פניה למוקד מוקד נגישות

תקנות ההנחה בארנונה לעסקים עקב מגיפת הקורונה

בעקבות ההגבלות שהוטלו על הציבור עקב מגפת הקורונה חתם שר הפנים על התקנות  המעניקות פטור בארנונה לעסקים או לחילופין מתן הנחה של 25% מחיוב השנתי.

 

החלטת המועצה היא לאשר מתן פטור לעסקים שהוגדרו בתקנות וזאת לתקופה של 3 חודשים:

החל מ- 1.3.2020 עד ל- 31.5.2020.

 

זכאים להנחה רק מחזיקים בנכס לאחר 29.2.2020.

 

בתקנות נקבע כי כל נכס יהיה זכאי להנחה למעט:

  • נכסים  למגורים.
  • קרקע לחקלאות ומבנה חקלאי.
  • נכסים בסיווג בנק, חברת ביטוח, מערכות סולאריות.
  • נכסים המשמשים לממכר מזון, בית מרקחת, אופטיקה, מוצרי היגיינה, מעבדות מחשבים ותקשורת

אשר ניתן להפעיל בהתאם לתקנות שעת חירום.

  • נכסים שהמחזיק בהם הוא מדינת ישראל, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, חברות ממשלתיות,

   תאגידי מים וביוב ותאגיד שהוקם מכוח חוק.

  • נכסים הזכאים לפטור עקב החזקתם ע"י אגורה או מוסד שיתופי למטרת עזרה רפואית, או מוסדות

להשכלה גבוהה הזכאים לפטור.

  • נכס שאינו ראוי למגורים ונכס ריק.
  • נכס שסווגו כ"נכס אחר" למעט אם זה הגיש בקשה במסגרתה פירט מדוע הוא זכאי לפטור וגזבר

הרשות קיבל את הבקשה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות ובקשה. כאמור יש להגיש תוך 30 ימים מיום פרסום התקנות.

 

הפטור יינתן עבור סיווג הרשום בספרי המועצה: בתי מלאכה, תיירות ושירותי נופש, חדרי אירוח, מוסכים, תעשיה, משרדים, שירותים ומסחר.

 

תשומת ליבכם לעובדה, שכדי להנות מההנחה כאמור יש לשלם את חיובי הארנונה עד לסוף השנה או לחילופין להגיע להסדר תשלומים ביחס אליה (תקנה 20 לתקנות ההסדרים במשק המדינה־ הנחה מארנונה, תשנ"ג 1993).

 

כמו כן, זכאי להנחה שלא יפרע את יתרת מלוא חיובי הארנונה לשנת הכספים, תבוטל ההנחה שניתנה לו והיא תתוסף ליתרת חובו (תקנה 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחה מאתונה תשנ"ג, 1993).

 

המחזיק ששילם את הארנונה בגין התקופה של חודש מרץ עד יוני וזכאי לפטור כאמור, רשאי לקזז את היתרה בגין הפטור משארית חוב הארנונה עד סוף השנה או לחילופין לפנות בבקשה לקבלת החזר כספי.

 

לכל שאלה ניתן לפנות לגזברות המועצה 02-9945000.

 

אנה הלאלי

גזברית המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft