פניה למוקד מוקד נגישות

השגה

  1. בעל עסק הרואה את עצמו נפגע מהחלטה או תנאים וכד' שניתנו לו על ידי רשות הרישוי או על ידי נותני האישור, רשאי להגיש השגה בתוך 30 יום. לא ניתן להגיש השגה על דרישה או החלטה שמקורה בחיקוק.
  2. את ההשגה מגישים ל"גורם השגה ארצי" ברשות הרישוי או אצל נותן האישור, על פי נסיבות העניין ועל גבי  טופס השגה .
  3. הגשת ההשגה כרוכה בתשלום אגרה בגובה השווה לאגרת רישיון עסק.
  4. תשובה להשגה תתקבל בתוך 30 יום ממועד קבלתה.

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft