פניה למוקד מוקד נגישות

אלמוג

שם איש קשר- ניצן גואל

כתובת מיילeducation@almog.org.il

טלפון- 054-6955380

 

לרישום למעון יום לשנת הלימודים תשפ"ג היכנסו לקישור

https://www.gov.il/he/service/daycare-registration-2022

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft