פניה למוקד מוקד נגישות

לוח אירועים

תקנון חדר כושר מגילות שנת פעילות תשפ"ב - תשפ"ג

התקנון כתוב בלשון זכר, אך הוא מיועד לגברים ונשים.

לנוחות המנויים חדר הכושר שודרג ושופץ והורחבו בו שעות הפעילות.

מנוי בחדר הכושר: המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הכניסה לחדר הכושר מותנית במנוי תקף ומשולם. על המנוי לעדכן את מדריך חדר הכושר במקרה של שינוי בפרטי ההתקשרות- כתובת, טלפון

להלן תעריפים מעודכנים לשנת 2021-2022

מנוי שנתי רגיל: 1680 ₪ ( 140 ₪ לחודש)

מנוי שנתי נוער / סטודנטים: 1440 ₪ בהצגת כרטיס סטודנט בלבד (120 ₪ לחודש)

מנוי חצי שנתי: 960 ₪ (160 ₪ לחודש)

מנוי חודשי נוער: 135 ₪

מנוי חודשי רגיל: 190 ₪

ניתן לפרוס את התשלום עד 10 תשלומים.

 הקפאת מנוי:

מנוי חודשי- לא ניתן להקפיא.

מנוי חצי שנתי  ושנתי ניתן להקפיא  בתנאים להלן:

תקופת ההקפאה לא תהיה קצרה משבועיים, ולא תעלה על 90 ימים. יש להודיע על בקשת הקפאה מראש  ובכתב בלבד למיילtarbut@dead-sea.org.il   , ולקבל אישור מרכז החוגים על קבלת הודעת ההקפאה. ההקפאה תיכנס לתוקף מהיום בו יוצא האישור מרכז החוגים.

 לא תתאפשר הקפאה רטרואקטיבית. או הקפאה שלא קיבלה אישור בכתב.

הקפאות חריגות (ללא הודעה מראש בכתב) יתקבלו לאור הנסיבות הבאות: מצב בריאותי שלא מאפשר שימוש בשירותי חדר הכושר (מותנה באישור רפואי מתאים), מקרים מיוחדים חריגים. אישור הקפאות חריגות בסמכות מנהל חדר הכושר בלבד.

 במידה ומנוי יבוטל, לא יינתן החזר כספי בגין תקופת ההקפאה.

העברת מנוי:

ישנה אפשרות להעביר מנוי חצי שנתי או שנתי לחדר כושר לתושב קרוב משפחה  ורק לאחר קבלת אישור ממנהל חדר הכושר  במועצה.

יש להודיע על בקשת העברת המנוי מראש ובכתב בלבד למייל למיילtarbut@dead-sea.org.il    ולקבל אישור ממנהל חדר הכושר על קבלת הודעת ההעברה.

העברת מנוי תיכנס לתוקף רק בתחילת כל חודש קלנדרי. יש להעביר בקשה להעברת המנוי עד שבוע לפני סוף כל חודש.

קיזוז ההעברות יתבצע בין המנויים. למען הסר ספק, לא יינתן זיכוי כספי למשתתף בגין העברת המנוי.

העברת מנוי תיכנס לתוקף רק לאחר קבלת הודעה רשמית המאשרת זאת.

גיל מינימאלי למנוי בחדר הכושר: בהתאם לתקנות מכוני הכושר הגיל המינימאלי למנוי בחדר כושר הינו 14.

אימון קטינים בחדר הכושר:  אימון ילדים מתחת לגיל 16 אפשרי בתנאים הבאים בלבד:

  • המדריך בזמן האימון בכעל תעודה המאפשרת אימון קטינים
  • יש להקפיד על 6 מתאמנים קטינים מקסימום בכל רגע נתון
  • מנוי קטין יכנס לתוקף 24 שעות לאחר ההרשמה
  • שעות פעילות לקטינים עד השעה 18:30
  • אימון לקטין  באורך שעה
  • המתנה לאיסוף ההורים תתבצע מחוץ לחדר הכושר ולא בתוך חדר הכושר
  • יש להישמע להוראות המדריך, בעיות משמעת יגררו הרחקה מיידית מחדר הכושר.

אישור רפואי: כל מנוי מחויב לחתום על הצהרת בריאות טרם כניסתו לחדר הכושר.(הצהרת הבריאות גם נמצאת פיזית אצל המדריכים וגם קיימת באתר לחתימה דיגיטלית עם התשלום )  יש לחדש את הצהרת הבריאות כל שנתיים. כניסה ללא הצהרה בתוקף עלולה לסכן את בריאות המתאמן/ת. מדריך חדר הכושר יהיה רשאי להפסיק את המנוי עד לחתימת/ הצגת אישור כנדרש בחוק. המנוי חייב ליידע את צוות חדר הכושר לגבי שינוי במצבו הבריאותי.

חפצים אישיים ובטיחות:  חדר הכושר לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או גניבת רכוש המנוי (חפצים, כסף או כל רכוש אחר), שייגרם מכל סיבה שהיא בשטח חדר הכושר (כולל חפצים בתאי האחסון ובמלתחות).

תאי אחסון:  חדר הכושר מעמיד לרשות המנויים תאי אחסון פתוחים ללא תשלום. תאי האחסון נועדו לשימוש יומי – חד פעמי ויש לפנותם בסוף האימון.

היגיינה:  חדר הכושר פועל על מנת לספק למנויים תנאים נאותים והיגייניים לאימון. על מנת לשמור על תנאים אלה, הנכם מתבקשים לשמור על היגיינה אישית במהלך האימון; שימוש במגבת, דאודורנט, בגדי אימון מתאימים ונעלי ספורט. האימון בחדר הכושר יתאפשר אך ורק בלבוש ספורטיבי מלא ובנעלי ספורט.

התנהלות בזמן האימון:  השימוש בטלפונים סלולאריים אסורה בשטחי האימון. על מנת להנעים את זמן השהות בחדר הכושר, המנוי מתחייב לנהוג בדרך ארץ, כבוד ונימוס לכלל המנויים וצוות חדר הכושר, יש להישמע לצוות חדר הכושר ולהוראות הבטיחות המוצבות בו. בכל מקרה של בעיה או מטרד, נבקשכם לידע את הצוות באופן מיידי. השימוש במתקני חדר הכושר מותנה בהדרכה מוקדמת של המנוי, על ידי הצוות. לנוחיות ובטיחות שאר המתאמנים, המנוי מתבקש להחזיר משקולות ואביזרים למקומם בתום האימון ואין להוציא מחוץ למתחם חדר הכושר ציוד מכל סוג שהוא. במטרה לשמור על ניקיון חדר הכושר. אין להכניס דבר מאכל. דברי שתייה מותרים אך ורק אלו הניתנים לסגירה.

פעילות חדר הכושר: הנהלת חדר הכושר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שעות הפעילות של חדר הכושר או של המדריכים, ללא הודעה מראש, ומבלי לנמק את החלטתה. במקרה של שיפוצים/תיקונים הנהלת חדר הכושר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המקום עד 7 ימים בשנה, מעבר לימים המחייבים סגירה על פי חוק וזאת בהודעה מראש של לפחות 7 ימים. במקרים חריגים בהם לא ניתן להודיע מראש, יעשה צוות חדר הכושר את מירב המאמצים להודיע בהקדם האפשרי.

פעילות חדר הכושר תתקיים בימי חול . לא תהיה פעילות בחדר הכושר בימי חג ומועד. לא יינתן זיכוי בגין אי הפעלת חדר הכושר בימי חג ומועד.

ביטולים: 

ביטול מנוי אפשרי למנוי שנתי ולמנוי חצי שנתי בלבד.

למנוי חצי שנתי, הביטול יכנס לתוקף בקיזוז חודש נוסף של פעילות מתום סוף החודש הקלנדרי בו התקבלה ההודעה.

למנוי שנתי, הביטול יכנס לתוקף בקיזוז חודשיים נוספים של פעילות מתום סוף החודש הקלנדרי בו התקבלה ההודעה.

ביטול יתקבל ויכנס לתוקף רק לאחר קבלת בקשה בכתב ואישור קבלתו. 

יש להודיע על בקשת ביטול המנוי בכתב בלבד, ולקבל אישור ממנהל חדר הכושר על קבלת הודעת הביטול.

כללי:

השימוש במתקני חדר הכושר וכל פעילות אחרת הינה על אחריות בעל המנוי.

השימוש במתקני חדר הכושר אסור תחת השפעת סמים או אלכוהול

העישון בשטח חדר הכושר אסור

אין להכניס לשטח חדר הכושר בעלי חיים.

שעות פתיחת חדר הכושר יפורסמו באתר המועצה www.dead-sea.org.il

הפרה של תנאי התקנון מצד המנוי, מהווה עילה להפסקת ההתקשרות בין המנוי  להנהלת חדר הכושר.

אני הח"מ, מצהיר כי קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואני מקבל את הכתוב בו וכי אפעל לפי הנחיות ההנהלה והתקנון.

 

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft