פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

תכנית לביטחון קהילתי

 

 

 

הרשות החדשה הנה תכנית לאומית שחזונה מניעת התנהגויות סיכון בקרב כלל הקהילה לצד יצירת אקלים עירוני המקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, והנגשת הידע של שמירה על בריאות הגוף והנפש של כל תושב ועל זכויות האדם של כלל הקהילה.


התוכנית מוקיעה שימוש באלימות מילולית ו/או פיזית מכל סוג שהוא ועברות על החוק.

חיזוק החוסן האזורי על ידי פיתוח קהילה מעורבת בעלת ידע ותחושת אחריות חברתית הוא המפתח בידי מנהלת הרשות לצמצום ההתנהגויות הסיכוניות בקרבנו ולתחושת שייכות למקום.

הגשמת החזון היא דרך הפעלת מערך האזורי מקיף, מתואם ואפקטיבי בשותפות אזורית רחבה לצורך הגברת הביטחון האישי, צמצום האלימות והשימוש בחומרים פסיכואקטיביים ויצירת שיפור דרמטי באיכות החיים.

מטרות היחידה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול :

לקדם את המאבק באלימות, סמים ואלכוהול למען שמירת הביטחון האישי של תושבי המועצה.
• 
לפתח פעילות הסברה נרחבת בקרב הורים, מוסדות חינוך ותושבי המועצה.
• 
לתאם וליצור שותפויות בין הגורמים: אכיפה, חינוך, רווחה, תרבות ונוער, ספורט, דוברות המועצה, הנהלת המועצה ועוד.
• 
לאסוף נתונים אודות תופעת ההתמכרויות לסמים ואלכוהול ברשות.
• 
לקדם מערך אזורית- צוות היגוי, ועדות ציבוריות בשיתוף נציגי ציבור ובעלי תפקידים.
• 
לעודד יזמות חברתית וחיבור משאבי קהילה וארגונים למניעת אלימות והתמכרויות.
• 
לקדם פעולות מניעה והסברה לבני נוער במסגרות החינוך הפורמלי והחינוך המשלים.

 

דבורה וייס
מנהלת יישובית תכנית בטחון קהילתי
דוא"ל: bkhilaty@dead-sea.org.il 
02-9945020

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft