מכרז 28/2020 המועצה האזורית מגילות - הזמנה להגשת הצעות לרכישת רכב

המועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת רכב :

 

מס' רישוי

בעלות

מועד עליה לכביש

ק"מ

30-498-37

מועצה

12/2015

67000

הרכב שימש  כרכב

ביטחון

בישוב אבנת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות את הרכב  בתאום עם רבשץ   אבנת  ספי  אמגר   טל   054-4490358:

 

  • יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים במועצה עד 27/01/2021  בשעה 14:00.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה אם תמצא לנכון לעשות כך מבלי הצורך לנמק את החלטתה.
  • המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו.
  • יש לצרף להצעה לרכישת הרכב סך של 5,000 ₪ בהמחאה בנקאית משוכה לפקודת המועצה או באמצעות אסמכתא המעידה על ביצוע העברה בנקאית לחשבון הבנק של המועצה. (בנק הפועלים, סניף 436, חשבון 652994). הסכום הזה ישמש כמקדמה על חשבון הרכישה של הרכב למציע הזוכה במכרז.
  • למציעים שלא יזכו במכרז יוחזר סכום זה לאחר פתיחת המכרז וקבלת החלטה של ועדת המכרזים במועצה.
  • יש להחזיר מסמך זה חתום על ידי המציע כחלק מהצעתו במכרז.
  • יודגש  המועצה היא מלכ"ר  לא  תוצא  חשבונית מס  עבור  הרכישה .(תנתן  קבלה  )  .
  • המציע  שיוכרז  כזוכה  במיכרז  מתחייב  לבצע  העברת  בעלות  על  הרכב  על שמו ,על  חשבונו  , ולהמציא  אסמכתא  לכך  תוך  7   ימים  מהמועד  בו  ימסר  לחזקתו  הרכב    . כבטוחה לכך  יפקיד בחשבון  המועצה סך  של  2,000  ₪  שיוחזרו  לו  לאחר  ביצוע  העברת  הבעלות  .
  • יודגש  הרכב  עדיין  משמש  כרכב ביטחון של  הישוב  אבנת  ,הרכב ימסר  למציע  שיוכרז  כזוכה  רק  לאחר  שרכב  הביטחון  החדש  שהוזמן  לישוב  יגיע   לאבנת  .

 

                                                                                                                                      

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft