פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

הנגשות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק במטרה להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים. החוק נותן מענה הולם לצרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות, באופן המאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי יכולתו. החוק מחייב הנגשה של מבנים, תשתית וסביבה כמו גם הנגשת השירות הניתן לציבור, כך שאנשים עם מוגבלויות יוכלו להיכנס, לנוע, לגשת וליהנות באופן מלא מכל מקום ציבורי ומהשירות הניתן בו.

במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21.
החל מיולי 2018 אישרה הכנסת את תקנת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, שדן בהתאמת נגישות פרטנית ללמידה לתלמיד ולהורה. לידיעתכם, קיימת זכות לרישום מוקדם 15 חודשים לפני תחילת הלימודים.
מצ"ב קישור לחוק ההתאמות: לחץ כאן למעבר לחוק –"תקנת שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות"
תקנות אלו הסדירו את ההנחיות לביצוע ההתאמות והן כוללות הנחיות הנוגעות לאופן הגשת הבקשות וקבלה שלהן.
אופן הגשת הבקשה
ההורים הם האחראים על תחום הנגישות של ילדיהם, הבקשה תוגש ע"י ההורים בפורמט מיוחד של משרד החינוך, בצירוף מסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה,
ככל שאלו נוגעים לתפקוד הילד במוסד החינוכי בו לומד.
את הבקשה בצירוף האישור הרפואי הנלווה (אישור רפואי/ דידקטי המעיד על הלקות) על ההורה להגיש לנציג מטעם המועצה לפי תחום הנגישות בטופס מקוון על פי החלוקה המופיעה באתר.
לשאלות פרטניות ניתן לשלוח מייל לכתובת mazkirut.hinuch@dead-sea.org.il  

הסכם מסגרת לביצוע הנגשות בבית הספר מגילות 

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft