פניה למוקד מוקד נגישות

שירותים נוספים

ערוצי תקשורת עם המועצה:

טלפון מוקד : 02-9945000

מספר טלפון ווטצאפ שירות: 050-3300625

פקס: 02-9943223

אתר אינטרנט: https://www.dead-sea.org.il/

טופס פנייה באתר: https://www.dead-sea.org.il/?section=575&form=043b1448-459d-446d-9e8b-31e72823a23f

פייסבוק: 'מועצה אזורית מגילות ים המלח'

אפליקציה מועצתית: https://my-city.net/?share=app

 

 • סוג השירות:
  ביטחון ובטיחות
 • מדד השירות:

   

 • ליווי בטחוני לפעילות חוץ ישובית - עד שבוע לפני פעילות
 • תיאום בטחוני  לפעילויות חינוך לא פורמלי מחוץ לישוב - עד שבוע לפני פעילות
 • בטיחות במוסדות חינוך - הפצת דו"ח סיכום בחודש אפריל
 • אישורי עבודה עובדים פלסטינים - תוך שבוע מפנייה, המינהל האזרחי אחראי על הנפקת האישור
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  פניה למוקד המועצה דרך ערוצי התקשורת השונים ופתיחת דיווח

   
 • סוג השירות:
  חינוך מיוחד
 • מדד השירות:

  בקשת הכוונה:

 • פגישה/ שיחה להכוונה וייעוץ-  תוך שבוע מיום הפנייה

  ועדות זכאות ואיפיון:

 • מטרת ועדת הזכאות היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות ומשמעותיות בעניינם של תלמידים עם צרכים מיוחדים, למתן זכאות חדשה או חידוש זכאות. הדיונים מתקיימים בשיתוף ההורים (ובמידת הצורך בהשתתפות התלמיד)- הוועדות מתקיימות בחודשים נובמבר-מאי
   

  ועדות חריגות:

 • העברת הבקשה למחוז משה"ח לקבלת אישור לועדה חריגה כמענה לבקשות הורים לקיום ועדת זכאות ואיפיון לילדיהם שלא הועלו לועדה על ידי המסגרת החינוכית
 • תיאום ועדה עם מוסד הלימודים ועם הורי התלמיד: עד שבועיים לפני קיום הועדה. תיאום טלפוני ובמייל
 • החלטת ועדה - שליחת מכתב החלטה להורים ולמנהל בית הספר במייל: עד שבועיים מיום קיום הועדה
 • הגשת ערר על החלטת ועדה - ועדת השגה היא פנייה ישירה של ההורה למשרד החינוך

  שיבוץ:
 • בקשת שיבוץ - בחירת הורים את סוג המסגרת: (שליחת ההורה את הנספח מלא וחתום עד חודש יוני למחלקת החינוך)
  • כיתה רגילה במוסד חינוך רגיל
  • סל אישי
  • כיתת חינוך מיוחד במוסד חינוך רגיל 
  • מסגרת לחנ"מ
 • ועדות שיבוץ - מכתב יישלח להורים במייל עם השיבוץ והנחיה כיצד עליהם לפעול עד חודש אוגוסט, השיבוץ מסתמך על טופס בחירת הורים את סוג המסגרת
 • עותק פרוטוקול ועדה - ניתן לקבל תוך שבוע בהגשת בקשה במייל למחלקת החינוך
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
 • לייעוץ - פנייה במייל למזכירות מחלקת חינוך Mazkirut.hinuch@dead-sea.org.il
 • ועדות זכאות ואפיון - פנייה בפורטל הורים של משרד החינוך https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education


   
 • סוג השירות:
  הסעות
 • מדד השירות:

   

 • פרסום מערך ההסעות לשנה"ל: עד יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים
 • שינוי בשעת סיום הלימודים: 2 ימי עבודה, שינוי שיתקבל ביום הלימודים יעשה מאמץ להתאים את ההסעה לשעת סיום הלימודים
 • בקשה לשינוי תחנת איסוף בעקבות שינוי מקום מגורים: 3 ימי עבודה
 • בטיחות והתנהלות בהסעות תלמידים: תוך יום עבודה ועד 3 ימי עבודה
 • הסעות לבתי ספר למחוננים: יינתנו לפי זכאות
 • ליווי הסעות לתלמידי חינוך מיוחד: יינתנו לפי זכאות, בכל הסעה לבית הספר וחזרה לישוב
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
 • בקשות לשינוי תחנות ואיסוף והסעות לבתי ספר למחוננים: יש לשלוח מייל בקשה למזכירות מחלקת החינוך Mazkirut.hinuch@dead-sea.org.il
 • תלונה על הסעות: מילוי טופס תלונה מקוון באתר המועצה https://www.dead-sea.org.il/?item=2656&section=473


   
 • סוג השירות:
  עבודה עם הנהלות היישובים
 • מדד השירות:

  פורום רכזי  צמיחה דמוגרפית - ישיבה דו חודשית

 • ליווי יישובי - ליווי ועדת קליטה ותהליכי צמיחה דמוגרפית בישוב
 • ליווי ועדות צמ"ד ותהליכים יישובים - ליווי שוטף של רכז הקליטה וועדות קליטה ביישובים
 • ועדת קליטה אזורית - כינוס ועדה עד שבועיים מיום הפניה
 • פעולות יישוביות להגברת צמיחה דמוגרפית - שוטף
 • הכשרות ותוכן מקצועי - בהתאם לתכנית עבודה
 • מטה עם מטה / שולחן עגול יישובי - מפגש בכל יישוב פעם / פעמיים בשנה
 • פורום קהילה אזורי - שני מפגשים בשנה
 • פורום מנהלי יישובים אזורי - מפגש אחד ל 5-6 שבועות
 • פורום יו"רים אזורי - מפגש אחד לרבעון
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
   
 • פניה לאגף קהילה וצמיחה במועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft