פניה למוקד מוקד נגישות

מכרז לרכישת רכב/י בטחון


                                                                י"ז אייר, תשע"ט

                                                                22 מאי, 2019
                                

מכרז 36/2019

המועצה האזורית מגילות - הזמנה להגשת הצעות לרכישת רכב/י ביטחון

המועצה האזורית מגילות ים המלח מזמינה בזאת קבלת הצעות לרכישת רכבי ביטחון (איסוזו 4*4 ) ששימשו את הישובים ורד יריחו, בית הערבה, קלי"ה ומצפה שלם.

מס' רישוי               ישוב            מועד עליה לכביש                 ק"מ
46-013-13               מצפה שלם        10/2012                 102,242
42-691-13               קלי"ה           07/2012                 176,248
36-103-75               בית הערבה       11/2011                 208,405
34-751-75               ורד יריחו               10/2011                 176,615

ניתן לראות את הרכבים בתאום עם רבש"צ הישוב:

- מצפה שלם – שמעון צנעני – 052-2705255

- קלי"ה – עמי סיני – 054-3204277

- ורד יריחו – יגאל בקינה – 054-5252146

- בית הערבה – אליה צ'נאק – 050-9902436

· יש להגיש את ההצעות לתיבת המכרזים במועצה עד 20/6/19 בשעה 14:00.

· מסירת הרכב לרוכש תתבצע רק אחרי הגעת רכב הביטחון החדש שנרכש עבור הישוב.

· המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל אף הצעה אם תמצא לנכון לעשות כך מבלי הצורך לנמק את החלטתה.

· המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז כולו או חלק ממנו.

· יש לצרף להצעה לרכישת כל רכב סך של 5,000 ₪ בהמחאה בנקאית משוכה לפקודת המועצה או באמצעות אסמכתא המעידה על ביצוע העברה בנקאית לחשבון הבנק של המועצה. (בנק הפועלים, סניף 436, חשבון 652994). הסכום הזה ישמש כמקדמה על חשבון הרכישה של הרכב למציע הזוכה במכרז.

· למציעים שלא זכו במכרז יוחזר סכום זה לאחר פתיחת המכרז וקבלת החלטה של ועדת המכרזים במועצה.

· את ההצעות יש להגיש לכל רכב בנפרד.

· ועדת המכרזים תבחן את ההצעות לגבי כל רכב באופן נפרד.

· יש להחזיר מסמך זה חתום על ידי המציע כחלק מהצעתו במכרז.

· יודגש המועצה היא מלכ"ר לא תוצא חשבונית מס עבור הרכישה .(תנתן קבלה ) .

                                                בברכה,

                                                אריה כהן

                                                ראש המועצה

 

לפרטים על איסוזו בטחון בית הערבה לחץ כאן

לפרטים על איסוזו ביטחון קליה לחץ כאן

לפרטים על איסוזו ביטחון מצפה שלם לחץ כאן

לפרטים על איסוזו ביטחון ורד יריחו לחץ כאן

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft