פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 1/2018 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 11/1/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                     –              ראש המועצה

יצחק גרומן                                                  –              אבנת

אפי מושקטו, גבי פלקסר                             –              קלי"ה

סוזי שליו                                                     -               בית הערבה

צחי רביב                                                      –              אלמוג

 

חסרים:

ניב כהן, גבי שטרית, מיכל ראב, הילה ברקי, פרחית אלדן, חיים לוי

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, חביב כץ , דוד בלאו, דנון יצחק, אורית הרשטיג, דרור סיני, איריס כוכבי, ציפורית, אודי איזק

 

סדר היום:

 

 • אינפורמציה.

 • אישור פרוטוקול 11/2017.

 • אישור תברי"ם.

 • מינוי חברי דירקטוריון בחברה לפיתוח אתר הטבילה ובחברה הכלכלית.

 • המשך הצגת תכניות עבודה לשנת 2018.

 • שונות.

 

אינפורמציה:

 1. תרומות - אריה עדכן כי בכוונת המועצה לנסות להכנס לתחום של גיוס תרומות בחו"ל. הוכן פרוספקט אותו בכוונת המועצה להפיץ בקרב תורמים פוטנציאליים בחו"ל. שני חברי קיבוץ אלמוג שנוסעים לארה"ב ינסו לפנות לקהילות יהודיות ולעניין אותן לסייע לנו.
 2. מד"א - מד"א צמצמה זמנית את פעילותה בגזרת המועצה, יש פניה מארגון איחוד והצלה להכנס לפעילות ביו"ש. אריה עדכן שאנו בוחנים את המשמעויות של הכנסת איחוד והצלה לאזור. יש כוונה להציב אמבולנס גם באבנת לאחר שתושלם הכשרת נהגי האמבולנס בישוב.
 3. קופת חולים -  התקיימה פגישה עם הנהלת קופת חולים כללית לשם שיפור השירות אותו מספקת קופת החולים בישובי המועצה.
 4. תיירות - ארץ ים המלח – אריה עדכן על שיתוף פעולה עם מ.א. תמר בנושא "ארץ ים המלח", מרחב המשתרע מאתר הטבילה ועד נווה זוהר. מתוכנן יריד תיירות בפברואר 2018. יש כוונה להפיק פרוספקטים בכמה שפות לעידוד התיירות במרחב ארץ ים המלח.
 5. החטיבה להתיישבות– בשבוע הבא מתוכננים דיונים בקולות הקוראים אותם הגישה המועצה לחטיבה להתיישבות.
 6. החלטת הממשלה - חיזוק מרחב ים המלח - לאחר שיאושר תקציב המדינה בכנסת אמור להתקיים דיון מיוחד בישיבת ממשלה ובה צפויה  להתקבל החלטת ממשלה לסייע ולחזק את מרחב ים המלח. צפויה החלטה להקצאת 450 מיליון ₪ ב- 5 שנים לחיזוק מרחב ים המלח.
 7. חשמל - בסערה האחרונה היו שיבושים באספקת החשמל לישובי המועצה בעיקר למצפה שלם. אספקת החשמל של מצפה שלם מגיעה מדרום, מאזור באר שבע. אריה עדכן שחברת החשמל התחייבה להתקין מתקן שיאפשר החלפה מרחוק של אספקת החשמל מדרום לאספקה מצפון (מכיוון אבנת).
 8. גניבות חקלאיות - בשבוע האחרון נגנבו 3 טרקטורים מבית הערבה. נדרשת תשומת לב וערנות רבה יותר מצד התושבים והן מצד משטרת ישראל. אריה עדכן שהתקיימה פגישה עם מפקד תחנת המשטרה במעלה אדומים ונבחנו פעולות למיגור תופעת הגניבות החקלאיות.
 9. מקווה באבנת - הקמת המקווה באבנת הושלמה. ביום שישי מתוכנן טקס חנוכה למבנה, התרומה שהובטחה ע"י משפחת פיצ'וטו התקבלה במלואה. פועלים לקבלת השתתפות המשרד לשירותי דת.
 10. שיפור חזות הישובים - העבודות מתבצעות בקצב משביע רצון בבית הערבה ובורד יריחו, נעשות השלמות בתכנון באלמוג ובמצפה שלם למניעת חריגות בביצוע. הוחל בהקמת מתקני המשחקים בהרחבה הקהילתית בקלי"ה. ובקרוב יותקנו מתקני משחקים בשאר הישובים.

 

פרוטוקול 11/2017:

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 11/2017.

 

תברי"ם:

 1. תב"ר 237 - אנסמבל מוזיקלי 
  הגדלת התב"ר ב- 68,469 ₪ מענק משרד התרבות.
  סכום התב"ר לאחר ההגדלה בו 153,461 ₪
  החלטה: תב"ר 237 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.

 2. תב"ר 260 - גרור כיבוי ורד יריחו
  40,000 ש"ח
  25,000 ₪ מענק משרד הפנים
  15,000 ₪ מענק משרד הביטחון

          החלטה: תב"ר 260 מאושר פה אחד.

 1. תב"ר 270 - תשתיות ופיקוח במצפה שלם
  385,000₪ מענק משרד השיכון.

          החלטה: תב"ר 270 מאושר פה אחד.

 1. תב"ר 271 - רכש מכשירי קשר מגילות 2017
  7,285 ₪ מענק משרד הפנים

          החלטה: תב"ר 271 מאושר פה אחד.

 1. תב"ר 272 - רכש מזוודות חפ"ק לישובים
  30,000 ₪ מענק משרד הפנים

          החלטה: תב"ר 272 מאושר פה אחד.

 1. תב"ר 273 - אבזור מרכז הפעלה מגילות 2017
  75,000 ₪ מענק משרד הפנים

          החלטה: תב"ר 273 מאושר פה אחד.

 1. תב"ר 274 -שיקום מדרכות וכבישים
  450,000 ₪ מענק משרד הפנים

          החלטה: תב"ר 274 מאושר פה אחד.

          הקצאת התקציב תובא למליאה.

 1. תב"ר 275 - מט"ש קלי"ה
  667,000 ₪ מענק רשות המים

          החלטה: תב"ר 275 מאושר פה אחד.

 1. תב"ר 276 - הקמה, שדרוג ותחזוקה של מערכות המחשוב במועצה
  138,000 ₪ מענק משרד ראש הממשלה

          החלטה: תב"ר 276 מאושר פה אחד.

 1. תב"ר 277 - שדרוג ציוד תקשוב בבית הספר מגילות
  70,000 ₪ מענק משרד החינוך

          החלטה: תב"ר 277 מאושר פה אחד.


 

מינוי חברי דירקטוריון בחברות הכלכליות

אריה עדכן שהנושא יובא לדיון בישיבה הבאה.

 

תכניות עבודה לשנת 2018 המשך

תכניות העבודה לשנת 2018 הוצגו ע"י מנהלי מחלקות המועצה.

אודי איזק הציג את תכניות מחלקת החינוך. אפי מושקטו שאל מה בכוונת המועצה לקדם בתחום הנוער. אריה העיר כי יוקם צוות לגיבוש דרכי  טיפול בתחום הנוער.

אורית הרשטיג הציגה את הפעילות בתחומי התרבות הספורט והחוגים.

דרור סיני הציג את הפעילות בתחום הביטחון ושרותי החרום.

הודגש שמתוכננת פגישה עם נציב כבאות ארצי למתן מענה הולם יותר בתחום כיבוי האש במרחב מגילות.

ציפורית העירה כי בניית תכניות העבודה והצגתן על ידי מחלקות המועצה יוצרת שקיפות רבה ומעורבות הן ל תושבי המועצה והן של חברי המליאה, וכן מאפשרת בקרה אפקטיבית של חברי המליאה על פעילות המועצה. 

                                                                                                                       בברכה,


 

C:\Users\lishka\Documents\אריה פרטי\חתימה סרוקה.jpg


 

                                                                                                                     אריה כהן

                                                                                                                  ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft