פניה למוקד מוקד נגישות

בונים במגילות

ערוצי תקשורת עם המועצה:

טלפון מוקד : 02-9945000

מספר טלפון ווטצאפ שירות: 050-3300625

פקס: 02-9943223

אתר אינטרנט: https://www.dead-sea.org.il/

טופס פנייה באתר: https://www.dead-sea.org.il/?section=575&form=043b1448-459d-446d-9e8b-31e72823a23f

פייסבוק: 'מועצה אזורית מגילות ים המלח'

אפליקציה מועצתית: https://my-city.net/?share=app
 

 • סוג השירות:
  חתימת הסכם פיתוח משתכנים חדשים
 • מדד השירות:
  תוך שבועיים
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  תיאום מול מזכירת הגזברית בטלפון המועצה 029945020

   
 • סוג השירות:
  הוצאת דרישות להיתר
 • מדד השירות:
  הזנת הבקשה למערכת הרישוי הממוחשבת, הוצאת רשימת דרישות והנפקת דרישה לתשלום אגרות , שיבוץ לרשות רישוי / וועדה מקומית - פתיחת תיק תוך 21 ימי עבודה
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  https://megilot.bartech-net.co.il/

  להוציא אישור תושב מהיישוב


   
 • סוג השירות:
  מתן היתר בניה
 • מדד השירות:
  החתמת מהנדס ויו"ר הוועדה שליחת עותק לפיקוח, לגזברות המועצה וליישוב. - הפקת היתר בניה או הודעה על חוסרים תוך 14 ימי עבודה מבדיקת מהנדס הועדה
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  לחתום על התחייבות למניעת מפגעים ופסולת בזמן הבניה.

   
 • סוג השירות:
  פיקוח בזמן הבניה
 • מדד השירות:
  בדיקה ואכיפה לקיום מרכיבי בטיחות באתר - ביקורת באתר תבוצע פעם בחודש על ידי פקח של המועצה ,במידה ותהיינה הערות בטיחות חמורות ,יוקפא היתר הבניה עד להסדרת הליקויים
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  שמירה והקפדה על אתר עבודה בטיחותי ,מגודר עם שילוט וללא פסולת

   
 • סוג השירות:
  ביקורת טופס 4
 • מדד השירות:
  בדיקת סביבת בבחינת פסולת ובטיחות – תוך 5 ימי עבודה
  ביקורת מהנדס בשטח - תוך 30 ימי עבודה מאישור תקין לתיק ,יגיע מהנדס לבדיקה בשטח.

 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  להגיש אישור מהישוב לפינוי פסולת


 • סוג השירות:
  קיום ישיבה וועדה מקומית / רשות רישוי
 • מדד השירות:
  דיון בוועדה מקומית /רשות הרישוי -  אחת לחודש מתקיימת וועדה. פרסום החלטה תוך 21 יום מקיום הוועדה.
 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  מידע וזמנים https://megilot.bartech-net.co.il/

   
 • סוג השירות:
  אכיפה ופיקוח
 • מדד השירות:
  סיורים יזומים לפיקוח ואכיפה בשטח - פעם בשבוע

  מענה לתלונות תושבים ובעלי תפקידים - תוך 3 ימי עבודה
  הגשת צוי הפסקת עבודה / צו מנהלי, הגשת התראה נוספת לפני כתב אישום והעברת התיק לטיפול התובע העירוני - תוך 14 ימי עבודה
  חריגות בניה
  - תוך 5 ימי עבודה
  דיווחים על חוסר בטיחות באתרי בניה
  - תוך 5 ימי עבודה
  דיווחים על פסולת בנין
  - 5 ימי עבודה

 • איך התושב יכול לקדם את השירות:
  פנייה במייל למהנדס המועצה בצירוף מסמכים ואישורים רלוונטים uriel@dead-sea.org.il

  או לפנות באחד מערוצי ההתקשורת עם המועצה

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft