פניה למוקד מוקד נגישות

נוהל התאמת נגישות - מסירת מידע

כללי

מועצה אזורית מגילות ים  המלח  כארגון בעל אחריות חברתית ושומר חוק, המועצה פועלת לאפשר לכל אדם המעוניין לקבל מידע מהמועצה לעשות זאת בדרך התואמת את מוגבלותו.

מועצה אזורית   מגילות ים  המלח   פועלת ליישום הוראות החוק והתקנות בנושא זה.

מטרת הנוהל

להסדיר את הדרכים למתן שירות לאנשים עם מוגבלויות.

הגדרות

 1. החוק- חוק שוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלויות, 1998
 2. התקנות- תקנות נגישות השירות, 2013.
 3. מידע- כל מידע רלוונטי שעשוי לעניין מתעניין, הקשור לפעילות מועצה אזורית  מגילות  ים  המלח   בכפוף   להוראות  חוק  חופש  המידע   .
 4. ממונה על חופש  המידע  במועצה-עובד  מועצה שמונה על ידי ראש המועצה .

תחולת הנוהל

הנוהל חל על כל מבני ועובדי המועצה האזורית מגילות ים המלח    .

נוהל מסירת המידע

אדם המבקש מידע מהמועצה האזורית יוכל לקבל אותו באחת או יותר מהדרכים הבאות:

 1. בעל פה
 2. בטלפון
 3. במייל
 4. בדפוס
 5. במסרון
 6. ב- whatsapp
 7. באתר המועצה- אתר נגיש

אם  המידע  אינו  מידע  אישי  הנוגע  לפונה  בלבד,  אזי  הפניה  לקבלת  מידע תעשה  בהתאם  להוראות  חוק  חופש  המידע  .

 

 

אריה כהן

ראש המועצה האזורית מגילות ים המלח

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft