פניה למוקד מוקד נגישות

קידום החינוך

המועצה תיתן מענה חינוכי איכותי, ערכי ונגיש לכלל ילדי המועצה, בהתאמה למאה ה-21 ולייחודיותו של האזור. המועצה תיערך לצמיחה הדמוגרפית הצפויה - תתכנן ותקים בי"ס יסודי חדש ובי"ס תיכון ראשון, תתכנן הקמת בי"ס יסודי נוסף בחומש הבא ותשפץ בתי ספר קיימים.

יעדים למימוש

 1. בית ספר יסודי: תכנון בי"ס יסודי חדש – קבלת אישור משרד החינוך, גיוס משאבים וקיום תהליך לגיבוש מודל החינוך בחלוקה לבתי ספר יסודיים. פתיחת בי"ס יסודי צומח בשנת 2024 לכיתות א-ב (אתר זמני), בניית מבנה קבע ומעבר אליו בשנת 2025/6.
 2. בית ספר תיכון: גיבוש החלטה על מאפייני התיכון בהתאם לערכי המועצה, תכנון והקמת בי"ס צומח בשנת 2027 - תכנון, אישור משרד החינוך, גיוס משאבים והיערכות לבנייה.
 3. חיזוק האמון במערכת החינוך: קיום תהליך לחיזוק מערכת החינוך במטרה להפחית יציאה של ילדים למסגרות חינוך מחוץ למועצה.
 4. מערכות החינוך היישוביות: ייצוב מערכות החינוך היישוביות בגיל הרך ובחינוך החברתי, תוך יצירת קשר וחיבורים בין ילדי הישובים השונים. בחינת המשמעות של מעבר להפעלת גני הילדים בישובים על ידי המועצה וחיזוק מערך הליווי וההדרכה לצוותי החינוך הישובים.
 5. הסעות: גיבוש מענה תקציבי וארגוני לארגון ופיקוח על נושא הסעות התלמידים ומתן מענה תחבורתי לחינוך הבלתי פורמלי. מתן פיתרון מתאים לילדים הלומדים מחוץ למועצה וזכאים לכך.
 6. חינוך בלתי פורמלי: הקמת מרכז חוגים וחיבור מערך הפעילות במסגרת החינוך הבלתי פורמלית כהמשך ליום הלימודים.
 7. נוער: הטמעה של תוצרי התהליך לגיבוש מענה מחודש לנוער. קיום חינוך משותף לערכים לאומיים, ציוניים ולשירות משמעותי.
 8. עירוב שימושים: קידום עירוב שימושים במתקנים שונים כמענה מיטבי לצרכי תרבות, חוגים ופנאי.
 9. חינוך מיוחד: פיתוח וביסוס מענים מותאמים לילדים עם צרכים מיוחדים המתגוררים במועצה.
 10. רווחה: פיתוח מענה מותאם לילדים עד כיתה ו' לשעות הצהריים.
 11. מבנה ארגוני: התאמת המבנה הארגוני של מחלקת החינוך לגידול הצפוי בהיקפי הפעילות ובמגוון המענים הנדרש (חנ"מ, הסעות, חינוך חברתי, גנים, מעונות ועוד).

האחריות הינה של המבקר בלבד, והמועצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לטיב ו/או לתוכן האתר והאמור באתר הינו בגדר המלצה בלבד

עיצוב: Ronnie Baruch | תכנות: tq.soft