פניה למוקד מוקד נגישות

הכל על בולענים

 
המילה בולען יש בה מן המפחיד והמאיים. ולא רק.  יש הטועים לחשוב שמדובר באיזו מפלצת מסתורית, מהדורה מלוחה של המפלצת מלוך-נס...

המילה ההולמת יותר לתופעה היא פשוט בור.
 
מספר עובדות, מתוך תקציר מחקרו של אלי רז:
×       בורות הן תופעה שהחלה להיות מוכרת בשנות ה-70 של המאה ה-20, כשאירעו מספר מקרים של קריסת פני הקרקע במערב ים המלח, מעין גדי ודרומה. בשנות ה-90 החלה התופעה להתפשט צפונה מעין גדי, בד בבד עם המשך התפתחותה באתרים הדרומיים וביניהם. תדירות התופעה והתפשטותה צפונה, לאורך ים-המלח, מתגברים עם הזמן.
×       הבורות מופיעים בגדלים שונים, והממדים המרביים הם 11 מ' עומק וכ-25 מ' קוטר.
×      אין קשר הכרחי בין גיל הבור וגודלו.
×       קצב התפתחות בורות שכנים יכול להיות שונה.
×       היווצרות בור היא ביטוי לגירעון בנפח, הנובע מהתמוטטות גרביטציונית של חומר בלתי מלוכד מהחלק העליון של החתך הסדימנטרי, לחלל נמוך יותר שנוצר, כנראה, בגלל המסת שכבת מלח בתת-הקרקע. נראה שהמסת המלח נגרמת בגלל חשיפתו למים בלתי רוויים, התופסים  מקומם של מים רוויים, בעקבות הירידה הדרסטית במפלס ים המלח.
×       הירידה המהירה במפלס ים המלח בעשרות השנים האחרונות עומדת בבסיס כל ההצעות למנגנוני היווצרות הבורות שהוצעו עד כה.
×       במקום בו קיים בור, יש סיכוי רב להתפתחות בורות נוספים.
 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft