פניה למוקד מוקד נגישות

תהליך הקבלה וההשתלבות בקלי"ה


בית קלי"ה מברך אתכם על החלטתכם לבדוק את אפשרויות ההגעה למגורים בקלי"ה.

 

דף זה מיועד לספק לכם מידע כללי על תהליכי הקבלה וההשתלבות ביישוב, לצורך בניית בית בהרחבה הקהילתית.

בתהליך זה ישנם 6 שלבים עיקריים:

שלב א' – שלב יצירת הקשר

שלב ב' – כניסה לתהליך קבלה

שלב ג' – שלב הכרות מעמיקה יותר

שלב ד' – שלב כניסה למחויבות

שלב ה' – תקופת התחלת ההשתלבות.

שלב ו' – שלב ההחלטה לבנות והתחלת בנייה.

 

שלב א' – שלב יצירת הקשר

זהו שלב גישושים ובחינת ההיתכנות הראשונית של רעיון ההגעה ליישוב ובניית בית בקלי"ה. הוא רלוונטי בעיקר למשפחות שאין עמן הכרות מוקדמת, והוא כולל איסוף הדדי של פרטים ונתונים. אנחנו נבקש מכם למלא פרטים שונים, כגון פרטי עבודה, גיל, גילאי ילדים, וכדומה. אתם מצדכם תוכלו לשאול כל שאלה בנוגע לקלי"ה שנראית לכם משמעותית כבר בשלב זה.

 

שלב ב' – כניסה לתהליך קבלה

אנחנו נזמין אתכם לביקור של כמה שעות בקיבוץ, להיפגש עם רכז הקליטה ואולי גם עם אנשים נוספים, להתרשם מהקיבוץ וממוסדות החינוך בקיבוץ, ולעשות סיור בשכונה המיועדת לבנייה.

לקראת הביקור תתבקשו למלא מראש שאלון על רמת הציפיות שלכם. שאלון זה מסייע גם לנו וגם לכם למקד את הנושאים הראויים לדיון ולבירור במהלך הביקור.

בעת הביקור יועבר לכם מידע נרחב יותר על תהליכי הקבלה הצפויים, מידע על מצב האכלוס, ועוד. במקביל ייאספו נתונים נוספים כגון צרכים מיוחדים (לימודיים, בריאותיים) כדי לברר כיצד והאם ניתן לספק אותם באזור. אם יש בקשה מראש מצד המשפחה – ניתן לשלב גם סיור בבית הספר, אולם סיור כזה מצריך לפעמים תיאום מוקדם.

 

שלב ג' – שלב הכרות מעמיקה יותר

בשלב זה אתם תתבקשו להגיע לביקור נוסף עם הילדים לפגישה עם גורמי החינוך (רכזת החינוך בקיבוץ, רכז חינוך של המועצה).

במקביל לתיאום מפגש זה תתבקש המשפחה למלא טפסים שונים: להצהיר הצהרת יושר, למלא שאלון פרטים אישיים, להחתים את רופא המשפחה על אישורי בריאות, ולמלא טפסים הנוגעים למסגרות החינוך הנוכחיות של הילדים. ייתכן שתתואם פגישה עם המשפחה בביתה שלה, וייתכן שיאורגן מפגש קבוצתי בקלי"ה שיכלול כמה מן המשפחות העומדות כרגע בשלבי קליטה דומים.

בנוסף, בהנחה ששני הצדדים מעוניינים בהמשך הקשר, המשפחה תוזמן למפגש עם ועדה מראיינת, מפגש שמטרתו התרשמות הדדית נוספת והכרות טובה יותר לקראת כניסה לשלב המחויבות.

 

שלב ד' – שלב כניסה למחויבות

לקראת שלב הכניסה למחויבות, וועדת צמיחה קהילתית עושה ישיבה מיוחדת בשני תאריכים בשנה: תחילת מרץ (למשפחות המעוניינות להגיע במהלך הקיץ) ותחילת אוגוסט (למשפחות המעוניינות להגיע לאחר אוגוסט ובמהלך החורף). בישיבות אלה מוחלט סופית על פי מצאי הדירות הפנויות, כמה מבין המשפחות הפונות, תוכלנה להמשיך בתהליך כבר בתקופה הקרובה. (האחרות מוכנסות לרשימת המתנה, אם הן מעוניינות בכך).

כל המשפחות הממשיכות בתהליך תתבקשנה בשלב זה (בחצי ראשון של חודש מרץ/אוגוסט) לתאם מבדקי התאמה. מבדקים אלה הם שלב הכרחי שלא ניתן לדלג עליו, תוצאותיו חיוניות להשלמת ההערכה של המשפחות העומדות לפני קבלה ליישוב, והם אמורים לתת מידע נוסף אך בשום אופן לא להיות המרכיב היחיד עליו נסתמך בהחלטה להמשיך בתהליך הקבלה. עלות המבדקים היא על המשפחה, אולם תוצאותיהם לא יועברו לרשות המשפחה. תוצאות המבדקים יטופלו בסודיות מרבית, ייחשפו למספר מצומצם ביותר של אנשים, ויושמדו ברגע שיסתיים שלב הקבלה (באופן חיובי, אנחנו מקווים).

לאחר שלב זה יכולה המשפחה כבר לבחור לעצמה בחירה ראשונית ולא מחייבת את המגרש המועדף עליהם לצורך בניית הבית, ולפעול מול הבנק לקבלת אישור עקרוני למתן משכנתא לצורך הבנייה.

 

שלב ה' – תקופת התחלת ההשתלבות.

תקופת התחלת ההשתלבות היא תקופה חשובה שמאפשרת שני מסלולים שונים.

מסלול שכירות מוקדמת - במידת האפשר, הקיבוץ ישמח להשכיר למשפחה המעוניינת לבנות, דיור ביניים, כדי שתוכל להגיע לחיות בקיבוץ ולבחון את הסתגלותה לאזור ולקהילה לפני קבלת ההחלטה הסופית לבנות בהרחבה.

תקופת ההשתלבות תארך לא פחות מ 6 חדשים, (כדי לאפשר הכרות הדדית והשתלבות טובה) אולם בשכירות מוקדמת לא ניתן להאריכה מעבר ל 12 חודש. (עקב מצוקת דיור הביניים, אנחנו נאלצים לדרוש מכל משפחה להחליט תוך לא יאוחר מ 12 חודש, האם היא חותמת על החוזים ומתחילה בנייה, או מפנה את הדירה למשפחה אחרת).

מסלול בניה מרחוק – משפחות הבונות מרחוק תתבקשנה כבר בשלב זה להגיע לקלי"ה לחלק משמעותי מהפעילויות התרבותיות ביישוב, כדי שתהייה לנו ולכם הכרות הדדית טובה יותר, ותיווצר השתלבות חברתית מוקדמת. כל זאת למשך תקופה של לא פחות מ 6 חודשים.

במהלך תקופת ההשתלבות, אם מתגלה ונאסף מידע הסותר את מה שנמסר ע"י המשפחה ליישוב, או המציג את המשפחה באור חדש השונה מהותית מהרושם שנוצר, עשוייה וועדת צמיחה קהילתית להחליט להתכנס לדיון מיוחד, כדי לדון בהמשך התהליך עם המשפחה. דיון זה אינו שלב הכרחי ואינו נהוג במרבית המקרים, אלא רק במקרים יוצאי דופן.

לקראת סיום תקופה זאת, תוזמן המשפחה לועדת קליטה איזורית הכוללת נציגים מהקיבוץ, מהמועצה האזורית ומהחטיבה להתיישבות. וועדה זאת מתכנסת במשרדי החטיבה להתיישבות בירושלים.

 

 

שלב ו' – שלב ההחלטה לבנות והתחלת בנייה.

סמוך לשלב ההחלטה של המשפחה לחתום על חוזים לקראת בנייה, תתכנס וועדת קליטה לדיון אחרון שיכלול הערכת השתלבות המשפחה ביישוב.

יימסר למשפחה מכתב המעיד ששלבי הקבלה ליישוב הסתיימו, והמשפחה תוכל להתחיל בנוהל חתימת החוזים. המשפחה תשלם את דמי הפיתוח לחברה הכלכלית של המועצה ותחתום על החוזים מול החברה הכלכלית, אח"כ מול הקיבוץ, תחתום על תקנון האגודה, ולבסוף תחתום על בקשת הזכויות בקרקע מול החטיבה להתיישבות.

המשפחה תוכל בשלב זה להגיש למהנדס המועצה תוכניות אדריכליות לצורך קבלת היתר בנייה.

משפחות הבונות מרחוק, יחתמו על החוזים וימשיכו להתגורר במקום המגורים הנוכחי שלהן עד לסיום הבנייה, אבל אנחנו מצפים מהן גם בשלב זה להגיע לקלי"ה, ליצור קשרים חברתיים ולהמשיך ולהשתלב בפעילות החברתית והתרבותית בקלי"ה.

 

בכל שאלה, בעיה, או אי בהירות – אל תהססו לפנות אליי.

 

בת-אל סיני

רכזת צמיחה קהילתית

‎054-3204278

bat-el@kalia.org.il

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft