פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקוטל מישיבת מליאת המועצה מס' 1/2017 שהתקיימה בתאריך 9.2.2017 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן -          ראש המועצה

אפי מושקטו - קלי"ה

צחי רביב - אלמוג

סוזי שליו - בית הערבה

פרחית אלדן - ורד יריחו

חיים לוי                                                -          מצפה שלם

חסרים:

ניב כהן , גבי פלקסר, מיכל ראב, יצחק גרומן , הילה ברקי

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, דנון יצחק , דוד בלאו

 

להלן סדר יום לישיבה:

 1. אינפורמציה.

 2. אישור פרוטוקול 10/2016

 3. אישור תברי"ם.

 4. החלפת רכב ראש המועצה

 5. שונות

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת נושא החלפת רכב לראש המועצה לסדר היום של הישיבה.

 

1 . אינפורמציה

 

 1. סיור ראש המנהל האזרחי

 התקיים סיור של ראש המנהל האזרחי תא"ל בן חור במועצה הוצגו בפניו מספר נושאים שברצוננו לקדם.

 • אתר הטבילה - קידום המתחם המסחרי אותו בכוונת המועצות ביקעת הירדן ומגילות לקדם.

 • אתר מורשת בית הערבה ההיסטורי

 • סוגיית אספקת המים השפירים לצפון ים המלח.

 • חניון לילה באלמוג.

 • אתר חלופי לחוף מינרל.

 • סוגיית הבולענים ועוד.

ראש המנהל הבטיח לסייע ככל שיוכל בנושאים שהוצגו בפניו.  

 

 1. סיור מנכ"ל משרד ראש הממשלה

מנכ"ל מישרד ראש הממשלה ייחד עם נציגים מרוב משרדי הממשלה סיירו במועצות מגילות ותמר להעמקת ההבנה של סוגית הבולענים והצרכים הייחודים של תושבי שתי המועצות.

הודגש בפניו הצורך למתן כיסוי ביטוחי ממלכתי לניזקי הבולענים שכן אין אף חברת ביטוח שמוכנה לתת כיסוי לסיכון זה.

אמורה להתקיים פגישת מעקב במשרדו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה לבחינת התקדמות הטיפול בנושאים שהוצבו בפניו.

 1. ביטחון

המועצה יזמה הדרכות לצוותי החירום היישובים.

צוותים אלו אמורים לתת מענה מידי  ראשוני באירועי חירום שעלולים להתפתח ביישובי המועצה.

 

2. חינוך

אריה עדכן שיש כוונה להעמיק את מעורבות המועצה בגנים ובפעוטונים בישובים .

קרן גריידי הפסיכולוגית החינוכית של בית הספר אמורה לסייע באבחונים הנעשים

לילדים במוסדות החינוך.

יערה בר אברהם מקלי"ה תלווה את הצהרונים הפועלים ביישובי המועצה מתוך כוונה לשפר את המענה הניתן להורים בתחום הזה.

יש כוונה להשאיר את ילדי  ז'  ח'  בבית הספר במגילות  .

התיכון יישאר בעין גדי הן לילדי מגילות והן לילדי תמר.

יש התקדמות עם הניהול העצמי של בית הספר .

פרחית שאלה האם יש תכנית במועצה למתן מענה לנוער בוורד יריחו

יש אירועי וונדליזם בישוב שמקורם בבני הנוער המשועממים.

אריה  השיב כי הסטודנטים מכפר הסטודנטים באלמוג אמורים לתת מענה במסגרת המחויבות שלהם לתת שעות למען הקהילה.

 

 1. מח' הרווחה במועצה

משרדי מח' הרווחה של המועצה הועתקו למבנה הייעודי שהוקם למטרה זו בסמוך לבית הספר מגילות.

יעל סבג מנהלת אגף הרווחה של המועצה יחד עם מאיה בן ארי  וסימה אילוז שעברה לאגף הרווחה מתפעלים את המקום כולל ציוותי המרכז הטיפולי הפועל במקום.

אריה ציין שהוא ביקש מיעל לבחון אפשרות להציע את שירותי המרכז הטיפולי גם לאוכלוסיות שונות.

(הורי ותלמידי עין גדי, יישובי מטה בנימין הסמוכים מצפה יריחו, אלון וכפר אדומים)

 

 1. קדם ערבה

משפחה ראשונה נכנסה למגורים במקום. בשבועות הקרובים מתוכננות להגיע משפחות נוספות. במקביל נמשכים התהליכים לביסוס גרעין ראשוני של מתיישבים – 20 משפחות עד הקיץ הקרוב, הקמת אגודה וניהול מוסדות מקומיים.

במקום מבוצעות עבודות להסדרת ליקויים בטיחותיים, שופץ וסודר שער הכניסה.

 

 1. חטיבה להתיישבות

אמור להיחתם חוזה בין החטיבה להתיישבות ומשרד החקלאות שיסלול את הדרך לחידוש פעילות החטיבה.

חידוש פעילות החטיבה להתיישבות תאפשר לנו לחדש תחומי עשיה רבים התלויים במעורבותה של החטיבה בקידום ההתיישבות בצפון ים המלח.

 

ח. קק"ל

הגשנו קולות קוראים לקק"ל במגוון תחומים .

עדיין לא נפתרה בעיית החוב  של אגודת המים מי תמר לקק"ל.

קק"ל עברה שינויים שחייבו רארגון בנהליה.  

אנו ממתינים לחידוש פעילתה של הקרן הקיימת.  

 

ט. שיפור חזות היישובים (החלטה 358)

יש התקדמות בתכנון של הפרויקטים ביישובים בהם ניתנה הקצבה לשיפור חזות היישובים .

המועצה מלווה את התכנון.

 

3. אישור פרוטוקול    10/2017

החלטה: פרוטוקול 10/2016 מאשר פה אחד.

 

4.    אישור תבר"ים.

 

א. תב"ר 140     מצלמות תצפית מאגר אוג 2

הקטנת השתתפות משרד הביטחון ל-      330,620 ש"ח .

                                        הגדלת התב"ר ב-  82,654 ₪ מהקרן לעבודות פיתוח.

                                        סכום התב"ר העדכני 413,274 ש"ח .

החלטה: תב"ר 140 כולל השינויים בו מאושר פה אחד.

 

 

ב. תב"ר 185 _     פעולות חברה וקליטה.

הגדלת התב"ר ב76,500 ש"ח מקרנות הרשות.

                                       סכום התב"ר העדכני 550,000 ₪  .

החלטה: תב"ר 185 כולל השינויים בו מאושר פה אחד.

 

ג. תב"ר 230     הנגשה לביה"ס מגילות

110,000 ש"ח מענק משרד החינוך.

החלטה: תב"ר 230 מאושר פה אחד

 

ד. תב"ר 231     חידוש מבנים ביה"ס מגילות

586,000 ש"ח מענק משרד החינוך.

החלטה: תב"ר 231 מאושר פה אחד.

 

 

ה. תב"ר 232     שיקום דרכי ביטחון באלמוג , בית הערבה ומצפה שלם.

250,000 ש"ח מענק משרד הביטחון.

החלטה: תב"ר 232 מאושר פה אחד.

 

 

ו. תב"ר 233     השלמת תאורה ביטחון באלמוג

                                           100,000 מענק משרד הביטחון .

החלטה: תב"ר 233 מאושר פה אחד.

 

 

ז. תב"ר 234 _     מגרש דשא לקהילה

600,000 ש"ח מענק מועצת ההימורים בספורט

החלטה: תב"ר 234 מאושר פה אחד.

 

5. החלפת רכב לראש המועצה

בלאו הציג את נושא החלפת הרכב של   ראש המועצה.

הרכב עבר 180,000 ק"מ רצוי להחליפו.

יירכש רכב העומד בהנחיות משרד הפנים.

 

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלפת רכב לראש המועצה   .

 

 

6. שונות

 

א. מינוי יועצת לענייני אזרחים וותיקים-

אריה ציין כי יעל סבג מונתה על ידו לשמש יועצת לענייני אזרחים וותיקים במועצה.

 

ב. מינוי יועצת למניעת הטרדה מינית –

אריה ציין כי ציונה שרביט מונתה על ידו לשמש ממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה.

 

ג. מינוי מנהל מח' ספורט במועצה-

אריה ציין כי אורית הרשטיג מונתה על ידו לשמש בנוסף לשאר תפקידיה גם כמנהל מח' הספורט במועצה.

מדובר בדרישה של משרד התרבות והספורט.

 

 

 

    אריה כהן

                                                                                                    

                                                                            

                                                                                    ראש המועצה

העתק:

חברי מליאת המועצה

איריס כוכבי ,מבקרת הפנים במועצה

עו"ד יזהר דגני, ,יועץ משפטי

שמור פרוטוקול 1/2017

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft