פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 5/2021 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 1/7/21 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                     -  ורד יריחו

רונן בר אברהם, גבי פלקסר, אפי מושקטו             -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

אילן בנוביץ' , צחי רביב                                          -  אלמוג

עמית וייס                                                                -  אבנת

 

חסרים:

נציג שני ממצפה שלם – הועברה פניה למשרד הפנים לאישור הנציג השני.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, איריס כוכבי, דנון יצחק, שמעיה צל (משקיף - קדם  ערבה),דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 4/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. צו הארנונה 2022.
 5. מינוי נציגי ציבור לועדות בחינה במכרזי כח אדם.
 6. דוח ביקורת פנים -איריס.
 7. מחזור הלוואות.
 8. שונות.                                                                                         

 

 1. אינפורמציה:
  1. אירוע פח"ע בצומת מול נבו - אריה עדכן כי ביום חמישי נדקרה חיילת בצומת מול נבו, מצבה בינוני , נשקה נחטף. המפגע נתפס על ידי כוחות הבטחון. אריה ציין שצריך להיות ערניים, לפקוח עיניים ולהתריע על כל אירוע חריג.
  2. אלימות נגד עובדי המועצה - אריה עדכן בנוגע לאירוע אלימות שארע לאחד מעובדי המועצה בו תושבי המועצה באו "לסדר" ענייניהם במועצה ונהגו באלימות. אריה הדגיש כי הוא מגנה בכל תוקף כל אלימות מכל סוג שהוא, מילולית ו/או פיזית. הדרך ליישב מחלוקות היא קיום דיאלוג תרבותי או פניה לערכאות אם מישהו חושב שנעשה לו עוול.
  3. קורונה - אריה ציין כי למרות שברחבי הארץ הקורונה "מרימה ראש", אצלינו אין נכון להיום תחלואה. אריה ביקש שכל מי שלא התחסן עדיין שילך להתחסן.
  4. חינוך - שנת הלימודים תשפ"א הסתיימה. בבית הספר מגילות פועל בית הספר של החופש הגדול. הפעילות אמורה להתקיים בין כותלי בית הספר כ- 3 שבועות.
  5. נוער - אריה ציין כי המועצה בוחנת אפשרות להפעיל תנועת נוער שתקיים פעילות בישובי המועצה. פרחית אלדן ביקשה שהמועצה תהיה פעילה יותר בכל הנוגע למתן מענה לפעילות של בני הנוער בישובי המועצה. הנושא גם נידון בתהליך "מענה מחודש לנוער".
  6. הטבות מס - אריה עדכן כי נעשית פעילות מול ועדת הכספים של הכנסת להאריך את הוראת השעה לפיה הישובים ורד יריחו ואלמוג זכאים להטבת מס. תוקפה של הוראת השעה לפיה ניתנו הטבות המס פקע.
  7. ממשלה חדשה - אריה עדכן כי נשלחו פניות לכל שרי הממשלה החדשים לבוא ולבקר במועצה. השר אלון שוסטר התמנה לסגן שר הביטחון.
  8. אלוף פיקוד העורף - מתוכנן ביקור של אלוף פיקוד העורף במועצה. אריה ביקש שיועברו אליו נושאים הקשורים להערכות העורף על מנת שנציף דרישות לאלוף.
  9. סיב אופטי - יש כוונה להניח סיב אופטי בישובי בקעת הירדן, המועצה בוחנת אפשרות להרחיב את הנחת הסיבים גם בישובי מגילות.
  10. ענף התמרים - אריה עדכן כי בשל הגידול שהיה בשנים האחרונות בנטיעות תמרים צפויה ירידה ברווחיות הענף. תתקיים פגישת מגדלים במועצה, להגברת שיתוף הפעולה.
 2. אישור פרוטוקול 4/2021
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 4/2021.
 3. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 375 - שיפוץ חדר מורים
   300,000 ₪
   100,000 ₪ מענק משרד החינוך
   200,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 375 מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 423 - פעולות אבטחה מוסדות חינוך
   28,000 ₪
   16,800 ₪ מענק משרד החינוך
   11,200 ₪ העברה מהתקציב הרגיל
   החלטה: תב"ר 423 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 424 - החלפת רכבי מועצה
   230,000 ₪
   180,000 ₪ העברה מקרנות הרשות 790001000
   50,000 ₪ העברה מהקרן למימוש רכבים
   החלטה: תב"ר 424 מאושר פה אחד.

סגירת תברי"ם

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לפעול לסגירתם:

348 – הנגשת קולנוע ישראלי

362 – האמן בקהילה

364 – בית מדרש

368 – סל ספורט 2019

392 – אירועי תרבות עירוני במגילות

405 – סדנאות למשפחה

407 – שיפוצים ועבודות התאמה בבית הספר מגילות

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. צו ארנונה לשנת 2022

צו הארנונה לשנת 2022 הוצג לחברי המליאה. התעריפים בצו הארנונה לשנת 2022 עודכנו בשיעור של 1.92% ביחס לתעריפים לשנת 2021 וזאת בהתאם להנחיות משרד הפנים. אריה ציין כי התקיימה ישיבה עם הרפרנטים של משרד הפנים בנושא הארנונה (לדר' יוסי בנישתי מנהל אגף מקרקעין ומיסוי מקומי במשרד הפנים, גב' גליה כהן- מנהלת תחום (בקרה ותקצוב ברשומ''ק) ורו"ח מרים בן כליפה ממשרד הממונה על היישובים הישראליים ביהודה ושומרון- משרד הפנים) במסגרת הפגישה, העלתה המועצה שוב את בקשתה להטמעת הנחה/ פטור מחיוב פרגולות בתחומי השיפוט של המועצה האזורית מגילות. הובהר באופן חד משמעי ששינוי כזה לא ניתן לעשות בפניה לשרי האוצר והפנים. שינוי כזה מחייב חקיקה ראשית קרי, רק לכנסת ישראל סמכות לבצע שינוי כזה.

אריה ציין שהנושא הועלה על ידו גם בפגישה עם שרת הפנים, ח"כ איילת שקד, וזו הבטיחה לתמוך בשינוי חקיקה כזה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צו הארנונה לשנת 2022.

 

במהלך הדיון בצו הארנונה לשנת 2022 ביקש אפי מושקטו שהמועצה תגדיל את הסל המוניציפאלי אותו היא מעניקה לישובי המועצה מעבר לסל שנקבע לחלוקה לישובים בגובה ההכנסות מהארנונה על פרגולות למגורים. אריה הציע שהפרגולות יתווספו כפרמטר לקביעת חלוקת הסל המוניציפאלי לישובים בשנת 2022. אריה ציין כי בשנת 2021 גדל הסכום אותו מעניקה המועצה כסל מוניציפאלי לישובים. אנה ציינה כי צריך להביא בחשבון את אחוזי הגביה בפועל ויישום הנחות ארנונה (חוק וועדה).

החלטה: בדיון על קביעת הסל המוניציפאלי לשנת 2022 יונחו על שולחן המליאה: הצעת סל מוניציפלי 2022, סל מוניציפלי 2021 ושומה על הפרגולות 2022 לפי יישובים.

 1. מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה של כח אדם

הנושא יועלה  לדיון בישיבה הבאה.

 1. דו"ח ביקורת מבקרת הפנים

דו"ח הביקורת שהוכן ע"י מבקרת הפנים, גב' איריס כוכבי, בחן את פעילות המחלקה לשירותים חברתיים בשנת 2019. וכן בדק את ישום המלצות המבקרת על הדו"ח שהוכן בשנת 2013, על פעילות מליאת המועצה וועדות המועצה. איריס הציגה את ממצאי הביקורת. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מודה לאיריס על הדו"ח ומנחה את עובדי המועצה לפעול בהתאם להמלצות המבקרת  .

 1. אישור בקשת אשראי למחזור הלוואות בכפוף לאישור משרד הפנים.

אנה הלאלי גזברית המועצה הציגה את הצורך במחזור ההלוואות הקיימות במועצה:

היות והריביות על ההלוואות שנלקחו בעבר ביחס לתנאי השוק הנוכחיים גבוהות, עלה הצורך לבצע בחינה מקצועית וזאת לקראת מחזור הלוואות הקיימות באמצעות לקיחת הלוואה חדשה בריבית נמוכה יותר. מטרת המחזור הינה פירעון מוקדם של ההלוואות היקרות באמצעות הלוואות בתנאים טובים יותר.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת לקיחת אשראי עבור מחזור הלוואות בגובה 8 מש"ח עד 13 שנים בתנאי שוק המיטיבים ביותר על פי הבנתה.

המליאה מנחה את גזברית המועצה לבחון את האופציות למחזור ההלוואות (בנק, סכום, ריבית, תקופה) ולפנות לקבלת היתר אשראי למחזור כאמור מאת משרד הפנים עבור ההצעה הטובה ביותר.

 

אריה כהן

ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft