פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 3/2024 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות ים המלח שהתקיימה ב- 17/4/24

משתתפים:

אריה כהן  -  ראש המועצה

אדריאן ברסקה -  אלמוג

חזי  שטיין, אפי מושקטו, יוסי צופי  -  קליה

אלירן מתתיהו, מתן קדוש   -  ורד יריחו

אלון גרטמן  -  מצפה שלם

איתי פריד  - אבנת

 

נעדרו:

גיל שחר, יניב יוסף, ישראל רוזנפלד

 

נוכחים:

דגנית פוקס, אנה הלאלי, עו"ד יזהר דגני, חביב כץ, אוריאל אה יצחק דנון, רוחמה זקן, לירון סימון, טלי מוסקל, יוסי לב, דרור סיני.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול 2/2024.
 3. אישור תב"רים/סגירת תב"רים.
 4. הרמת כוסית לחג הפסח.
 5. הצגת תכניות עבודה: חינוך, קהילה, ביטחון ותברואה.
 6. שונות.

 

 1. אינפורמציה:
 • ביטחון – אוטובוסים ממגונים – יש המלצה של החטיבה לפקוד מרכז למיגון הסעות התלמידים.
 • One Israel fund – שיתוף פעולה לפרויקטים ביטחוניים וקהילתיים.
 • חוק פקודת העיריות – מאפשר להקים ועדה לחלוקת הכנסות עם מ.א. תמר, עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת.
 • קרן קיימת לישראל – תקציב של 900,000 ₪ שינוצל בין היתר גם לרכבי הביטחון.
 • תקציב 2024 – מקושר לתכניות העבודה.
 • כנס ים המלח – התקיים בהשתתפות ראש המועצה.
 • ח"כ יצחק שמעון וסרלאוף - שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי - התקיימה פגישה, בין הנושאים שעלו:
  • אישור הפרוגרמה החקלאית,
  • קול קורא – שיפוץ מבנה ה"הילטון"
  • בית חוגלה – תקציב להתישבות צעירה.
 • ח"כ שלמה קרעי - שר התקשורת - מכרז ל- 20 אנטנות סלולריות בסה"כ לשיפור הקליטה הסלולרית –המכרז יכלול אנטנות שיוקמו בצומת אלמוג ובעינות צוקים.
 • מכרז דואר ישראל – בעקבות השינויים המועצה הציפה את צרכי התושבים בפגישה עם נציגי הדואר.
 • הערכות, משילות וביטחון – מתקיימות פגישות חודשיות המייעלות את התקשורת והעבודה מול גורמי הביטחון השונים.
 • רשות הטבע והגנים – פתיחת מרכז המבקרים החדש בעין פשחה, תושבי המועצה מוזמנים.
 • פורום רשויות החוף – המועצה חברה בו ועובדת על השגת תקציב.
 • סולארי ועמדות טעינה לרכבים חשמליים – יש התקדמות בנושא.
 • הכיכר בצומת הלידו – העבודות הסתיימו, הקבלה תתקיים בקרוב.
 1.  אישור פרוטוקול 2/2024  -
   החלטה:  אושר פה אחד.
 2. אישור תב"רים:מספר תב"ר- 520 / שם התב"ר- רכש גנרטורים חמ"ל צח"י – יישוביי המועצה  / סכום תב"ר -בש"ח- 180,000 / מקור מימון- משרד הביטחון  - יחידה להתיישבות /  סכום לפי גורם מממן בש"ח- 180,00 / ע"פ החלטת מועצה מס'- 3/24

  מספר תב"ר- 521 / שם התב"ר- שיקום חמ"לי צח"י / סכום תב"ר -בש"ח- 500,000 / מקור מימון- משרד הביטחון  - יחידה להתיישבות /  סכום לפי גורם מממן בש"ח- 500,000 / ע"פ החלטת מועצה מס'- 3/24

  מספר תב"ר- 522 / שם התב"ר- שיקום תאורת ביטחון ודרך אספלט ביישובי המועצה / סכום תב"ר -בש"ח- 6,000,000/ מקור מימון- משרד הביטחון – פקע"ר /  סכום לפי גורם מממן בש"ח- 6,000,000 / ע"פ החלטת מועצה מס'- 3/24

  החלטה: אושר פה אחד.
 3. הרמת כוסית לחג הפסח - בברכת פסח כשר ושקט ובתפילה לחזרתם של כל החטופים.
 4. הצגת תכניות עבודה:

בטחון- דרור סיני:

יעדים עיקריים ל- 2024:

 • תכנון וביצוע מרכז הפעלה רשותי.
 • הקמת תשתיות בטחוניות.
 • פיזור המשאבים לישובים במקום ריכוז במרכז המועצה
 • אחזקת הציוד והחדרים במרכז ההפעלה בשוטף – לשימוש דו שלבי.

חינוך - טלי מוסקל:

יעדים עיקריים ל- 2024:

 • פיתוח והכשרות כ"א – פיתוח מקצועי.
 • יצירת מרחב חינוכי בטוח.
 • ליווי גנים ומעונות
 • הצמחת מנהיגות נוער
 • מתן מענים חינוכיים לאור הצמיחה הדמוגרפית.
 • קידום הישגי המחלקה.
 • מיתוג המחלקה.
 • שילוב נציגי הנוער במליאת המועצה.
 • פתיחת בי"ס תיכון במגילות.
 • התאמת החוגים לתקופה הנוכחית – פתיחת חוגים חדשים כגון סייבר.

קהילה - לירון סימון:

יעדים עיקריים ל- 2024:

 • חידוש הנושא של ליווי הישובים
 • קיום ארועי ליבה מרכזיים.
 • חיזוק הנוכחות ברשתות החברתיות
 • פיתוח מקצועי באגף.

תברואה - יוסי לב:

יעדים עיקריים ל- 2024:

 • ניסוח ופרסום מכרז למתן שירותי פינוי פסולת וניהול מערך פינוי פסולת.
 • יצירת שיתוף פעולה עם הגנ"ס לצורך קידום תב"ע לצורך הקמת אתר לטיפול בפסולת בשיתוף התושבים.
 • קבלת תמיכה לרכישת שתי כיתות אקולוגיות למגילות כולל ליוו והדרכה
 • פרסום תמיכה מועצתית בשני פרויקטים חינוך סביבתי בקהילה.
 • הקמת מרכז מחזור בתמיכה הגנ"ס

אלירן מתתיהו: בחינת הקמת מפעל מחזור בשטח המועצה. ככל שהעניין יקודם, אני מבקש שיהיה שיתוף של הציבור בכל פתרון מוצע, מתחילת כל תהליך! בנוגע למיחזור/הטמנה/ מיון פסולת במגילות, במיוחד בהיבט זיהום אוויר. ברקע העניין קיים בעבר הקרוב הליך דומה כושל שהיה אמור לקום בשומרוני הטוב בהובלת עיריית מעלה אדומים. אני מבקש שלא נסתנוור ממנוף כלכלי ללא פתרון מתאים שיסיר באופן ודאי היתכנות שפרויקט כזה יהפוך למפגע תברואתי שיהפוך את חיי תושבי המועצה לבלתי נסבלים. בבסיס של כל בחינה שכזו יש להוציא תסקיר סביבה רלוונטי.

 

חברי המליאה ביקשו להודות למנהלים על עבודתם הטובה.

מצגות תכניות העבודה מצורפות לפרוטוקול.

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft