ויתור על סודיות למרכז השתקפויות

לאור התחלת טיפול במרכז הטיפולי השתקפויות-מגילות ים המלח, אני החתום מטה מאשר להעביר מידע אודותי בין מטפלי המרכז וכן להעביר מידע למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במגילות, וזאת רק לצורך התייעצות וקידום התהליך הטיפולי. בנוסף, ידוע לי כי כל צורך של המטפל לפנות לגורם אחר שאינו נכלל באמור לעיל יעשה רק בידיעתי ובהסכמתי מראש.

חתימה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft