פניה למוקד מוקד נגישות

גזברות המועצה

גזבר המועצה הנו אחד מהתפקידים הסטטוטוריים ברשות, שנקבע בחוק הרשויות המקומיות. החוק מטיל על הגזבר את האחריות לביטחון קופתה של הרשות. כן קובע החוק כי כל התחייבות כספית של הרשות לגורם חיצוני תהיה תקיפה רק כאשר בצד חותמת הרשות תהיה חתומה התחייבות זו על ידי ראש הרשות והגזבר.
 
הגזבר אחראי לניהול מערכת החשבונות של המועצה ולהכנתם של כל הדו"חות הנדרשים למשרדי הממשלה השונים. מינויים של עובדים והארכת חוזי עבודה מחייבים גם כן את חתימת ראש הרשות והגזבר. 

בנוסף לחובותיו על פי חוק פועל הגזבר בתחומים הבאים:
 
גיבוש מדיניות בנושאי כספים
הגזבר משמש כיועץ לראש הרשות בגיבוש המדיניות הפיננסית, בהכנת תקציב המועצה ובגיוס המשאבים מהמקורות השונים
אבטחת המשאבים ואיזון תקציבי
מעקב תקציבי ודיווח ביצוע על פעילויות
אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה, תקציבים, הנהלת חשבונות, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש

 

מענה טלפוני

יינתן מענה טלפוני לפניות בנושאי חשבונות, גביה ותשלומים
בטלפון 02-9945009
בימים א'-ה' בין השעות 10:00-13:00
ניתן גם לשלוח פניות במייל לכתובת:

judit@dead-sea.org.il

gretah@dead-sea.org.il

 

שעות קבלה במחלקות הנה"ח וגזברות המועצה

יום א': משעה 10:00 עד 12:00 ומשעה 14:00 עד 16:00

יום ב': לא יתקיימו קבלת קהל ומענה טלפוני

יום ג': משעה 10:00 עד 12:00 ומשעה 14:00 עד 16:00

יום ד': משעה 10:00 עד 12:00 ומשעה 14:00 עד 16:00

יום ה': משעה 10:00 עד 13:00

 

מס' הטלפון:  02-9945007/9

פגישות עם אנה הגזברית יש לתאם מול ציונה שרביט - 02-9945015

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft