פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 8/2019 מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 3/10/19 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                 -  ראש המועצה

אילן בנוביץ'                                                             -  אלמוג

סוזי שלו                                                                  -  בית הערבה

איציק דניאל, פרחית אלדן                                      -  ורד יריחו

חיים לוי, מרקו בוזגלו                                             -  מצפה שלם

אפי מושקטו, איתי מאור, רונן בר אברהם              -  קלי"ה

חסרים:

צחי רביב, עמית וייס

 

נוכחים:

עו"ד יזהר דגני, איריס כוכבי, אורית הרשטיג, אוריאל אהרונוב, צופי יוסי, לירון סימון, רוחמה זקן,     דנון יצחק, הדס בשן, חביב כץ, דוד בלאו.

 

סדר היום:

 

 1. פרידה מיובל פונק.
 2. אינפורמציה.
 3. אישור פרוטוקול 7/2019.
 4. תברי"ם.
 5. אישור הדו"ח הכספי המבוקר  ל- 31/12/18.
 6. אישור הדו"ח המפורט לשנת 2018.
 7. חילופי גברי בדירקטוריון החברה הכלכלית: אנה הלאלי במקום דוד בלאו.
 8. שונות.                                                                                                                                  

 

אריה כהן, ראש המועצה,  ביקש להוסיף נושא לסדר היום של המליאה. הנושא הוא תנאי העסקתה של אנה הלאלי, גזברית המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת נושא לסדר היום של הישיבה.

 

 1. פרידה מיובל פונק סמנכ"ל החטיבה להתיישבות

אריה הודה ליובל פונק סמנכ"ל החטיבה להתיישבות על פעילותו ותרומתו רבת השנים בפיתוח ההתיישבות בצפון ים המלח. אריה הדגיש שיובל פעל מתוך שליחות ולא פעם עמד לצד המועצות והמתיישבים במחלוקות שהיו עם הנהלת החטיבה. חברי מליאת המועצה הודו ליובל ואיחלו לו בריאות טובה והצלחה בהמשך דרכו.

 1. אינפורמציה
  1. קורס צמיחה דמוגרפית- לירון הציגה את תכנית ההכשרה שנבנתה למנהלי הקהילות ולעוסקים בקליטה וצמיחה דמוגרפית בישובי המועצה. מדובר על 12 מפגשים. בתכנית יש כוונה לאתר "צווארי בקבוק" וחסמים על מנת לאפשר גידול משמעותי במספר התושבים בישובי המועצה.
  2. סקר נכסי ארנונהחברת מילגם החלה בביצוע סקר נכסי ארנונה. הישוב הראשון בו מבוצעות העבודות הוא אלמוג. ביצוע הסקר יבוצע בכל ישובי המועצה.

 

 1. אישור פרוטוקול 7/2019 
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול 7/2019.
 2. תברי"ם
  1. תב"ר 345 - תרבות יהודית
   הגדלת התב"ר ב- 35,925 ₪ מענק משרד החינוך
   סכום התב"ר העדכני 65,3403 ₪
   החלטה: תב"ר 345 כולל ההגדלה בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 362 - האמן בקהילה
   48,000 ₪ מענק מפעל הפיס
   החלטה: תב"ר 362 מאושר פה אחד

 

 1. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18

הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18 הוצג בפני חברי המליאה. הדו"ח נדון גם בוועדת הביקורת של המועצה והוא מובא לאישור המליאה בהמלצת וועדת הביקורת של המועצה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/18.

 

 1. הדו"ח המפורט לשנת 2018

הדו"ח המפורט לשנת 2018 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. הדו"ח המפורט לשנת 2018 נדון גם בוועדת הביקורת של המועצה והוא מובא לאישור המליאה בהמלצת וועדת הביקורת.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט לשנת 2018 ומנחה את ראש המועצה ועובדי המועצה להקפיד לפעול בהתאם לכללים ולנהלים המחייבים את המועצה.

 

 1. חילופי גברי בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות

אריה ציין כי אנה הלאלי שנכנסה לתפקיד גזברית המועצה תחליף את דוד בלאו בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח מגילות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויה של אנה הלאלי כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח מגילות במקום דוד בלאו. אנה הלאלי תהיה מורשית חתימה בחברה הכלכלית לפיתוח מגילות במקום דוד בלאו. מורשי החתימה בחברה הכלכלית לפיתוח מגילות יהיו אריה כהן, יו"ר החברה ואנה הלאלי, גזברית החברה. חתימת שניהם יחד בצירוף חותמת החברה יחייבו את החברה הכלכלית.

 

 1. שונות
  1. אריה ציין כי אנה מועסקת בחוזה בכירים ב- 60% משכר בכירים. אריה הציע להעלות את שכרה ל- 75% משכר בכירים. על פי נהלי משרד הפנים, גזבר יכול להתחיל את עבודתו ב- 85% משכר בכירים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העלאת שכרה של אנה הלאלי ל- 75% משכר בכירים.

אפי מושקטו ביקש מאריה להציג בפני המליאה דו"ח השוואתי של התפתחות המשרות והשכר של עובדי מועצה במהלך השנים. אריה ביקש מאפי שבפגישתם הקרובה אפי יבהיר מה הוא מבקש. אריה ציין כי הנתונים של מספר המשרות והשכר מופיעים בדו"ח הרבעוני אותו אנו מציגים לחברי המליאה בכל רבעון.

 

 

                                                                                                                                    בברכה,

                                                                                                                                    ‏‏לכידה2

                                                                                                                                  אריה כהן

                                                                                                                              ראש המועצה

 

 

 

 

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft