פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 7/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 13/8/20 בזום

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

רונן בר אברהם, איתי מאור, אפי מושקטו              -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                   -  בית הערבה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                            -  אלמוג

 

חסרים:

מרקו בוזגלו.

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, אנה הלאלי, דנון יצחק, דוד בלאו, איריס כוכבי, חביב כץ, אורית הרש9טיג, טלי מוסקל.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. בית ספר מגילות - תהליך בניית הסכמות – דיווח.
 3. אישור פרוטוקולים 5/2020 ו- 6/2020.
 4. אישור תברי"ם.
 5. דו"ח ביקורת פנים.
 6. הדו"ח הכספי  המבוקר  של החברה לפיתוח אתר הטבילה  נכון ל- 31/12/19.
 7. הקמת ועדה למאבק בסמים  באלימות ובאלכוהול.
 8. שונות.                                                                                                                                 

 

 1. אינפורמציה:
  1. חינוך - בית הספר של החופש הגדול - פעילות בית הספר של החופש הגדול הסתיימה. 106 תלמידים השתתפו בפעילות במסגרת בית הספר, ו- 70 ילדים לקחו חלק בפעילות שהתקיימה במסגרת הגנים.
  2. חוגים בשנת תשפ"א - מתכונת החוגים תשתנה בשנת תשפ"א. החוגים יתקיימו בשעות אחה"צ בישובי המועצה. זאת, מתוך כוונה להתאים את מתכונת הפעילות להנחיות משרד הבריאות בשל הקורונה.
  3. רווחה - יש עליה במספר הפניות למחלקת הרווחה. צוותי הצח"י (צוות חירום ישובי) פועלים ללא לאות. יש עליה במספר המבודדים  בישובי  המועצה בשל החשיפה לחולה מאומת  .
  4. המנהל האזרחי - בהמשך לפניות של המועצה למנהל האזרחי, על הנעשה בשאנטי (הוקמו במקום אוהלים ואנשים שוהים במקום דרך קבע), צוות מיחידת הפיקוח של המנהל האזרחי יגיע בשבוע הקרוב למקום על-מנת לתכנן מבצע אכיפה בכדי למנוע  המפגעים הנוצרים מהשהיה הממושכת של מבקרים במקום.
  5. שיתופי ציבור - נמשך הליך שיתוף הציבור בנוגע לתכנית האב הכוללנית ולתכנית האב לשטחים פתוחים.
  6. כנס עם שר החינוך - ח"כ יואב גלנט - התקיים כנס עם שר החינוך בנוגע למתכונת הלימודים המתוכננת לספטמבר הקרוב.
   תלמידי גן עד ב' – מתוכננים ללמוד רגיל.
   תלמידי ג' – ד' – ילמדו בפיצול.
   תלמידי ה' – ו' – חלק מהשיעורים יתקיימו בבית הספר וחלק מהשיעורים ילמדו מרחוק.
  7. חקלאות - אריה עדכן כי אמור לצאת קול קורא לפינוי פסולת חקלאית נפחית (גזם). גדיד התמרים התחיל.
  8. פרויקטים - פרויקט השיקום הנופי מקודם, בוצע מכרז, יש קבלן זוכה, אנו לקראת חתימת חוזה עם הקבלן. שיפוץ מבני הציבור באלמוג ובבית הערבה לקראת סיום. תכנית האב לשטחים פתוחים בשלב מתקדם.
  9. ים המלח - המשרד להגנת הסביבה בשיתוף המכון הגיאולוגי עומלים על גיבוש מסמך מדיניות להצלת ים המלח. יש כוונה לקדם את המובל הדרומי (הבאת מים מים סוף לים המלח) וכן לחדש את ההזרמה בירדן מהכנרת באמצעות הגברת התפלת מים מהים התיכון.
  10. סיורים מתוכננים - אריה עדכן כי מתוכנן ביקור של שר המדע והטכנולוגיה אצלנו וכן שמר נוחי מנדל, ראש היחידה להתישבות במשרד הבטחון, מתוכנן להגיע אלינו. אריה ביקש שחברי המליאה יעבירו אליו נושאים אותם ניתן להעלות בביקורים המתוכננים.
  11. טפסים מקוונים - אריה ציין כי בכוונת המועצה להכניס לאתר המועצה טפסים מקוונים. זאת במסגרת שיפור הנגשת השירות הניתן ע ידי המועצה. מילוי הטפסים יתבצע באופן מקוון באתר המועצה.
  12. אתר הטבילה - אריה עדכן כי המנהל האזרחי מכין תב"ע לאתר. משרד ראש הממשלה מעורב במגעים שיש למועצות בקעת הירדן ומגילות עם קמ"ט שמורות טבע. מתוכנן מבנה מסחרי באתר שהקמתו ותפעולו אמורים לצאת למכרז. החברה לפיתוח אתר הטבילה שבבעלות המועצות מגילות ובקעת הירדן   תשתתף במכרז.

 

 1. בית ספר מגילות - תהליך בניית הסכמות - דיווח

אריה עדכן בנוגע לתהליך אותו יזמה ועדת החינוך של המועצה שתכליתו היתה לנסות לגשר על פערים בציפיות שהיו לאוכלוסיות השונות הקיימות במועצה. במסגרת ההסכמות אליהן הגיע הצוות יש כוונה לבצע התאמות פיזיות במבנה הקיים של בית הספר, ללמד בכיתות בהן מספר התלמידים קטן יותר. יש כוונה להביא מבנה יביל בו תתקיים פעילות לנוער. הקמת מרחב הכלה ושיפוץ חדר המורים בבית הספר נמצאים בביצוע. יש קול קורא של משרד החינוך לגיוס עוזרי הוראה. ההשפעה על הצעדים המתוכננים בתקציב 2020 היא תוספת הוצאה בסך של 100-200 אלש"ח במונחים שנתיים מדובר בתוספת הוצאהשל300-700 אלש"ח.

צחי רביב העיר שהתקיימו כ- 7 מפגשים של הצוות. עבודת הצוות החלה בנסיון לגשר בין האוכלוסיות הדתיות והחילוניות והתפתחה למשהו רחב יותר. יש כוונה שבכל כיתה יהיו שני מורים: אחד דתי ואחד חילוני, הלימוד בכיתות יהיה מעורב.

עמית וייס העיר שהתהליך עליו הושגה ההסכמה חייב הגדלת מצבת כח ההוראה, דבר שמחייב השקעת משאבים כספיים ניכרים.

פרחית אלדן העירה שתהליך ההגעה להסכמות בחינוך בבית הספר היה תהליך מכבד מאוד תוך דגש שבית ספר מגילות יהיה בית הספר של כל האוכלוסייה המתגוררת במגילות.

רונן בר אברהם העיר שהוא מזמין את חברי המליאה לקרוא את סיכום הישיבה של ועדת החינוך.

אריה ציין כי 19 תלמידים מתוך 24 תלמידים שלא למדו בבית הספר מגילות נרשמו כבר ללימודים בבית הספר מגילות.

אפי העיר שחשוב שהחלוקה לשתי קבוצות בכל כיתת לימוד תהיה באופן שבכל קבוצה יהיו גם תלמידים דתיים וגם תלמידים חילוניים.

אפי הציע שתעשה פניה לתושבי המועצה לתרום "מניה" לטובת מערכת החינוך.

עמית וייס העיר כי אין כוונה להקים בית ספר דתי בתוך בית הספר חילוני, הרעיון הוא לתת מענה לקשת רחבה של צרכים.

אריה העיר כי המתווה המוסכם יאפשר לגדול דמוגרפית כיוון שהוא עונה על הצרכים של אוכלוסיה רחבה מאוד.

 

 1. אישור פרוטוקולים 5/2020 ו- 6/2020
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים מישיבות המועצה 5/2020 ו- 6/2020.

 

 1. אישור תברי"ם
  1. תב"ר 305 - תכנון מבנה למחלקה לשירותים חברתיים
   הקטנת התב"ר ב- 266,546 ₪ ממענק מפעל הפיס.
   (סכום ההקטנה חוזר לאמות המידה של המועצה) 
   סכום התב"ר העדכני 331,107 ₪
   החלטה: תב"ר 305 כולל ההקטנה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 323 - מניעת אלימות וסמים 2019
   הקטנת התב"ר ב-64,494 ₪ ממענק המשרד לביטחון פנים.
   (המשרד לביטחון פנים הקטין את השתתפותו כיוון שאין תקציב מדינה מאושר)
   סכום התב"ר העדכני 140,785 ₪
   החלטה: תב"ר 323 כולל ההקטנה בו מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 386 - הצטיידות מחשבים לבית הספר + מרכז רווחה
   הגדלת התב"ר ב- 15,824 ₪ ממענק מפעל הפיס.
   סכום התב"ר העדכני   224,210  ₪  .
   החלטה: תב"ר 386 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 392 - אירוע תרבות עירונית מגילות
   64,000 ₪ מענקמשרד התרבות
   10,000 ₪ העברה מהתקציב הרגיל – מתקציב תרבות
   סכום התב"ר העדכני 74,000 ₪
   החלטה: תב"ר 392 מאושר פה אחד.
  5. תב"ר 393 - היטל ביוב בית הערבה
   185,160 ₪ העברה מקרנות הרשות (היטל ביוב בית הערבה)
   החלטה: תב"ר 393 מאושר פה אחד.
  6. תב"ר 394 - היטל ביוב קלי"ה
   171,880 ₪ העברה מקרנות הרשות (היטל ביוב קלי"ה)
   החלטה: תב"ר 394 מאושר פה אחד.

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לפעול לסגירתם:

229 – ביה"ס יפתח

268 – העצמת נשים

269 – אזרחים ותיקים

289 – רכש גרור כיבוי אלמוג

297 – קולנוע בקהילה

304 – תכנון המרחב הציבורי בבית הספר

305 – תכנון מבנה למחלקה לשירותים חברתיים

312 – גן משחקים קלי"ה

325 – צעדה בעקבות ראשונים

330 – שלום שבת

332 – רכש גרור כיבוי לקדם ערבה

339 – תאורת ביטחון קדם ערבה

346 – חגדיד 2019

365 – רכש ציוד צח"י לקדם ערבה

369 – נגישות כיתה לליקויי שמיעה

370 – ניהול הכנת תב"ע וחוזה על קרקע לפרויקט סולארי קרקעי

385 – תרבות יהודית-מופע

החלטה" מליאת המועצה מאשרת פה  סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. דו"ח ביקורת פנים לשנת 2019

איריס כוכבי, מבקרת הפנים, הציגה את הדו"ח השנתי אותו הכינה. הדו"ח בדק את נושא הארנונה במועצה: צווי ארנונה, השגה, ערר, גביה. הדו"ח נדון בועדת הביקורת של המועצה. הדו"ח התיחס ליישום המלצות ביקורת הפנים מהדו"ח של שנת 2017.
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את דו"ח הביקורת ומאמצת פה אחד את המלצות מבקרת הפנים. מליאת המועצה מודה לאיריס כוכבי על עבודתה ומנחה את עובדי המועצה לפעול בהתאם להמלצות דו"ח הביקורת.

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה נכון ליום 31/12/19

הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה הוצג בפני חברי מליאת המועצה. החברה לא פעילה. נעשים מאמצים לשלב את המועצות בקעת הירדן ומגילות בהכנת התב"ע למקום (הכנת התב"ע נעשית ע"י המנהל האזרחי באמצעות קמ"ט שמורטות טבע).
החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר של החברה לפיתוח אתר הטבילה ל- 31/12/19.

 1. ועדה למניעת סמים, אלימות ואלכוהול

אריה ציין כי על המועצה למנות ועדה למניעת סמים ואלימות שכן מדובר בוועדת חובה במועצה.

הרכב הועדה:

נציגי המליאה:

אריה כהן – יו"ר הועדה

צחי רביב – חבר

 • חברים: יעל סבג – מנהלת מחלקת הרווחה

טלי מוסקל – מנהלת מחלקת החינוך

מורן אברשימי – נוער מועצה

 

תפקיד הועדה - ליזום פעילות במאבק בסמים ואלימות בקרב בני נוער ומבוגרים במועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הקמת הועדה ואת הרכבה כמפורט לעיל.

אריה העיר כי נציגי הציבור החברים בועדה יצורפו אליה בהמשך.

 

 1. שונות
  1. בית חוגלה – אפי שאל מה קורה עם ההתיישבות שצמחה סמוך למחנה מול נבו. אריה השיב כי הועברה תלונה ליחידת הפיקוח של המנהל האזרחי.
  2. בית ספר מגילות – איריס כוכבי העירה כי יש קולות של הורים תושבי המועצה שמתכוונים לא לשלוח את ילדיהם לבית הספר בספטמבר הקרוב. טלי השיבה כי לא ידוע לה על יוזמה כזו.

 

 

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft