וועדת משנה להתיישבות 2\602

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר 2/ 602

שינוי לתכנית מפורטת מספר: 602/1 הנמצאת בגוש פיסקאלי מס' 6 חלק ממאוקעות:

בלוות אד'- ד'יהבן

סיה אס-סיוד

באדמות הכפר: נבי מוסא.

 

מקום התכנית: בית הערבה

 

מטרות התכנית:

תיקון קווי בניין צידיים עבור מגרשים 101-112,115,117,119,121

 

בהתאם לסעיף 24 (5), (6) לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה ועדת המשנה להתיישבות על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר  2/ 602 שינוי לתכנית מפורטת מספר 602/1.

 

תחילת תוקפו של אישור זה בתום 15 יום, מיום פרסומו בעיתון

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה מגילות,     טלפון:02-9945001

ובמשרדי לשכת התכנון המרכזית איו"ש בבית אל  בטלפון -  02-9977019.

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 

 

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft