פניה למוקד מוקד נגישות

טופס 12

לכבוד

הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 

בקשה לאישור מסגרות מגן למרחב מוגן

(תצהיר 20 א')

פרטי הפרוייקט
פרטי הקבלן הראשי
יצרן מסגרות המגן
  1. מסגרות שסופקה לפרויקט

 2. הצהרת יצרן

הריני מצהיר שפרטי מסגרות המגן באתר זה נבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות מפמ"כ 197, ולתכנית ייצור והתקנה מאושרות ע"י פיקוד העורף ומת"י.

3. הצהרה שמסנן ומפוח אוורור הותקנו בממ"ד ע"י מתקין מוסמך.

פרטי החותם
חתימה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft