פניה למוקד מוקד נגישות

הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים ביישוב בו נערכות בחירות לוועד מקומי

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft