מכרז לשירותי ניקיון במתחם בית הספר

שם  הרשות  :מגילות ים המלח

מס'  המיכרז  :19/2018

עלות  :500  ₪  .

שם  המיכרז  :שירותי ניקיון במיתחם בית הספר ,ס.ק. 19/8/18 שעה 10.00 מיפגש בשער קיבוץ קליה .

מועד להגשה  :23/08/18 עד 14.00     .

טל לפרטים  :02-9945000

ראש הרשות  : אריה כהן    .

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft