פניה למוקד מוקד נגישות

היערכות יישובית בהקשר לנגיף הקורונה

כחלק מההיערכות האזורית, נפגשו הבוקר בבניין המועצה, צוות המועצה עם מנהלי הקהילות \ מזכירי היישובים ונציגי צח"י. מטרת הפגישה היא עדכון והנחיה לפי הנחיות משרד הבריאות וכן איסוף הצרכים העולים מהיישובים וגיבוש דרכי פעולה ומעגלי תמיכה להתמודדות יישובית ואזורית בנושא נגיף הקורונה.

צוותי החוסן היישוביים מנהלים את היערכות היישובים, חשוב ליידע אותם במקרים של מבודדים \ חולים ביישובים וכן בכל צורך פרטני שמתעורר.

 

חינוך

על פי הנחיות משרד החינוך מערכות החינוך לגיל הרך (לידה עד 5) ביישובים וכן החטיבה הצעירה בביה"ס מגילות יפעלו כסדרן. גם ההסעות לתלמידי החט"צ יפעלו כסדרן.

העוסקים בתחום החינוך יתכנסו בשנית ביום א' לצורך הערכת מצב מחודשת ומתן מענה לצרכים יישוביים וצרכים פרטניים.

צוות בית הספר נערך להעברת חומרי הלימוד של תלמידי ביה"ס שהושארו בכיתות. החומרים יועברו בצורה מרוכזת אל היישובים, תצא על כך הודעה מסודרת מצוות ביה"ס.

 

שרותים חברתיים -

מחלקת הרווחה והמרכז הטיפולי ממשיך לתת שירות וזמין בטלפונים הניידים לתושבי המועצה ולבעלי התפקידים. חשוב להפנות תושבים/ילדים שמגלים קשיים משפחתיים ו/כלכליים ו/או חרדות בשל המצב לקבלת מענה פרטני. במידה ועולה צורך קבוצתי של הורים להדרכה וייעוץ, נבחן את האפשרות לתת מענה דרך שיחות וידיאו. הודעה תצא עם פרטים. המחלקה תעבוד בשיתוף עם השירות הפסיכולוגי והצוות הטיפולי של בית הספר. לצורך קשר מסודר עם המחלקה העובדות הסוציאליות מונו כרפרנטיות לפי יישובים:

להלן החלוקה:

ורד יריחו- מאיה בן ארי

אלמוג - מאיה בן ארי

בית הערבה- יעל סבג

קדם ערבה- אורית אמגר

קלי"ה- אורית אמגר

אבנת- יעל סבג

מצפה שלם- מאיה בן ארי

חשוב לעדכן בצרכים שעולים מהשטח.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft