פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 6/2020 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 30/6/20 במשרדי המועצה.

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

              איציק דניאל, פרחית אלדן                                           -  ורד יריחו

חיים לוי                                                                   -  מצפה שלם

רונן בר אברהם, איתי מאור, אפי מושקטו                          -  קלי"ה

עמית וייס                                                                -  אבנת

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

צחי רביב, אילן בנוביץ'                                                -  אלמוג

 

חסרים:

מרקו בוזגלו.

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, עו"ד עופר שפיר, אנה הלאלי, דנון יצחק, דוד בלאו, אוריאל אהרונוב, עמרי ציזלינג, קרן רגב, אביעד דהן וייס.

 

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקולים 4/2020.
 3. תברי"ם.
 4. שונות.

 

 1. אינפורמציה
  1. אמבולנס באבנת - יש כוונה להציב אמבולנס של מד"א באבנת. זאת, במטרה לשפר את המענה הרפואי בחרום במרחב המועצה. האמבולנס המוצב במרכז שירותי החרום לא נותן מענה 24 שעות ביממה, האמבולנס הנוסף באבנת ישפר את ההערכות הרפואית במרחב המועצה.
  2. קורונה - המועצה ממשיכה לתפקד בצל הקורונה. יש עדיין תושבים השוהים בבידוד. יש חולה מאומת בקלי"ה. אריה ביקש להקפיד לקיים את הנחיות התו הסגול בין העסקים במרחב המועצה והן בהתנהלות השוטפת של התושבים (מסכה, ריחוק פיסי, היגיינה).
  3. חינוך - מתוכננת פעילות של בית הספר של החופש הגדול. בישובים הפעילות תתבצע בגנים. המועצה נערכת בעיקר עם מערך הסעות של בית הספר להפעלת התכניות.
  4. נחל קדרון - אריה עדכן כי יש כוונה לטפל בקולחים המוזרמים לנחל קדרון. אנו תקווה כי הטיפול בקולחין והעברתם לשימוש חקלאי יצמצמו את המפגעים התברואתיים שיוצרים במורד הנחל מהם סובלים בעיקר תושבי אבנת.
  5. מים - התקיימה ישיבה במשרד הממשלתי המופקד על נושא המים. יש כוונה להעביר חלק מהמים השפירים ששימשו אותנו עד היום לבקעת הירדן. אריה עדכן כי המועצה פועלת למניעת גריעת המים מהאזור שלנו.
  6. תכנית אב כוללנית - התכנית הוצגה בישובי המועצה. נעשה הליך של שיתוף ציבור בתכנית.

 

 1. אישור פרוטוקול 4/2020
  החלטה : מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 4/2020.
 2. תברי"ם
  1. תב"ר 222 - שיפוץ מרכז תרבות באלמוג
   632,616 ₪
   506,093 ₪ מענק משרד החקלאות
   126,523 ₪ העברה מתברי"ם 310 ו- 357 (83,294 ₪  ן- 43,229  ₪  בהתאמה)
   החלטה: תב"ר 222 מאושר פה אחד
  2. תב"ר 345 - תרבות יהודית 2019
   הגדלת התב"ר ב- 30,000 ₪ מענק משרד החינוך 
   סכום התב"ר המעודכן 124,597 ₪
   החלטה: תב"ר 345 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
  3. תב"ר 358 - פסטיבל יוצא לאור
   64,034 ₪ משרד התרבות
   16,675 ₪ הגדלת התב"ר מהעברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 358 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד
  4. תב"ר 361 - קירוי מגרשי ספורט בביה"ס בלוחות סולאריים
   834,000 ₪ מענק משרד הפנים
   315,000 ₪ הקטנת התב"ר  מהחלק של  משרד  הפנים
   519,000 ₪ סכום התב"ר העדכני
   החלטה: תב"ר 361   לרבות  ההקטנה בו מאושר פה אחד
  5. תב"ר 388 - ניהול הכנת אומדן עלויות פיתוח תב"ע 608/9
   211,000 ₪   מענק משרד הפנים  - (החלטת ממשלה 3742)
   החלטה: תב"ר 388 מאושר פה אחד.​​​​​​​
  6. תב"ר 389 - תכנון תיירותי צפון ים המלח
   1,500,000 ₪ מענק משרד הפנים - (החלטת ממשלה 3742)
   החלטה: תב"ר 389 מאושר פה אחד
  7. תב"ר 390 - ניהול הכנת תב"ע וחוזה על הקרקע - סולארי קרקעי
   280,000 ₪ - מענק משרד הפנים - (החלטת ממשלה 3742)
   החלטה: תב"ר 390 מאושר פה אחד.
  8. תב"ר 391 - שיקום נופי
   2,500,000 ₪ מענק משרד הפנים - (החלטת ממשלה 3742)
   החלטה: תב"ר 391 מאושר פה אחד.
 3. שונות
  1. אפי מושקטו העיר שעל המועצה לפעול לצמצום הפסקות החשמל שיש בישובי המועצה. הפסקות החשמל התכופות משבשות את שגרת החיים של תושבי המועצה. אריה השיב כי מתקיימים מגעים מול   חברת החשמל לצמצום עד כדי הפסקת השיבושים באספקת החשמל לאזור.
  2. עמית וייס ציין לשבח את התנהלות המועצה בכל הקשור למשבר הקורונה.

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft