פניה למוקד מוקד נגישות
תמונה מייצגת

רישום לכיתה א' לבית הספר מגילות

הרישום הינו רק לתלמידים שלא למדו בחט"צ

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:

בהתאם לחוק לימוד חובה, חייבי הרישום לשנה"ל תשפ"ה הינם ילדים שנולדו בתקופה שבין 
י"ד בטבת תשע"ח 1.1.2018 עד כ"ג בטבת תשע"ט 31.12.18

קישורים חשובים:

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft