פניה למוקד מוקד נגישות

חריגי גיל רך

החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה,

ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2021 ועד תאריך 15.1.2021 (כולל).

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft