פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 12/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ביום 27/12/20 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל                                                           -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

אפי מושקטו, גבי פלקסר                                         -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

צחי רביב                                                                  -  אלמוג

 

חסרים:

פרחית אלדן, מרקו בוזגלו, רונן בר אברהם, אילן בנוביץ'

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, דנון יצחק, שמעיה צאל, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקול    11/2020.
 3. אישור תברי"ם.
 4. שונות.                                                                                                                                  

 

 1. אינפורמציה:
  1. סגר שלישי - קורונה - אריה עדכן כי היום בשעה 17:00 יוטל סגר שלישי בשל הקורונה,, זאת עקב עליה בנתוני התחלואה הארציים. במועצת מגילות יש כיום  9 חולי קורונה מאומתים וכ- 50 תושבים בבידוד. המועצה עדיין מוגדרת כירוקה. המועצה נערכה להפעלת מערכות החינוך בהתאם להנחיות. המועצה עושה מאמצים לגרוע מרשימת משרד הבריאות אנשים שאינם תושבי המועצה על מנת שלא יילקחו בחשבון בעת קביעת ציון הרמזור.
  2. ביקור מנכ"ל משרד החקלאות - מר נחום איצקוביץ, מנכ"ל המשרד ביקר במועצה עם אנשי המטה שלו. אריה עדכן כי הצגנו בפניו צרכים לרבות עדכון הפרוגרמה החקלאית של ישובי המועצה.
  3. החטיבה להתישבות - מונה יו"ר חדש לחטיבה להתישבות, מר ישי שמרלינג. טרם מונה מנכ"ל לחטיבה להתישבות. המנכ"ל המכהן מר צביקי בר חי אמור לסיים את עבודתו בחטיבה בסוף חודש דצמבר.
  4. ורד יריחו - לישוב ורד יריחו מונה ועד ממונה. כיו"ר הוועד מונה עו"ד ליאל דוידיאן. אריה איחל הצלחה לועד הממונה.
  5. חינוך - נושא החטיבה הצעירה נדון בועדת החינוך. המועצה האזורית תמר בוחנת אפשרות להכניס לניהול בית הספר התיכון בעין גדי את רשת החינוך. בשנים האחרונות היתה תחלופה גדולה של מנהלי בית הספר. אריה ציין שאנו בוחנים יחד עם המועצה האזורית תמר את המשמעויות של צעד כזה. עמית וייס העיר שיש חשיבות לשמר את מורי בית הספר הבאים מהאזור גם אם הניהול יועבר לרשת חינוך.
 1. אישור פרוטוקול 11/2020
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול     11/2020.
 2. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 223  - שיפוץ מבנה ציבורי בית הערבה
   הגדלת התב"ר ב- 100,000 ₪ השתתפות בית הערבה
   סכום התב"ר המעודכן 404,884 ₪
   החלטה: תב"ר 223 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 345  - תרבות יהודית
   הגדלת התב"ר ב- 92,539 ₪ מענק משרד החינוך
   סכום התב"ר העדכני 217,136 ₪
   החלטה: תב"ר 345 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 374 - הקמת מבנה רב תכליתי אזורי בקלי"ה
   הגדלת התב"ר ב- 500,000 ₪ מענק משרד שיכון
   סכום התב"ר העדכני 1,610,000 ₪
   החלטה: תב"ר 374 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 396  - תאורת ביטחון אלמוג
   הקטנת התב"ר ב- 3,241 ₪ ממענק משרד הביטחון
   סכום התב"ר העדכני 96,759 ש"ח
   החלטה: תב"ר 396 כולל ההקטנה בו מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 400 - רכש מכלול תצפית ורד יריחו
   200,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 400 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 401 - שיפוץ מבנה נוער
   200,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 401 מאושר פה אחד.
  7. תב"ר 402 - גדר ביטחון אלמוג
   80,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   החלטה: תב"ר 402 מאושר פה אחד.
  8. תב"ר 403 - רענון רכב קב"ט המועצה
   220,000 ₪
   110,000 ₪ מענק משרד הביטחון
   90,500 ₪ העברה מקרן רענון רכבים
   19,500 ₪ העברה מהתקציב הרגיל מסעיף 1722000910
   החלטה: תב"ר 403  מאושר פה אחד
  9. תב"ר 404 - מאבק באלימות, סמים ואלכוהול
   66,667 ₪
   50,000 ₪ מענק המשרד לביטחון פנים
   16,667 ₪ העברה מהתקציב הרגיל מסעיף 1813200910
   החלטה: תב"ר 404 מאושר פה אחד
  10. תב"ר 405 - סדנאות למשפחה
   32,000 ₪
   25,000 ₪ מענק משרד החינוך
   7,000 ₪ העברה מהתקציב הרגיל מסעיף 182200092
   החלטה: תב"ר 405 מאושר פה אחד.
  11. תב"ר 406 - חג גדיד אומנות גלריה 430-
   50,000 ₪
   38,139 ₪ מענק משרד החינוך
   11,861 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 406 מאושר פה אחד.
  12. תב"ר 407 - שיפוצים ועבודות התאמה בבית הספר מגילות
   200,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 407 מאושר פה אחד

 

סגירת תברי"ם:

יש לסגור את התברי"ם הבאים:

162 - מתנ"ס אזורי

273 - אבזור מרכז הפעלה מגילות 2017

311 - גן משחקים אבנת

355 - מצלמה טרמית בורד יריחו

356 - שיקום מחסן נשק קדם ערבה

387 - רכש גנרטור לתאורת ביטחון – ורד יריחו

384 - הרשות למאבק בסמים ואלכוהול

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד סגירת התברי"ם הנ"ל.

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft