פניה למוקד מוקד נגישות

סיכום ישיבת ועדת חינוך אזורית - מ.א. מגילות ים המלח מיום 1/3/21‎

תאריך:  יום שני י"ז אדר, 1 במרץ 2021, בבניין המועצה + זום

משתתפים: פרחית אלדן, עמית וייס, אפי מושקטו, סוזי שלו, טלי מוסקל, אריה כהן ורונן בר-אברהם (יו"רים).

התנצל: רביב צחי

 

מהלך הישיבה:

טלי נתנה סקירה על כמה נושאים שבתהליך:

מענה מחודש לנוער

התקיים מפגש עם החינוך החברתי ומנהלי הקהילה, ואחריו עוד מפגש ספציפי עם מנהלות החינוך. יבוצע איסוף צרכים באמצעות קבוצות מיקוד ביישובים, כולל שיתוף הנוער עצמו. אחרי איסוף הצרכים, תתקיים ועדת היגוי אזורית שתציע מודל עבודה בתחום הנוער במגילות. הציפייה היא לצאת עם תוצרים לגבי השירות והמענה המיטביים שיינתנו לנוער בכלל המועצה, תוך הבחנה וכיבוד של מסורות הקיימות בכל יישוב ובהתאמות.

טלי מציינת שהתהליך הזה האיץ תהליכי שיתוף בני הנוער בחשיבה עם מערכות החינוך על שיתוף בקבלת החלטות בחלק מהישובים.

אפי ציין כי בקליה נעשה תהליך יישובי בדיוק על עוגנים מרכזיים לחינוך החברתי, וכן חשוב לראות אם יוזמות שצלחו בשנים האחרונות כגון השתתפות ברפסודייה וסמינר י"ב יכולות להפוך לשירות בחסות הרשות באופן קבוע. כמו כן אפי ציין כי בקליה קידמו תכניות של מוגנות וכן מקדמים נושא של שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכות החינוך החברתי.

פרחית ציינה כי צריך לכבד את המסורות ואת הלך הרוח בכל יישוב.

עמית שאל טם המענה יהיה בסוף מועצתי או יישובי, טלי ואריה ציינו כי בכל מקום זה ייבחן ספציפית, אך השירות שיוחלט עליו צריך להיות מוצע לכל הנוער במגילות.

אריה ציין כי יהיה חשוב להגדיר מה מייחד אותנו, עם איזה תוצרים מקומיים היינו רוצים שהנוער שלנו ייצא אחרי י"ב, ולתרגם זאת לסל שירותים בסיסי.

סוזי מברכת על המעורבות של המועצה בנושא הנוער, ומעודדת לפעילות אקטיבית בנושא

נושא יישום חוק חינוך חובה בגיל הרך במגילות

טלי חזרה ועדכנה כי היישובים נתבקשו להכריע אם הם רוצים לשלוח את הילדים לחט"צ מגילות, והחלטה זו תחייב את היישוב לחמש השנים הקרובות. התהליך נקבע להסתיים עד סוף מרץ. טלי ציינה שהתקבלו כבר כמה תשובות, ועדכנה שהיישובים ורד יריחו וקליה הכריעו בעד חט"צ מגילות.

עמית מציין כי הוא נגד הקו הזה שננקט. למה להרוס ? מודל ההסכמות בבי"ס יסודי, שהפורום עמל עליו ביוזמת מח' החינוך וראש המועצה, קבע כי ההסכמות יחולו על בי"ס מגיל חט"צ עד ו'. עכשיו זה יכול לגרום פילוג מיותר בין היישובים. מה קורה, למשל, עם משפחה שהיישוב שלה מחליט לא לשלוח לחט"צ ? 

סוזי מציינת כי העניין הזה עלול לפצל את הקהילות, יישובים עלולים לא להחליט. בנוסף, האם גננות בגן ביישוב תדענה להכין ילדים לכיתה א' ?

אפי מציין כי זו לא צריכה להיות החלטה של היישוב, וצריך לתת מענה נקודתי ליישוב ספציפיים, כמו סוגיית הגן במצפה שלם למשל.

פרחית ציינה כי לדעתה זו לא צריכה להיות החלטה סופית של היישוב.

אריה השיב וסיכם את הדיון: ראשית, צוות ביה"ס ומחלקת החינוך זקוקים לוודאות חינוכית ותכנונית באשר לגיל הרך מכאן וקדימה, בכלל ולאור גידול האוכלוסייה בפרט. היינו עדים בשנים האחרונות להחלטות של יישובים בדקה ה – 90 וזה גרר חוסר ארגון, תסכול והעמיד אותנו באור לא מקצועי. גם הורים צריכים וודאות. אם יישוב לא יחליט, הרשות תחליט על אזור הרישום, סביר להניח על בסיס המצב הקיים כעת. לא שלחנו את היישובים לעשות תהליך לבד, הבאנו מלווה מקצועית מהשורה הראשונה לתהליך, דלית שטאובר. אנחנו מובילים יחד עם הוועדה בשנים האחרונות תהליך של שיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות בתחום החינוך, כך בבי"ס יסודי, כך לגבי תיכון, כך לגבי הנוער וכך לגבי הגיל הרך. בנוסף, כידוע, הרשות נכנסה בשנים האחרונות עם תכניות ומענים לתוך הגנים היישוביים (תכנית "מעגן" ועוד) שלא היו קיימים קודם לכן ונמשיך לסייע.

רונן בירך על שיתוף הציבור בנושא ובכלל, זה לא דבר מובן מאליו, עם האתגר שזה מייצר. זה לא היה קיים כלל בעבר, וגם אם לא כל דבר שתושב מסוים רוצה או שואף שיקרה מתממש, יש פורומים ואפשרויות להביע דעות ורצונות כפי שלא היו בעבר, כולל וועדה ספציפית זו.


בין לבין עמית העלה את הסוגייה המורכבת של ההסעות לביה"ס ולמצפה יריחו, לטענתו המצב לא טוב והורים רבים כועסים, הנהגת ההורים העלתה רעיונות לשיפור המצב ולא התקבלו תשובות לא לכאן ולא לכאן.

טלי ציינה כי ההצעות של הנהגת ההורים נבחנו בצורה רצינית ולצערה אין אפשרות ליישמן. עמית ציין כי זו פעם ראשונה שהוא שמע כי ההצעות נבחנו.

אריה סיכם את עניין וציין כי הרשות עושה בעניין ההסעות מעל ומעבר מבחינה תקציבית, מעבר לתקנים המחויבים על פי חוק ומשרד החינוך. כל מה שניתן ייעשה, ואם יש רעיונות חדשים, שלא הועלו עד כה, מוזמנים להעלות אותם, אך היישום נבחן על ידי אנשי המקצוע ברשות.

פרחית ציינה כי יש צורך לדברר יותר טוב את העשייה החינוכית במועצה אל מול ההורים.


מכרז תיכון עין גדי

טלי הסבירה את התהליך לקיום המכרז לכניסת רשת ניהול ותפעול בית הספר. הכניסה של הרשת היא הדרגתית מתחילת שנת הלימודים הבאה. אריה ישתתף בוועד המכרז שתבחר את הרשת הזוכה. ניגשו 5-6 רשתות למכרז. טלי הסבירה שבן אראלי ימשיך לנהל את התיכון בשנה הבאה. יש דרישה שלנו גם לנציג של מגילות בוועד המנהל של ביה"ס, שיוקם אחרי כניסת הרשת לפעילות. טלי הסבירה שיש יותר מעורבת של מחלקת החינוך מבעבר בענייני התיכון. אריה הסביר, שוב, שבית הספר סובל מאי יציבות ניהולית כבר כמה שנים ושרשת ניהול יכולה, במקצועיות שלה, לשפר הישגים, לייצר יציבות, למנף את יתרון הגודל של הרשת, תוך רגולציה קפדנית להתנהלות עם המועצות באזור.

רונן הסביר כי יש רגולציה קפדנית בחוזר מנכ"ל איך מנהלים מכרז כזה, וגם איך מנהלים את הקשר עם הרשות המקומית אחרי ההפעלה. המטרות והיעדים נקבעים ביחד עם הרשויות המקומיות.

אפי ציין כי זהו מהלך נכון ומבקש מאריה ומהמועצה להמשיך להיות מעורבים.

פרחית שואלת כיצד העניין מתנהל כשרוב התלמידים הם תושבי מגילות ומה לגבי סוגיית ז' – ח' שעלתה בעבר.

אריה ציין כי יש שיתוף פעולה רב שנים עם מ.א.תמר בעניין התיכון והבנות טובות עם ראש המועצה כעת, ניר וונגר. הקמה והפעלה של בי"ס תיכון זהו הליך מורכב מאד עבור הרשות, הרבה יותר מהפעלת ביה"ס יסודי. לגבי ז' – ח' זה נבחן בעבר ומשרד החינוך לא אישר זאת, בשל מספר התלמידים. יש כמה תהליכים כעת שאנחנו מנהלים במקביל. לאחריהם, ניתן יהיה לשקול זאת שוב.

רונן ציין כי יהיה אתגר עבורנו לייצר מעורבות גדולה יותר בבית הספר, כשיש גורם נוסף כעת בתמונה – רשת הניהול, ייתכן שזה יהיה לטובה בעניין זה, אך יש אתגר בכך. לגבי המהלך כשלעצמו, הוא ציין כי זו יכולה להיות ברכה גדולה. רשת מביאה מקצועיות, חדשנות, איגום משאבים, שיטות עבודה והפריה הדדית בין מנהלות ומנהלים.

רונן שאל מתי תהיה הנקודה שבה נחליט שאין מנוס מלהקים תיכון באזור שלנו ?

אריה ציין כי בתכנית אב מסומן בי"ס תיכון שיוקם כבי"ס צומח ב – 2027. הרשות עובדת על תכנית חומש כתרגום מעשי של תכנית האב.

רונן ציין כי כעת, אחרי שהתקיים מפגש פתוח בנושא התיכון עם תושבים, והישיבה הזו של הוועדה, יש מקום לקדם שוב שיתוף של ציבור בנושא זה. אריה ציין כי זה בהחלט ייבחן איך לתווך את המידע לציבור. בינתיים יתקיים בשבוע הבא מפגש הורים לעולים לכיתה ז' ושם יינתנו מידע ותשובות להורים הספציפיים.


לסיום אריה ביקש לעדכן כי נפגש עם מנהל חטיבת החינוך של קק"ל, מחפשים דרך לשתף פעולה ולהשקיע בחינוך במגילות.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft