פניה למוקד מוקד נגישות

פרוטוקול מס' 12/2018מישיבת מליאת המועצה האזורית מגילות שהתקיימה ב- 4/10/18 במשרדי המועצה

משתתפים:

אריה כהן                                                                  -   ראש המועצה

צחי רביב                                                                   -  אלמוג

סוזי שלו                                                                    -  בית הערבה

אפי מושקטו                                                              -  קלי"ה

חיים לוי                                                                    -   מצפה שלם

הילה ברקי, פרחית אלדן                                          -   ורד יריחו

 

חסרים:

גבי שטרית, מיכל ראב, גבי פלקסר, יצחק גרומן, ניב כהן.

 

נוכחים:

עו"ד עקיבא סלבצקי, דנון יצחק, דוד בלאו, איריס כוכבי, אורית הרשטיג, רוחמה זקן.

סדר היום:

 1. אינפורמציה.
 2. אישור פרוטוקולים: 9/2018, 10/2018 ו- 11/2018.
 3. דו"ח הביקורת של מבקרת הפנים לשנת 2017.
 4. אישור הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/17.
 5. אישור הדו"ח המפורט לשנת 2017.
 6. אישור תברי"ם.
 7. שונות.                                                                                                                                  

אריה ביקש להוסיף לסדר היום של הישיבה דיון בנסיעתה של אורית מנהלת מח' התיירות לסיור מקצועי שמאורגן ע"י משרד החקלאות.

 • מליאת המועצה מאשרת פה אחד הוספת הנושא הנ"ל לסדר היום.
 1. אינפורמציה:
  1. בחירות ב- 30/10/18 - אריה עדכן כי הוגשה למנהל הבחירות רק חוברת אחת, שלו, להתמודדות לראשות המועצה. ככל הנראה הוא 'יוכרז' כראש המועצה לקדנציה נוספת ללא בחירות. חיים לוי שאל האם בישוב בו לא מתקיימות בחירות יש שבתון, אריה השיב שהנושא יבדק מול היועץ המשפטי של המועצה.
  2. החלטת ממשלה - נבחרה חברה אדריכלית לתכנן את אזור הבקעה וצפון ים המלח, ריכוז פעילות התכנון מבוצע ע"י משרד השיכון לרבות מימון התכנון.
  3. משרד התיירות – התקיימה ישיבת צת"פ (צוות תכנון ופיתוח) המרחב התיירותי של המועצה יתוכנן ע"י צוותי תכנון שנבחרו לשם כך.
  4. המשרד לשיתוף פעולה אזורי - יש יוזמה של המשרד לשיתוף פעולה אזורי לנסות לקיים שיתוף פעולה עם ירדן בנושא פיתוח תיירות אקולוגית.
  5. קול קורא ישראל דיגיטלית - מתקיים כנס הסברה למילוי הקול קורא , הנושא בטיפול המועצה ע"י לירון סימון. מדובר בקול קורא של המשרד לשוויון חברתי.
  6. חאן אל אחמר - המינהל האזרחי מקדם תכנית להעברת הבדואים מחאן אל אחמר לאזור מט"ש נבי מוסה סמוך לורד יריחו. המועצה מתנגדת באופן נחרץ ליוזמה זו. הועברה פניה מהמועצה למנהל האזרחי ולמשרד הביטחון.
  7. תרבות - יש שני ארועי תרבות גדולים החודש. האחד, חגדיד והשני הופעה של אהוד בנאי. אריה ביקש מחברי המליאה לקחת חלק באירועים אותם יוזמת המועצה.
  8. חינוך - יש פניה למשרד החינוך של מספר משפחות באבנת לקיים חינוך ביתי. אריה הדגיש שהמועצה מעוניינת שכל תושבי המועצה ילמדו בבית הספר האזורי במגילות וכן המועצה מתנגדת להקמת  בית ספר יסודי נוסף בתחומה.
 2. אישור פרוטוקולים  9/2018, 10/2018 ו- 11/2018
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקולים 9/2018, 10/2018 ו- 11/2018.
 3. דו"ח הביקורת של מבקרת הפנים לשנת 2017. דו"ח הביקורת של מבקרת הפנים לשנת 2017 הוצג בפני חברי מליאת המועצה על ידי גב' איריס כוכבי, מבקרת הפנים. הדו"ח הוצג גם בפני ועדת הביקורת של המועצה. פרחית ביקשה לקבל דו"ח לגבי יישום המלצות מבקרת הפנים בנושא מכרזים.
  החלטה: מליאת המועצה מברכת על עבודת הביקורת שנעשית על ידי מבקרת הפנים. מליאת המועצה מנחה את עובדי המועצה ליישם את המלצות הביקורת כפי שעלו בדו"ח הביקורת.
 4. הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/17 הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/17 כפי שהוכן על ידי רואי החשבון שמונו על ידי משרד הפנים הוצג בפני חברי המליאה. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה. 
  החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל- 31/12/17.
 5. הדו"ח המפורט לשנת 2017 הדו"ח המפורט לשנת 2017 כפי שהוכן על ידי רואי החשבון שמונו ע"י משרד הפנים הוצג בפני חברי המליאה. הדו"ח נדון גם בועדת הביקורת של המועצה.
  החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח המפורט לשנת 2017. מליאת המועצה מנחה את עובדי המועצה לפעול לתיקון הליקויים המופיעים בדו"ח הביקורת וכן להקפיד לקיים את הכללים והנהלים המחייבים את המועצה.
 6. תברי"ם:
  1. תב"ר 274 - שיקום כבישים ומדרכות
   הקטנת התב"ר ב- 135,000 ₪ (העברה לתב"ר 302)
   סכום התב"ר המעודכן 315,000 ₪.
   החלטה: תב"ר 274 לרבות השינויים בו מאושר פה אחד.
  2. תב"ר 301 - חינוך סביבתי
    28,550 ₪
   22,840 ₪ מענק המשרד להגנת הסביבה
   5,710 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 301 מאושר פה אחד.
  3. תב"ר 302 - נשק וסע סמוך לבית הספר בקלי"ה
   450,000 ₪
   315,000 ₪ מענק משרד התחבורה
   135,000 ₪ העברה מתב"ר 274(מענק משרד הפנים)
   החלטה: תב"ר 302 מאושר פה אחד.
  4. תב"ר 303 - תכנון גשרים לשבילי אופנים
   250,000 ₪ מענק משרד התיירות
   החלטה: תב"ר 303מאושר פה אחד
  5. תב"ר 304 - תכנון המרחב הציבורי בבית הספר מגילות
   40,000 ₪ העברה מקרנות הרשות
   החלטה: תב"ר 304מאושר פה אחד.

בתברי"ם הבאים הסתיימה הפעילות ויש לסגור אותם:

131 – העלאה והורת תלמידים באלמוג.

205 – מקווה אבנת.

271 – רכש מכשירי קשר מגילות 2017

272 – רכש מזוודות חפ"ק לישובים

284 – שיקום מרכיבי ביטחון בקדם ערבה

293 – קלבת שבת

294 – שיפוצי קיץ ביה"ס

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את סגירת התברי"ם הנ"ל.

 

 1. שונות:
  1. נסיעה של אורית הרשטיג במשלחת תיירותית לאיטליה משרד החקלאות יזם סיור מקצועי לאיטליה לעוסקים בתיירות במרחב הכפרי. מדובר בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות האיטלקי. הסיור יתקיים בתאריכים: 21/10/18-26/10/18.
   החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד השתתפותה של אורית הרשטיג בסיור המקצועי לאיטליה  אותו יזם משרד החקלאות. עלות הסיור כ- 4,000 ₪.
  2. מעקב ביצוע החלטות המליאה אפי מושקטו ביקש שאחת למספר חודשים תקבל מליאת המועצה דיווח לגבי יישום החלטות המליאה.
  3. מול נבו - מתחם ארנה הילה ברקי שואלת מה קורה עם המתחם של ארנה סמוך למבנה מול נבו. אריה השיב שהמועצה לא מספקת שירותים כלשהם למתחם. אפי ביקש שיתקיים דיון במליאה בנושא ושתקבע מדיניות אקטיבית של המועצה בנוגע למתחם. אריה השיב שנושא יבחן על ידו עם עו"ד יזהר דגני, היועץ המשפטי של המועצה.

 

                                                                                                                        בברכה,

                                                                                                                      

 

                                                                                                                      אריה כהן

                                                                                                                   ראש המועצה

 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft