פניה למוקד מוקד נגישות

פיתוח התיירות

המועצה תפעל למימוש הפוטנציאל התיירותי של מגילות, תקדם הקמת המיזם של "מרכז החוויה", תשקיע בתשתיות למיזמים תיירותיים, תקדם תוספת מקומות לינה, תפתח אטרקציות ועוגנים תיירותיים ותשדרג אתרי תיירות מרכזיים תוך שאיפה לפזר את אתרי התיירות בין הישובים השונים.

יעדים למימוש

 1. מרכז החוויה: קידום תכנון מרחב שער ים המלח, הקמת מרכז החוויה והיערכות להפעלתו (שנה תכנון + שנתיים ביצוע)
 2. פיתוח ענף המלונאות:
  • מצפה שלם: אישור תכנית התיירות במצפה שלם עד סוף 2022. גיוס משאבים לתכנון לביצוע תשתיות ציבוריות וקבלת החלטה על אופן הפיתוח וההפעלה ועל התאמת התשתיות  הנדרשות, כולל תחבורה.
  • מתחם תיירות בצפון ים המלח:  קידום תכנית 608/9/2 – תכנית סטטוטורית לאישור עד סוף 2022. טיפול באישור עלויות פיתוח החלטה לגבי מספר החדרים ואופן שיווק המגרשים (הקמת מלון ראשון בטווח החומש), תכנון סטטוטורי למט"ש כולל אישור התכנית עד אמצע 2023, גיוס תקציבים לתכנון מפורט וביצוע במהלך 2023. גמר תכנון מפורט והתחלת ביצוע אמצע 2024
 3. חוף ציבורי: תכנון ופתיחת חוף ציבורי בצפון ים המלח
 4. שבילי הליכה: תכנון והקמת שבילי הליכה ותצפיות על הבולענים
 5. היערכות לתחזוקת אתרי התיירות: היערכות מותאמת להפעלת ותחזוקת האתרים שבאחריות המועצה וקביעת סטנדרטים לרמת התחזוקה הנדרשת מהיזמים הפועלים במועצה.
 6. קסר אל יהוד: תכנון, פיתוח והקמת מרכז מסחרי בשיתוף בקעת הירדן.
 7. תכנית החאנים: קידום מימוש תכנית החאנים ע"י הקמת חאן ראשון.
 8. רוכלות לאורך כביש 90: גיבוש אסטרטגיה לאזורי רוכלות לאורך כביש 90
 9. סיוע לתיירנים: סיוע בהסרת חסמים לתיירנים מקומיים, הקמת פורום תיירנים, איתור הזדמנויות לפיתוח וייזום תיירות וקידום שיתופי פעולה בין תיירני המועצה.
 10. מיתוג ושיווק: הפקת קמפיין למיתוג ולשיווק התיירות במועצה ואתריה.

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft