פניה למוקד מוקד נגישות

הישארות שנה נוספת בגן

הישארות שנה נוספת בגן חובה

בהתאם לתאריכי הלידה שקבע משרד החינוך, יש לרשום את הילד/ה לכיתה א'.

במקרה של בחינת הישארות שנה נוספת בגן חובה , בתקופת הרישום לכיתה א', יש לרשום את הילד לבית הספר ובמקביל, יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות.

 

אוכלוסיית היעד:

ילדי גן חובה שסיימו שנה בגן החובה ומיועדים לעבור לכתה א', אך עולה שאלה לגבי בשלותם למעבר.

כיצד מתקבלת החלטה על הישארות שנה נוספת בגן חובה:

בכל שנה בתקופת הרישום מתחילים לחוש את סיום תקופת הגן לקראת המעבר לכיתה א'. מטבע הדברים, תהליכי שינוי, פרידה ומעבר, מעוררים בו זמנית, התרגשות, חששות ושאלות. בשנה האחרונה בשל התמודדות עם נגיף הקורונה, גברה תחושת אי הוודאות ולשאלות אלו מתווספים גם חששות שמא הילדים החסירו ידע ומיומנויות שישפיעו על המעבר. חשוב לציין כי כלל מערכת החינוך מושפעת מהתקופה הנוכחית ועל כן היערכות בית הספר בקליטה של כיתות א' תהיה בהתאם.

המעבר לכיתה א' הינו נקודת ציון משמעותית אך חשוב לזכור כי הוא חלק מרצף מתמשך של התפתחות וגדילה של הילד ושותפים בו ההורים, הגננות, הצוותים החינוכיים והקהילה. לעמדת ההורים לגבי המעבר מהגן לבית הספר יש השפעה רבה על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.

קבלת ההחלטה לעניין הישארותו של הילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך מתמשך, בו ההורים הם שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד (כגון מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, גננת שילוב ועוד). דחיית המעבר לכיתה א' הינה אפשרות אחת מבין מכלול מענים התפתחותיים-חינוכיים אפשריים. בנסיבות מסוימות הישארות הינה מהלך הולם ובאחרות ההישארות לא תגרום לשינוי המצופה ואף עשויה להיות בעלת השלכות ארוכות טווח, ולכן אינה המענה המתאים. במקרים בהם עולה שאלה לגבי בשלותו של הילד למעבר לכיתה א', הגננת תפנה את הפנייה לפסיכולוג הגן בכדי לקיים חשיבה משותפת הכוללת את ההורים, צוות הגן והפסיכולוג.

הורים אשר שוקלים להשאיר את ילדם שנה שניה בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן עד התאריך 31.03.2024.

בכל אופן, יש לבצע רישום לכיתה א' בתקופת הרישום בין התאריכים 11-13.01.24

בעקבות שיחה עם ההורים, הצוות ופסיכולוג הגן וכן ההערכה הפסיכולוגית תתקבל החלטה מקצועית משותפת של הגננת ופסיכולוג הגן בשיתוף ההורים בסוגיה של השארת הילד שנה נוספת בגן.

פסיכולוג הגן ידווח בכתב למחלקת החינוך על ההמלצה עד ליום 31.05.2024, לכל המאוחר.

לאחר קבלת המלצת הפסיכולוג:

הורי הילד אחראים לרישומו למסגרת שהוחלט עליה, בין אם מדובר בבי"ס או בגן הילדים. במידה והילד נשאר בגן הילדים, יש לבטל את רישומו לכיתה א' על ידי מייל למחלקת החינוך ולרשום אותו לגן בטופס הרישום, בתיאום מול מחלקת החינוך.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft