פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 2021\4 מישיבת מליאה המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 2021\05\20 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל                                                           -  ורד יריחו

רונן בר אברהם, גבי פלקסר                                    -  קלי"ה

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

אילן בנוביץ'                                                            -  אלמוג

עמית וייס                                                                -  אבנת

 

חסרים:

מרקו בוזגלו, אפי מושקטו, פרחית אלדן, צחי רביב, חיים לוי.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, רו"ח שייקה רוט, אנה הלאלי, איריס כוכבי, דנון יצחק, דוד בלאו, לירון סימון.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול  3/2021.
 3. אישור תברי"ם.
 4. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/20 של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות.
 5. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/20 של החברה לפיתוח אתר הטבילה.
 6. אישור תזכיר ותקנון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות.
 7. פרוטוקול מס' 1/2021 מועדת הנחות לנושא ארנונה.
 8. חוק עזר ביוב למגילות.
 9. עדכון שכרה של לירון סימון.
 10. מעקב אחר ביצוע החלטות המליאה.
 11. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. המצב הבטחוני - המועצה וישוביה מארחים כ- 70 משפחות מעוטף עזה בשל המצב הבטחוני השורר בדרום הארץ. אריה הודה לכל מי שתרם וסייע בליווי של המשפחות, זו היתה הזדמנות לגלות את החלק היפה שיש בקרב תושבי המועצה.
  2. עתיד ים המלח - המשרד להגנת הסביבה מוביל תהליך שבמסגרתו מבוצע מעקב אחר ירידת מפלס ים-המלח, מעקב אחר התפתחות בולענים במרחב ים המלח (בעיקר בעזרת המכון הגיאולוגי) וחיפוש פתרונות אפשריים לעצירת ירידת המפלס. המשרד להגנת הסביבה גיבש מסמך מדיניות בנושא, בהתאם להחלטת הממשלה. המסמך מפורסם באתר המועצה.
  3. קורונה - אריה ציין שיש עדיין תושבים במועצה שלא התחסנו, אמנם אין תחלואה בקרב תושבי המועצה אולם יש לפעול לכך שכל תושבי המועצה יהיו מחוסנים.
  4. תכנית אב כוללנית - אריה ציין כי הסתיים סבב שני של שיתוף הציבור, התקיימו פגישות בכל הישובים. נקבעו פגישות עם רשות הטבע בנוגע להגדרת תחום שמורות הטבע בצפון ים המלח. אין לנו הסכמות עם רשות שמורות הטבע. אנו תקווה שבמגעים איתם נגיע להבנות.
  5. ביקור אלוף פיקוד מרכז - אלוף פיקוד מרכז ביקר במועצה. אריה ציין כי הוצגו בפני האלוף מספר נושאים בטחוניים כמו הביטחון בצירי התנועה: כביש 1 וכביש 90, תקן לרבש"צ לקדם ערבה, מתן כיסוי בטחוני לרמת המדבר ועוד.
  6. אזור השאנטי (חוף הים מול צומת מצוקי דרגות) - אריה עדכן כי נערך סיור בשטח עם נציגי המנהל האזרחי. יש כוונה לגדר את האזור ולמנוע כניסת מטיילים ונופשים לאזור בשל סכנת בולענים הנוצרים במקום. גבי העיר כי למועצה יש סמכות אכיפה בתחום השאנטי, עו"ד יזהר דגני יבדוק את סוגיית סמכות האכיפה שיש או אין למועצה במרחב המועצה באזורים בהם אין תב"ע.
  7. ועדת חינוך - התקיימה ישיבה של ועדת החינוך של המועצה. הועדה דנה בשלושה נושאים:
   *מתן מענה מחודש לנוער בישובי המועצה.
   *קביעת אזורי רישום לילדי גן חובה.
   *ביה"ס תיכון עין גדי.
   בנוגע לאזורי הרישום לילדי גן חובה הוחלט שכל הישובים ירשמו לגן החט"צ בבית הספר למעט מצפה שלם שירשמו לגן בישובם. לגבי בית הספר עין גדי הוחלט להתקשר עם רשת ניהול (של ביה"ס בוייר בירושלים) שתתן מענה ניהולי לבית הספר התיכון עין גדי.
  8. צומת אלמוג - רמזור - חברת נתיבי ישראל החלה בביצוע עבודות להקמת רמזור בצומת אלמוג. הרמזורים בצומת אמורים לצמצם את כמות התאונות במקום.
  9. אורית הרשטיג - אריה עדכן כי אורית הרשטיג מסיימת לעבוד במועצה, היא עוברת לעבוד במו"פ האזורי שלנו. אורית שמשה במועצה כממונה על מעמד האישה, מנהלת מחלקת התרבות והתיירות. אריה ביקש להודות לאורית על תקופת עבודתה במועצה, על תרומתה הרבה בקיום פעילויות תרבות ברמה גבוהה ובעיקר על תרומתה הרבה בגיוס תקציבים חיצוניים שאפשרו את קיום הפעילויות. גבי שאל מי מחליף את אורית, אריה השיב כי בוצע שינוי ארגוני במועצה ובכוונת המועצה לגייס עובד וחצי שיהיו כפופים ללירון סימון שבנוסף לתפקידה כדוברת תנהל גם את תחום התרבות והצמיחה הדמוגרפית בעזרת העובדים שיגויסו. על פי הערתו של גבי, המבנה הארגוני החדש יוצג למליאת המועצה.
  10. ביקור יו"ר החטיבה ישי מרלינג - יו"ר החטיבה להתישבות, ישי מרלינג, ביקר במועצה. אריה ציין כי הועלו בפניו מספר נושאים. אין עדיין תקציב מדינה כך שתפקוד החטיבה להתישבות עדיין לא מלא. אריה ציין כי החטיבה להתישבות השלימה את טיפולה באבנת במסגרת טיפול נקודתי והישוב הבא בו תטפל החטיבה להתישבות בטיפול נקודתי הוא ורד יריחו.

 

 1. אישור פרוטוקול 3/2021
 2. מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 3/2021.

 

 1. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 320 - הכנת תכנית אב כוללנית למגילות
   הגדלת התב"ר ב- 500,000 ₪ מענק משרד השיכון
   סכום התב"ר העדכני 2,300,000 ₪
   החלטה: תב"ר 320 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 419 - תכנית אב לארץ ים המלח
   400,000 ₪ מענק משרד השיכון
   החלטה: תב"ר 419 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 420 - טיפול נקודתי אבנת 1001346540
   סכום התב"ר 144,400 ₪
   129,960 ₪ מענק החטיבה להתישבות
   14,440 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 420 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 421 - שיקום ביתן שומת ורד יריחו
   65,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 421 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 422 - סימון כבישים והתקני בטיחות
   סכום התב"ר 97,011 ₪
   77,608 ₪ מענק משרד התחבורה
   19,403 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 422 מאושר פה אחד.

סגירת תברי"ם

בתב"ר 368 - סל ספורט, הסתיימה הפעילות ויש לסגור את התב"ר.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת תב"ר 368.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/20

רו"ח שייקה רוט הציג את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/20.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות ל- 31/12/20.

 1. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/20

הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/20 הוצג בפני לברי המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/20.

 1. אישור תזכיר ותקנון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות

התזכיר והתקנון המעודכנים של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות הוצגו בפני חברי המליאה. נדרשנו על ידי האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים לבצע שינויים בתזכיר ובתקנון החברה. עיקרי השינויים נעשו במטרות החברה באחזקת המניות בחברה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד א ת התזכיר והתקנון של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות כפי שאושרו על ידי משרד הפנים.

 1. פרוטוקול מס' 1/2021 מישיבת ועדת הנחות בנושא ארנונה

פרוטוקול מס' 1/2021 של ועדת הנחות בנושא ארנונה הונח בפני חברי מליאת המועצה. ועדת הנחות המליצה להכיר במכינת מלח הארץ כמוסד מתנדב לתועלת הציבור. הועדה המליצה להעניק הנחת שני שליש בארנונה למכינת מלח הארץ למבני המגורים, לכיתות הלימוד ולמבני המשרדים משרתים את המכינה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד מתן הנחה בארנונה למכינת מלח הארץ כמוסד מתנדב לתועלת הציבור , שני שליש הנחה לשנת 2021, למבני המגורים, למבני המשרדים ולחדר האוכל.

 1. חוק עזר ביוב, היטל ואגרה למגילות
 1. מכוח סמכותה התקינה מליאת המועצה חוק עזר היטל ואגרת ביוב. במסגרת חוק העזר הנ"ל מעוגנים תעריפי אגרות והיטלים על בסיס תחשיבים כלכליים שנערכו ע"י המועצה ואושרו ע"י משרד הפנים.
 2. נוכח העובדה, כי ערכי עלות האגרות וההיטלים עליהם מבוססים התחשיבים הכלכליים הינם דינמיים מטבעם ועתידים להשתנות בחלוף זמן, מחייב משרד הפנים את הרשויות המקומיות לערוך רה-תחשוב של התעריפים מדי מספר שנים.
 3. בכדי להבטיח זאת, הורה המשרד על שילוב בחוק העזר של הוראת מגבלת גבייה, הקובעת כי לאחר מועד מסוים הנקוב בהוראה, לא יוטל חיוב אלא באישור המועצה והממונה.
 4. גורמי המועצה עמלים על הכנת תחשיב תעריפים מעודכן. אולם התהליך הינו תהליך ארוך, בשל מורכבות הנתונים. בנוסף, כידוע, התחלף גם גזבר המועצה, שלו לתפקיד משמעותי בהכנת התחשיב.
 5. תחשיבי התעריפים החדשים מחייבים אישור של חברות מייעצות עבור משרד הפנים. עדכון התעריפים מחייב עדכון של חוק העזר, דהיינו, אישור התיקון לחוק העזר במליאת המועצה, ולאחר מכן אישורו ע"י משרד הפנים. תהליך זה אורך זמן.
 6. בוודאי, אין לאפשר מצב בו המועצה מנועה מהאפשרות להטיל חיובים במסגרת חוק העזר האמור, וזאת כשאין חולק כי חיובים אלו ותקבוליהם חיוניים ונדרשים למועצה ולציבור תושביה לצורך מתן השירותים הבאים לידי ביטוי בחוק העזר.
 7. לאור האמור, מליאת המועצה אישרה בישיבתה מיום 5.3.20 את הארכת תוקף חוק העזר.
 8. המועצה שכרה את שירותי היועץ חברת  איתנים פיננסים (מר אורן חדד) , לצורך הכנת התחשיב, אך לצערה ההליך לא הסתיים, וזאת לאור מגיפת הקורונה אשר פרצה בכל עוזה  ושיבשה את עבודת המועצה בשנה וחצי האחרונות וכן לאור העובדה כי היה קושי בקבלת נתונים בסוגיה זו מישובי המועצה.
 9. לפיכך, מתבקשת בזאת מליאת המועצה לאשר את הארכת סמכות המועצה ולהמשיך ולגבות את האגרה וההיטל שבנדון עפ"י תעריפיהם הנוכחיים ממועד תוקפם האחרון, וזאת עד ליום 1.4.2022 או עד למועד פרסום של חוק העזר העדכני, המוקדם מבין אלו.

החלטה:

 1. המועצה מאשרת את המשך גביית האגרות וההיטלים של חוק עזר ביוב ממועד תוקפם האחרון ליום 1.4.2022 או עד למועד פרסומם של חוקי העזר העדכניים, המוקדם בין אלו.
 2. ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. עדכון שכרה של לירון סימון

במהלך הדיון בנושא שכרה של לירון סימון, היא לא היתה נוכחת בישיבה. אריה עדכן כי לאור השינויים שנעשו במבנה הארגוני של המועצה לאור העובדה שלירון בנוסף לתפקידה כדוברת המועצה וכאחראית על תחום הצמיחה הדמוגרפית היא תהיה אחראית גם על תחום התרבות. תפקידה החדש יהיה מנהלת אגף קהילה וצמיחה ותחתיה יהיו, תהילה טסמה שתעסוק בתחום התרבות ועובדת נוספת בחצי משרה שתעסוק בתחום הצמיחה הדמוגרפית. לירון תמשים לשמש כדוברת המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד עדכון שכרה של לירון מ- 50% שכר בכירים ל- 65% שכר בכירים. היקף משרתה של לירון ישאר 100%.

 1. מעקב אחר החלטות המליאה

הוצגה טבלה ובה החלטות שהתקבלו במליאת המועצה במהלך שנת 2020. רוב ההחלטות מיושמות, יש החלטות שנמצאות בתהליך ביצוע כמו עדכון תעריפי חוק עזר ביוב ושיפור מערך אספקת החשמל לצפון ים המלח. הצגת פעילות עמותת בית הספר מגילות במליאה טרם בוצעה. אריה ציין שלכשיוכן הדו"ח הכספי המבוקר של העמותה לשנת 2020 הוא יוצג במליאה.

 1. שונות
  1. ארנונה – גבי פלקסר שאל האם כל הנחות הארנונה לעסקים הגיעו כבר למועצה
   אנה השיבה שניתנו הנחות לעסקים והתקבל שיפוי בגינם במסגרת הנחות קורונה פעימה ראשונה לחודשים 3-6.2020 (ע"פ תיקון מס' 2 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התש"ף – 2020)
   לעניין ההנחות קורונה לעסקים במסגרת סבב ב', בחינת הזכאות להנחה בארנונה מתבצעת על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה. המועצה פרסמה לתושביה את השלבים להגשת בקשה להנחה.
   תקופת הזכאות למענק סיוע הינה דו חודשית (החל מאי 2020 עד יוני 2021)  על כן, לצורך קבלת הנחה בארנונה ישנו צורך בקבלת אישור זכאות חדש בגין כל תקופה עוקבת עליה מבוקשת הנחה בארנונה . המועצה מתנהלת מול הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בלבד, במסגרת החלפת מידע פעם בחודש. המועצה מעניקה הנחה לזכאים עם קבלת האישור ולאחר בדיקה מול מערכת הגביה ומעדכנת את  העסקים הזכאים.
  2. עמית וייס שאל מתי יועלה נושא חיוב הארנונה על פרגולות שוב לדיון במליאה. אריה השיב כי במליאה הבאה יעלה לדיון נושא צו הארנונה לשנת 2022 ובמסגרתו ניתן יהיה לדון בחיוב בארנונה על פרגולות שוב.

 

                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft