פניה למוקד מוקד נגישות

שיפור השירות

המועצה תתאים את המבנה הארגוני שלה לצרכים המשתנים של האוכלוסייה בדגש על הגידול הצפוי באוכלוסייה בישובים הקהילתיים, תקים מוקד לפניות התושבים, תסדיר את מערכת היחסים במסגרת השלטון הדור רובדי, תפעל לחיזוק ההון האנושי ותקדם תרבות ארגונית של מקצועיות ושירותיות, בשילוב אמצעים טכנולוגיים. המועצה תפעל לחיזוק הביטחון ותחושת הביטחון של תושביה על ידי קידום תוכניות מרחביות ויישוביות והקצאת משאבים.

יעדים למימוש

  1. הקמת מוקד: הקמת מוקד לפניות התושבים, שליטה ובקרה (106) שייתן מענה אזרחי ובטחוני.
  2. ביטחון: קידום תכנית אב לביטחון במרחב, הגנת הישובים וסיוע בהתקנת אמצעי הגנה בכלל הישובים.
  3. הסדרת השלטון דו רובדי: הסדרת פעילות הוועדים המקומיים על פי דרישת משרד הפנים. הגדרת והתאמת הסל המוניציפלי של השירותים לישובים והסברתו להנהגות הישובים.
  4. חיזוק התרבות הניהולית במועצה: ביסוס תרבות ניהולית פנים ארגונית שכוללת עבודה לפי תוכניות עבודה, משוב ובקרה על הפעילויות השונות ועל אחריות המנהלים. הקמת פורומים רב מקצועיים לצורך שיתופי פעולה קבועים בין המחלקות (לדוג' רווחה – חינוך – קהילה)
  5. שיפור תהליכי עבודה: שימוש מיטבי יותר במערכת ה EPR.
  6. דיגיטציה: מעבר להתנהלות דיגיטלית בכל הקשור לשירות הפנים ארגוני (תהליכי עבודה דיגיטליים) והשירות לתושב.
  7. מבנה המועצה: הרחבת מבנה המועצה הקיים ותכנון מבנה חדש במרכז המועצה.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft