פניה למוקד מוקד נגישות

פרויקטים מחוללי שינוי, מבני ציבור ותשתיות

המועצה תתכנן הקמת מרכז רפואי אזורי ו/או מוסד אקדמי, תערך לגידול הדמוגרפי הצפוי בכל היבטי התכנון, תתכנן, תקים ותשפץ מוסדות ציבור, תשפר תשתיות ותפעל לשיפור הנראות ברחבי המועצה ולקידום הפעילות בתחום איכות הסביבה תוך התייחסות לשינויי האקלים הצפויים בשנים הבאות.

יעדים למימוש

 1. קידום פרויקט/ים מרכזיים: גיבוש תכנית לבחינת הקמה של מרכז רפואי ו/או אקדמי:
 • מרכז רפואי – בחינת הקמת שלוחה של בי"ח קיים, הקמת מוקד לתיירות מרפא שייתן מענה לאזרחים ולמבקרים ופיתוח וחיזוק המרפאה האזורית.
 • שלוחה אקדמית – בחינת הקמת שלוחה של אחת האוניברסיטאות, מכללה או מכון מחקר אזורי.
 1. מסוף תחבורה: תכנון פתרון להסעת המונים ונגישות התושבים והמבקרים למוקדי תיירות, מסחר ושירות במועצה ומחוצה לה.
 2. פיתוח והפעלת תכנית לתחבורה ציבורית (נכון גם לפיתוח הכלכלי הכולל ולפיתוח הדמוגרפי)
 3. תחבורה: שדרוג מקטעים בכביש 1 ובכביש 90
 4. תכנון מוסדות ציבור: תכנון מוסדות הציבור בהתאם לפרוגרמה: בתי ספר, אולם תרבות, מרכז קהילתי, מרכז בריאות, מרכז ספורט.
 5. סיב אופטי: חיבור כל בתי המועצה לסיב אופטי עד לסוף 2023.
 6. תשתיות ביוב ותברואה: גיבוש אבני דרך  למימוש התאמה של המט"שים לתב"עות ולגידול המתוכנן באוכלוסייה על פי תכנית האב. הקמת אתר הטמנה חדש לפסולת.  מציאת פתרון להעסקת וטרינר רשותי ושיפור הפיקוח ברחבי המועצה.
 7. מענה אירגוני לניהול הביוב: קבלת החלטה לגבי אופן ניהול השפכים במועצה ופיתוח מענה בהתאם.
 8. חוקי עזר: חקיקת חוקי עזר הנדרשים בהתאם לגידול הצפוי באוכלוסייה.
 9. בית עלמין: הכנת פרוגרמה לבתי עלמין כולל הסדרת תהליך ונהלים ואישור בית עלמין נוסף באלמוג.
 10. בחינת הקמת מנהלת לקידום שיתופי פעולה בתשתיות עם ירדן, יריחו ומגילות: בתחומי ביוב, מים וחשמל
 11. עירוב שימושים: קידום עירוב שימושים במתקני המועצה הקיימים.
 12. קיימות וסביבה: שמירה על הסביבה באמצעות תכנון מותאם, התייחסות אסטרטגית לשינויי האקלים, מיתוג וחיזוק הנושא הסביבתי בהחלטות ופעולות המועצה ושיתוף פעולה עם כלל הגופים הפועלי במרחב, חינוך סביבתי ופעילות קהילתית בנושאי סביבה וקיימות.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft