פניה למוקד מוקד נגישות

טופס תלונה – תברואה, איכות סביבה, וטרנריה ופיקוח בניה

שם פרטי 

שם משפחה 

דואר אלקטרוני 

יישוב 

נושא התלונה 

תיאור האירוע 

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft