פניה למוקד מוקד נגישות

נוהל כנסים ואירועים נגישים

כללי

מועצה אזורית מגילות ים  המלח כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, המועצה פועלת לאפשר לכל אדם המעוניין לקבל מידע מהמועצה לעשות זאת בדרך התואמת את מוגבלותו.

מועצה אזורית מגילות ים  המלח פועלת ליישום הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

מטרת הנוהל

להסדיר את הדרכים להשתתפותם של אנשים עם מוגבלות בכנסים של מועצה אזורית מגילות ים  המלח.

הגדרות

  1. החוק- חוק שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, 1998
  2. התקנות- תקנות נגישות השירות, 2013.
  3. כנסים- התכנסויות מקצועיות/ או אירגוניות.
  4. אירועים-התכנסויות חברתיות, אומנותיות, תרבותיות ועוד.

תחולת הנוהל

הנוהל חל על כל כנסים והאירועים המתקיימים על ידי המועצה האזורית מגילות ים  המלח.

נוהל כנסים ואירועים

  1. בכנסים ואירועים פנימיים, המיועדים לעובדי המועצה בלבד, אין צורך בהליכים מיוחדים, מלבד הנגשה פרטנית לעובד המשתתף, על פי מוגבלותו.
  2. באירועים פומביים, כמו אירועי הוקרה, מפגשים עם קבוצות, אירוח תורמים וכ"ו, יש לקבל מידע לגבי השתתפותם של אנשים עם מוגבלות, באמצעות מערכת הזמנה לאירוע או אמצעות גורמים המכירים את המשתתפים המיועדים או בכל דרך יעילה אחרת.
  3. אם מתברר שאכן צפויים להשתתף אנשים עם מוגבלות, יש לספק את האמצעים להבטחת הנגישות למשתתפים עם מוגבלות.
  4. באירועים בישיבה יש להקפיד שלפחות 10% מהמושבים יהיו מושבים נגישים.
  5. במקרה שאירוע מסוים מכוון לאנשים מבוגרים ( כמו כנס פנסיונרים למשל) יש לוודא שלפחות 50% מהמושבים יהיו נגישים.

 

 

אריה כהן

ראש  המועצה האזורית מגילות ים  המלח

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft