פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 10 2023 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות ים המלח שהתקיימה ב- 18/10/2023

 

 

פרוטוקול מס' 10 2023

מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות  ים המלח שהתקיימה ב- 18/10/2023 במייל

 

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

אילן בנוביץ'                                                             -  אלמוג

חיים לוי,                                                                 - מצפה שלם

חזי  שטיין                                                                    קליה

             פרחית אלדן                                                                 -  ורד יריחו

אפי מושקטו                                                              -  קלי"ה

צחי רביב                                                                       אלמוג

אלון גרטמן                                                                   מצפה שלם

 

נעדרוף

אריאל צלקו                                                              - אבנת

גבי פלקסר                                                                    קלי"ה

 

 

נוכחים:

דגנית פוקס, אנה הלאלי, עו"ד יזהר דגני.

 

סדר היום:

  1. אישור תב"רים

 

 

בימים אלו בה מדינת ישראל מנהלת מלחמה והוכרז על מצב מיוחד בעורף, אנו עושים את מיטב המאמצים להיערך ביטחונית באזורינו.

פנינו למספר המשרדים בבקשה לקבל תקציבים מיוחדים לצרכי החירום וביטחון, ביניהם, היחידה להתיישבות משרד הביטחון, חטיבה להתיישבות, מפעל הפיס וכ'י.

אם כן, נדרשת הסדרה מנהלתית של התקציבים, ביניהם אישור המליאה ואישור מחו"ז יו"ש לצורך מימוש התקציבים.

להלן רשימת התב"רים לאישורכם.

 

מספר תב"ר

 

שם התבר

 

 

סכום תבר

 

 

מקור מימון

סכום לפי

גורם מממן

 

סכום לפי

גורם מממן

הפחתה/

תוספת

ע"פ החלטת

מועצה מס'

493

תפעול וחיזוק חוסן קהילתי  

 

92,000

חטיבה להתיישבות

 

92,000

 

 

 

 

10/23

494

ציוד צוותי צח"י

 

50,000

משרד הביטחון

50,000

 

 

 

 

10/23

495

שיקום מערכת תצפית לילה 

 

150,000

משרד הביטחון

150,000

 

 

 

10/23

496

חברה וקליטה 2022

 

690,000

חטיבה להתיישבות

690,000

 

 

 

 

 

10/23

 

 

 

החלטה: אושר פה אחד

 

 

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                               ראש המועצה

 

 

 

העתקים:

גב' דגנית פוקס- מנכ"לית המועצה

גב' איריס כוכבי - מבקרת הפנים במועצה

גב'  אנה הלאלי - גזברית המועצה

עו"ד יזהר דגני - יועמ"ש ראש המועצה

לנוכחים

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft