פניה למוקד מוקד נגישות

קהילה, פנאי, בריאות וגיל שלישי

המועצה תפעל לחיזוק הקהילות וההיערכות שלהם להרחבת הישובים, תסייע לשיפור שיתופי פעולה בין הישובים, תרחיב את הפעילות התרבותית, תשפר את שירותי הבריאות לכלל האוכלוסייה, תיערך לגידול הצפוי באוכלוסיית הגיל השלישי ותקדם קהילות רב דוריות בישובים.

יעדים למימוש

 1. חיזוק תחושת השייכות: קיום תהליך למיתוג המועצה, מיפוי הערכים המרכזיים ולחיזוק תחושת השייכות של התושבים.
 2. חיזוק המוכנות לקליטה בישובים: יצירת מנגנונים בתוך הישובים לחיבור מהותי בין הצמיחה הדמוגרפית לתחומי החברה והקהילה.
 3. חיזוק הקשר בין המועצה לישובים ולתושבים: ביסוס התקשורת בין המועצה, התושבים והישובים ובין התושבים לבין עצמם, כולל קהילות רוחביות (צעירים, מבוגרים וכו').
 4. הקמת מרפאה אזורית: תכנון מרפאה אזורית במרכז המועצה. בחינת פתרון זמני במבנה יביל במתחם המועצה הקיים.
 5. משימות לאומיות בישובים: עידוד הישובים להגדרת משימה לאומית לכל ישוב. כדוגמת המכינה במצפה שלם ובקליה (שנה ב'), המוסד באבנת, כפר הסטודנטים באלמוג. בחינת האפשרות לקיים קומונה של שירות לאומי במועצה.
 6. נוער: קידום מענים לנוער לשעות הפנאי ולחיבור לקהילות ולמועצה.
 7. גיל שלישי: הקמת מרכז אזורי לוותיקי המועצה למתן מענה חברתי ובהמשך גם תפקודי. הנגשת מידע, שירותים ואירועים לאוכלוסייה המבוגרת ואוכלוסיות נוספות. שיפור תשתיות התאורה, השבילים הספסלים ושטחי הציבור היישוביים והמועצתיים לצורך בטיחות ונגישות.
 8. דיור מוגן: בחינת האפשרות להקמת דיור מוגן במועצה כמנוע כלכלי וכמענה לגיוון חברתי עבור תושבי המועצה הוותיקים.
 9. אירועי תרבות אזוריים: קיום אירועים מועצתיים והנגשתם לכלל התושבים. יצירת מקום למפגש תושבי המועצה בחתכי אוכלוסייה מגוונים ופעילות פנאי מגוונת.
 10. צעירות וצעירים: גיבוש תכנית להקמת מרכז צעירים במועצה ופיתוח מענים לאוכלוסייה הצעירה במועצה לתעסוקה, לימודים ופנאי.
 11. רווחה: הנגשה של שירותי המדינה לתושבי המועצה וסיוע במיצוי זכויות, הרחבת מבנה מחלקת הרווחה, העברת המרכז הטיפולי ותוספת תקנים של עו"ס משפחות.
 12. מרכז טיפולי: בחינת האפשרות להפוך את המרכז הטיפולי למרכז רווח.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft