פניה למוקד מוקד נגישות

סיכום ישיבה ראשונה – ועדת חינוך מועצה אזורית מגליות ים המלח

תאריך: יום ראשון י"ז אדר ב' תשע"ט, 24.3.19

משתתפים: פרחית אלדן, רביב צחי, עמית וייס, אודי איזק (מנהל מח' חינוך), אריה כהן ורונן בר-אברהם (יו"רים)

נעדרו: איתי מאור (התנצל), שחר דרורי.

 

מהלך הישיבה:

בראשית הישיבה אריה ורונן הודו לחברים על השתתפותם בוועדה, אשר מוקמת לראשונה ברשות המקומית. רונן ציין כי הפגישות האישיות שהתקיימו עם חברי הועדה, טרם כינוס הועדה, סייעו להיכרות ראשונית טובה והעלאת רעיונות לפעילות הועדה.

בתחילת הישיבה התקיים דיון קצר סביב מטרות ויעדי הועדה, על בסיס מסמך שרונן הכין, יחד עם אריה ואודי. החברים הביעו הסכמה לתוכן המסמך, והוא יהווה "מורה הדרך" לפעילות הועדה (רצ"ב)

רביב ביקש לבדוק עם עו"ד יזהר האם קיימות בחוק סמכויות לוועדה מרגע שהיא הוקמה, גם אם היא ועדת רשות, ולא חובה המוגדרת בחוק.

אריה ציין כי אמנם אין מטרות וסמכות מוגדרת בחוק לוועדה, אך מבחינתו הועדה הזו היא שתתווה את מדיניות הרשות בתחום החינוך, והחלטות מרכזיות, לאחר שיח והמלצות הועדה, לפי הצורך יובאו לאישור במליאת המועצה.

בדיון עלה, מתוך שיחות מקדימות שהתקיימו טרם כינוס הישיבה, הנושא של טיפול בדור ההמשך ביישובים (בני המקום, אחרי גיל 18/שחרור מצה"ל). הוסכם כי יש לתת את הדעת לנושא (עלה גם בדיון על תחום צמיחה דמוגרפית במליאה), אך לא במסגרת ועדת חינוך. אריה מציין כי יש הרבה נושאים שעל הפרק לטיפול בוועדה בתחום החינוך במהותו.
 

הנושא המרכזי לדיון: תהליך עבודה עם ארגון "ערי חינוך" (https://www.education-cities.com/)
אודי נתן רקע על תהליך ייצרת הקשר עם הארגון, כיצד הוא עובד, ומה היתרונות שעשויים להיות לנו מהתקשרות עימם. מייסד הארגון הוא יעקב הכט, שייסד מערכות של בתי ספר בארץ, שהציע לפני מספר שנים יצירה של מודל חינוכי בו כל הרשות המקומית כולה, על מרכיביה השונים, היא זירה חינוכית שלמה. בין היתר הארגון יצר תהליכי עבודה מוצלחים בעיר בת ים ובמ.א. עמק המעיינות. חשוב לציין כי אין בתהליך זה "רכישת מודל" אלא תהליך עבודה בו הרשות (אנחנו) נגדיר את המטרות, היעדים וכיווני ההתפתחות העתידיים ותיעזר בגישה והניסיון שהארגון רכש במשך שנים. חשוב לציין כי ארגון זה כיום נמצא במקום בו הוא בוחן את ההתקשרות עם כל רשות מקומית על בסיס ההיתכנות להצלחה, בהתאם לרצינות הרשות ובעיקר ראש הרשות. 

 

חברי הועדה העלו מספר שאלות – אורך התהליך, הצלחות ואי-הצלחות של הארגון בעבר ומה נדרש מאתנו כדי שזה יצליח.

אריה מציין כי הוא התרשם מהרצינות של הארגון, וגם הם להערכתו הבינו את מידת מחויבותו להשלמת והצלחת תהליך העבודה עימם.

אודי מציין כי ההתקשרות איתם מבוססת על תהליך עבודה קצר יחסית, במסגרתו אחרי עבודה עם הרשות (על כל מרכיביה) ובחינת חלופות שונות תיכתב תכנית פעולה. בסופו של דבר יהיה צורך לבחור בין חלופות.

אריה ואודי ציינו כי בימים הקרובים תהיה פגישת התנועה עם הצוות וכניסה לתהליך עבודה. אריה ציין כי הוא רואה את הועדה כוועדת ההיגוי של הפרויקט.
 

סיום תפקידו של אודי איזק, מנהלת מחלקת החינוך

אריה ואודי עדכנו על סיום עבודתו של אודי במועצה, לאור היבחרותו כראש מינהל החינוך בעיר כרמיאל. אודי מציין כי הוא מכין את שנת הלימודים הבאה, ותתבצע חפיפה מסודרת והוא גם יהיה זמין לאחר מכן לסיוע.

אודי מציין כי הקמתה של הועדה נחוצה, בעת הזאת, על מנת שהרשות תקבע מדיניות עקרונית בנושאים מרכזיים בחינוך, ואנשי המקצוע יעסקו בהוצאה לפועל של מדיניות הרשות.

אריה מציין כי סיום תפקידו של אודי הוא אתגר וגם הזדמנות, לבחון אפשרויות של חלוקת אחריויות של תחום החינוך, והוא בוחן זאת בימים אלה ממש. הבחינה הזו לא תיארך זמן רב, ואם יוצע שינוי בחלוקת האחריות של התחום בכל מקרה היא צריכה לעבור אישור של הממונה במשרד הפנים.

 

לקראת המשך הישיבות הבאות, הכין אודי רשימה של נושאים שלטענתו יש לדון בהם ולקבוע מדיניות, ביניהם: הסדרה של נהלי קבלת החלטות בתחום שונים בחינוך, סוגיית מעונות היום וגני טרום חובה ואחריות הרשות על שרות זה, התפתחות בי"ס יסודי מגילות והפרויקטים השונים המתקיימים בו (ביניהם שילוב ילדים דתיים), סוגיית ביה"ס הלא מוכר ביישוב אבנת, חינוך על יסודי – מענה לתלמידי הרשות וסוגיית שיתוף הפעולה בבי"ס עין גדי על רקע ההתפתחות העתידית שלו ותחזית צמיחה דמוגרפית במגילות, חינוך חברתי (בלתי פורמלי) – פעילות ביישובים, תנועות הנוער ופעילות נוער אזורית, נושא הצהרונים לילדי מגילות, לאור השירותים השונים הקיימים ביישובים וברקע תכניות משרד החינוך בתחום. 

 

הישיבה הבאה תתקיים ביום ראשון 14 באפריל, הנושא המרכזי: פעילות נוער אזורית, לאור כניסה לעבודה של מדריך נוער אזורי.

 

                                                                                    רשם: רונן בר-אברהם

 

העתקים:

חברי הוועדה

חברי מליאה

מנהלי קהילות

מנהלי בתי ספר

מזכירויות היישובים

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft