פניה למוקד מוקד נגישות

הודעה בדבר הגשת מועמדים למליאת המועצה בתחום עודף וביישוב בו קיימת זהות ועדים

ביישובים: ורד יריחו, קלי"ה ואבנת תתקיים זהות ועדים ולכן נוהל הגשת המועמדים הוא כדלקמן (לקריאה לחץ על שם היישוב)

קלי"ה

ורד יריחו

אבנת

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft