משתמש  וסיסמא.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן אפשרות צפיה באמצעות סיסמא בחשבונות הבנק של המועצה למנהלת החשבונות של המועצה (גרטה חזן) בהתאם לדרישת בנק הפועלים.


 

                                                                                                                       בברכה, 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft