>

שאלון אישי למועמד

פרטים אישיים

 

 

כתובת מגורים

פרטי משפחה

ילדים מתחת לגיל 18

שירות צבאי\לאומי

השכלה

השכלה יסודית

חטיבת ביניים

השכלה תיכונית

השכלה גבוהה

שפות

נסיון תעסוקתי

פרטים נוספים

קצובת נסיעה

אני מבקש\ת לקבל קצובת נסיעה לפי קווי נסיעה כמופורט להלן:

פרטי חשבון בנק

לצורך העברת משכורת

ביטוח פנסיה

הצהרת העובד

1. הנני מצהיר\ה בזאת שהפרטים כפי שמסרתי בשאלון מלאים ונכונים.

2. הנני מצהיר בזאת שאוותר על סודיות רפואית בכל בדיקה רפואית אליה אשלח ע"י הרשות המקומית וידוע לי שבדיקה זו היא תנאי להעסקה ברשות המקומית. 

חתימה:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft

נגישות